Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til workshop-dag Meldal kommune 30. april -09 Løft Meldal Opp og Fram.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til workshop-dag Meldal kommune 30. april -09 Løft Meldal Opp og Fram."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til workshop-dag Meldal kommune 30. april -09 Løft Meldal Opp og Fram

2 Prosjektleder Hilde Sætertrø tlf: 41 68 67 88 mail: hilde.saetertro@meldal.kommune.no Delprosjektleder Unni Møkkelgård Resell Løft Meldal Opp og Fram

3 Dagens program: 09.00Start Løft Meldal Opp og Fram; Hva innebærer prosjektet? 09.45Pause 10.00 Hva er innovasjon, entreprenørskap, nyskaping, næringsutvikling? Innovasjonssystemet og kommunens rolle. 11.10Kommunens rolle i innovasjonssystemet i Meldal, plenumsdiskusjon 11.30Lunsj 12.15Gruppearbeid formål 12.55Gjennomgang i plenum 13.15Gruppearbeid mål 13.45Gjennomgang plenum 14.00(liten pause i forkant) Gruppearbeid SWOT-analyse 14.45 14.45Avslutning, ferdig kl 15.00

4 Forventninger til dagen Hvilke forventninger har dere?

5 Forventninger til dagen Hvilke forventninger har jeg? Deltakelse, bidrag og engasjement Etablere kjenskap til og forståelse av prosjektet Sitte med et grunnlag for videre arbeid

6 Løft Meldal Opp og Fram? Hva vet dere og hva husker dere fra sist om prosjektet?

7 Lederutviklingsprogrammet Hva gjorde dere der?

8 …fra lederutviklingsprogrammet: Kampen om arbeidskraften Markedsføre Meldal, sprek markedsføring Skape arbeidsplasser Norges beste skole Relasjoner til de unge, bl.a gjennom Storåsfestivalen Samarbeide med privat næringsliv for felles stillingsutlysninger Infrastruktur Fritidskommunen Meldal Tenke helhet for å få til god utvikling i en liten kommune Løft Meldal Opp og Fram

9 Grunnlaget: Utfordringen Distriktene taper i kampen mot sentrale områder Sikre kapitaltilgang og fortsatt eksistensgrunnlag for Meldal som sted og kommune Kampen om arbeidskraften Attraktiv kommune for befolkning og næringsliv Løft Meldal Opp og Fram

10

11 En ekstraordinær innsats! Løft Meldal Opp og Fram Et svar på erkjennelser og påpeking av behov og muligheter i lederutviklingsprogrammet

12 Mål: 150 nye arbeidsplasser Finnes det arbeidsplasser, finnes det folk, finnes det butikker, finnes det fritidsaktiviteter, finnes det kommunale tjenester, blir det godt å bo, så trives vi….. Løft Meldal Opp og Fram

13 Nok et prosjekt? Løft Meldal Opp og Fram

14 Hva skal vi gjøre? Viktige områder er ”avdekket”: Mer og forbedret samarbeid Næringsliv Kommune Skole Kompetanse Landbruk Kultur Orklaelva Hytte-næring Infrastruktur, rammebetingelser Kommunikasjon Løft Meldal Opp og Fram

15 Næringsliv Løft Meldal Opp og Fram

16 Kommune Løft Meldal Opp og Fram

17 Skole Løft Meldal Opp og Fram

18 Kompetanse Mer og ny kompetanse for å møte framtida, kunnskap et viktig element for utvikling Kompetanseskillet mellom by og land øker Kompetanse vil avgjøre om vi lykkes med prosjektet Grunnskole, vgs, Orme Ressurs, fagskole, høgskoleutdanning, Opplæringskontoret Løft Meldal Opp og Fram

19 Landbruk Løft Meldal Opp og Fram

20 Kultur Gjennom kultur blir vi synlig Vår historie Arbeidsplasser Løft Meldal Opp og Fram

21 Orkla-elva Økt verdiskaping! Løft Meldal Opp og Fram

22 Øke verdiskapingen i Meldal som hyttekommune Løft Meldal Opp og Fram

23 Infrastruktur og rammebet. Løft Meldal Opp og Fram

24 Kommunikasjon

25 Løft Meldal Opp og Fram 9. Hytteprosjektet 8. Orklaprosjektet 10. Infrastruktur og rammebetingelser Prosjektstyret / Styringsgruppen / styret 6. Landbruksprosjektet 4. Kommuneprosjektet 2. Næringslivsprosjektet3. Skoleprosjektet 5. Kompetanseprosjektet 7. Kulturprosjektet 1. Kommunikasjon Hilde Sætertrø

26 Suksesskriterier?..............

27 Suksesskriterier, hvordan skal vi gjøre det? Mobilisering, eierskap, forankring, systematisk og målrettet arbeid Prosesser Det ene! Løft Meldal Opp og Fram

28 Hvordan? Samspill! Team og samspill som metode For å møte samfunnsutfordringene Når vi blir utfordret står vi sammen Strategien skal være et felles verktøy Kommunens rolle Løft Meldal Opp og Fram

29 Ta ansvaret Standby hvis vi ikke tar grep selv Vi som bestemmer hvordan Meldals- samfunnet skal være Hvordan vil vi ha det hos oss? Gode spiraler Løft Meldal Opp og Fram

30 Når forandringenes vind blåser… … er det noen som går i skjul, mens andre bygger vindmøller. - kinesisk ordtak Løft Meldal Opp og Fram

31 Alt er mulig! Det umulige tar bare litt lengre tid… Løft Meldal Opp og Fram

32 Meldalsmodellen Er Løft Meldal Opp og Fram et første skritt for implementering av Meldalsmodellen? Tenk på dette, og snakk gjerne med kolleger om det mens dere tar 15 minutters ”pause”

33 Kommunen har ikke god nok fokus på næringsutvikling Målet er at entreprenørskap og næringsutvikling skal komme i fokus i kommunens administrative og politiske fora. Kommuneorganisasjonen skal utvikle sin fokus på næringsutvikling. Ansvaret skal ligge hos sektorene. Løft Meldal Opp og Fram

34 Sørge for en felles forståelse av hva ”utvikling” i Meldal kommune er Løft Meldal Opp og Fram

35 …fra lederutviklingsprogrammet… Lederplattformen Hvordan fremme utvikling og innovasjon? Lederens rolle i utviklings- og innovasjonsprosesser

36 Hva innebærer prosjektet for oss?..............

37 Økt kunnskap Endret holdning Systematisk jobbing bli bedre på prosjektledelse og –gjennomføring Endringer i arbeidshverdagen? ? det er dette vi skal begynne å jobbe med i dag! Løft Meldal Opp og Fram

38 Innovasjon Nye ideer / kunnskap som omsettes til handling Involvering og konvertering av ny kunnskap til et nytt produkt, prosess eller tjeneste, og overføringen av dette nye til produkter – prosesser – tjenester til anvendelse, enten via markedet eller ved andre leveranseprosesser

39 Innovasjon Mye brukt, og mye feiltolket Ikke bare innenfor forskning Forholdet mellom ideer, oppfinnelser og innovasjon skaper ofte forvirring En ny idé eller oppfinnelse er i seg selv ingen innovasjon Den blir først en innovasjon når den prøves ut i praksis og kommersialiseres / implementeres

40 Ny oppfatning av innovasjon Et resultat av mange faktorer, og ikke minst mange mennesker, ofte vanskelig forutsigbart En innovasjon kan skje når en idé, enten det er et produkt, en prosess eller en tjeneste, møter en bedriftskultur, et marked, et distribusjonsapparat, en offentlig politikk, og mennesker. I denne miksen av møter er det mange årsaker til suksess og fiasko

41 Innovasjon Innovasjon skjer nå bedrifter setter ut i livet produkter, produksjonsmåter og måter å organisere virksomheten på som er nye for dem, men nødvendigvis ikke for andre bedrifter

42 Innovasjon Nærmere bestemt omfatter innovasjoner: Fornyelse og utvidelse av produkter og/eller tjenester Etablering av nye metoder for produksjon, leveranser, markedsføring og distribusjon Introduksjon av endringer i ledelse, organisasjon, arbeidsforhold og kompetanse i arbeidsstokken Nye eller forbedrede forretningsmodeller og inntektsmodeller Nye eller forbedrede kundeopplevelse og/eller leveranser Innovasjoner omfatter en “hard” side, f.eks et nytt produkt, og en “myk” side, som er ny kompetanse og nye måter å gjøre ting på

43 Innovasjon Nye produkter Nye tjenester Nye produksjonsteknikker Nye arbeidsmetoder Nye måter å levere produkter og tjenester til innbyggerne Nye måter å informere på til innbyggerne om tjenester Nye måter å utvikle relasjoner og kommunikasjon på internt i organisasjonen Nye måter å utvikle relasjoner på mellom organisasjoner Kombinasjon av innovasjoner Nytt produkt levert på en ny måte med ny innpakning

44 Dere er i en eneste stor innovasjonsprosess! Utfordringen: fortsettelsen! Å sette de gode ideen ut i livet! Å gjøre! Faktisk og synlig atferd!

45 Ulik grad av innovasjon Høy grad av innovasjon = ny for alle / menneskeheten Lav grad av innovasjon = nytt for deg Dette er ubetydelig bare det fører til forbedring

46

47

48 Innovasjon hen? På hvilke områder kan og bør Meldal kommune innovere? Eksempler på innovasjoner som har skjedd? Plenum

49 Entreprenørskap Handler dette om å etablere nye bedrifter? Fra kommunalt ansatt til entreprenør! Forklar hvordan dette kan gå til ut fra det vi har lært om innovasjon (plenum)

50 Entreprenørielle innovasjoner Alle nye måter og metoder som skaper forbedring Nye tilbud, nye måter å levere på, nye måter å informere på, nye måter å organisere… Se nye muligheter Bruke ekspertise / øke kompetansetilfanget

51 Entreprenørens rolle Entreprenøren har en viktig effekt på hvor attraktiv Meldal kommune framstår Han/hun fyller en kritisk rolle i å ivareta og utvikle det samfunnet / kommunen vi lever og arbeider i Gjennom nye kombinasjoner, effektivisering, ta risiko, økt kunnskap...

52 Del av organisasjonen Del av organisasjonen Opprettholde status quo Opprettholde status quo Bevare ressursene Bevare ressursene Hele organisasjonen Hele organisasjonen Skape endring Jage muligheter Tradisjonelt lederskap Entreprenørens lederskap Omfang Mål Fokus

53 Hva kjennetegner en entreprenør? Har ambisjoner, og ønsker suksess Har klare mål, arbeider hardt og er engasjert Identifiserer behov, leveringsevne Ønsker å utøve ledelse Idegenerator Blir tilfredsstilt av å se at ideen blir en realitet Selvstartende Ser på fiasko som læring Åpen for nye ideer og kunnskap, informasjonssøkende Gode kommunikasjonsevner Mulighetsorientert Endringsvillig Kan forplikte seg Praktiserer ”høyt under taket”

54 Entreprenørielle ferdigheter Strategiske ferdigheter Kompetanse på planlegging Markedsføringskompetanse Økonomisk forståelse / økonomiske sammenhenger Kompetanse på prosjektledelse Ledelse Motivasjon Delegering Kommunikasjon Forhandlinger

55 Faktorer som påvirker den entreprenørielle prestasjon Den entreprenørielle prestasjon Generelle ledelsesferdigheter Personlig motivasjon Økonomisk Kompetanse/forståelse Evne til å skape relasjoner

56 Hvordan utøver vi entreprenørielt lederskap? Skaper de ansatte selv ideer? Skaper vi gode ideer på tvers av grenser? Høster vi gode ideer utenfra? Er vi gode på brukerdrevet innovasjon? Er vi gode til å finne de beste ideene? Er vi gode til å støtte utviklingsprosesser? Er vi gode til å omsette ideer til handling? Er vi gode til å spre ideer i hele organisasjonen?

57 Nyskaping Samlebegrep for alle typer nyskaping, herunder også innovasjon og entreprenørskap Begrepet relateres til næringsutvikling, og har betydning for utvikling av forretningsmessig virksomhet Kommersialisering er således en viktig side ved dette

58 Nyskaping Kan skje på flere måter: Gjennom oppstart av ny virksomhet, eller ved å gjøre endringer i bestående virksomhet Gjennom å utvikle nye produkter eller tjenester, ved å utvikle nye prosesser, ved å organisere en virksomhet på en ny måte, ved å anvende nye metoder og teknikker, herunder ny teknologi, ved å identifisere nye markeder og markedsføre på nye måter Innovasjon + entreprenørskap = nyskaping

59 Intraprenørskap Skape ny økonomisk virksomhet / enhet i en bestående organisasjon

60 Kommersialisering Å utnytte noe forretningsmessig, som å utnytte en ide til å utvikle et nytt forretningsområde (lønnsomhet) ”Norge er på mange måter oppfinnelsens hjemland, men så er det andre som må kommersialisere det videre”

61 TypebetegnelseKommentar Tradisjonelt Entreprenørskap Prosesser som utvikle nye prosesser for salg, gjerne organisert gjennom nytt foretak. Sosialt Entreprenørskap Prosesser der sosiale mål står sentralt, etableringen av Grameen Bank er et godt eksempel Kulturelt Entreprenørskap Prosesser innenfor kultursektoren der målet er å skape opplevelsesprodukter, kommersialiseringsgrad kan variere. Akademisk Entreprenørskap Prosesser med utspring i akademiske institusjoner. Et sentralt siktemål er å kommersialisere forskningsresultater. IntraprenørskapInnovasjonsprosessere i egne foretak og organisasjoner.

62 Næringsutvikling Nyskapingens krav er at det må være relevant i fht økonomisk utvikling og næringsutvikling En næringsmessig dimensjon Det må føre til resultater, verdier som knyttes til økonomi og avkastning ”Penger” er en viktig drivkraft i nyskaping

63 Næringsutvikling Skal en kommune være opptatt av kommersiell virksomhet? / skal penger være vår drivkraft? Næringsutvikling må skje innenfor rammene av en systemforståelse, og det er her nyskaping får en betydning for oss

64 Næringsutvikling Nyskaping skjer i et samspill mellom en rekke forskjellige aktører Innovasjonssystemet!

65 Innovasjonssystemet Et system er ”noe som ikke er kaos” Består av Aktører; individer, foretak, institusjoner, politiske fora Relasjoner; mellom aktørene Egenskaper; til aktørene og relasjonene (kvalitet, evne til…)

66 Innovasjonssystem De lokalt lokaliserte institusjonene som bestemmer innovasjonskapasiteten på et sted (regionalt, nasjonalt…) Består av de aktører og relasjoner som gjennom samhandling skaper, sprer og tar i bruk ny kunnskap og gjennom dette bidrar til økonomisk utvikling Hvem utgjør aktørene i Meldal?

67 Innovasjonssystem Formelle institusjoner Uformelle institusjoner: kultur og sosiale strukturer, vaner, normer, holdninger og erfaringsbasert kunnskap

68 Innovasjonssystem Innovative foretak Institusjonelle aktører Konkurrenter Kunder Leverandører Standard leverandører Spesialiserte leverandører Konsulenter Universitet Høyskole FoU Forsknings - parker Offentlige virkemidler Venture - Kapital Investorer Banker Meldal kommune

69 Grunnlag for utvikling og nyskaping Teknologi: hvordan ting er organisert og materialisert (hvordan tjenester er konkretisert) Kunnskap: lærdom og erfaring om hvordan ting fungerer og henger sammen Læring: utvikling av ny kunnskap gjennom prosesser

70 Grunnlag for utvikling og nyskaping ”tilfeldighetenes store spill” Tilfeldigheter er aldri helt tilfeldig Vi har et mye større potensial ved å skape mye variasjon og etablere arenaer der det åpnes mange muligheter for å skape nye kombinasjoner En kontinuerlig prøve-og-feile- prosess, ikke sats alt på ett prosjekt

71 Effekter fra lederutviklingsprosessen Vi har forbedret samarbeidet med næringslivet for å tiltrekke oss innbyggere og arbeidskraft ?

72 Kommunens rolle Hvilken rolle skal Meldal kommune spille i innovasjonssystemet i Meldal? gruppearbeid 20 minutter Lunsj! – oppstart kl 12.15

73 Formål Ta utgangspunkt i de begrepene vi har snakket om; innovasjon, entreprenørskap, nyskaping, næringsutvikling, og kommunens rolle i innovasjonssystemet. Hva er formålet med delprosjektet? Hva er prosjektets misjon? Hva er prosjektets ”sjel”? Hva er det grunnleggende problemet? Hvorfor ble dette et eget delprosjekt? 30 minutters gruppearbeid

74 Mål Ta utgangspunkt i formålet med prosjektet. Hva skal målet/målene for prosjektet være? Målet/ene viser hvordan vi ønsker å utvikle oss Hvordan er kommuneorganisasjonen om 3 år når det gjelder nyskaping og næringsutvikling? 30 minutters gruppearbeid

75 Analyse – vår evne til å lykkes Ta utgangspunkt i målene for prosjektet. Gjennomfør en analyse av kommuneorganisasjonens Styrker og svakheter Muligheter og trusler for å kunne nå målene 45 minutters gruppearbeid

76 Stått til forventningene?

77 Takk for bidragene! Grunnlaget for det videre arbeidet i prosjektet. Skal bearbeides og renskrives. Tar neste steg ut fra dette. Takk for i dag! God langhelg!


Laste ned ppt "Velkommen til workshop-dag Meldal kommune 30. april -09 Løft Meldal Opp og Fram."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google