Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidens kompetanser - og hvordan vi utvikler dem En rapport fra Nordisk tenketank om framtidens kompetanser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidens kompetanser - og hvordan vi utvikler dem En rapport fra Nordisk tenketank om framtidens kompetanser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidens kompetanser - og hvordan vi utvikler dem En rapport fra Nordisk tenketank om framtidens kompetanser

2 Systematisk utvikling av individets selvinnsikt og selvtillit

3 Evnen til å samhandle i heterogene grupper, være interaktiv, kunne fungere selvstendig og være nyskapende og handlekraftig er avgjørende kompetanser for individet og et konkurransedyktig næringsliv.

4 Kompetansebegrepet har mange dimensjoner: Evne, vilje, kunnskaper og ferdigheter utvikles med forskjellige metoder i forskjellige situasjoner. Vi må forstå samspillet og forskjellene for å kunne utvikle kompetanse.

5 Veiledning og kompetansecoaching blir sentrale funksjoner slik at individene selv skal kunne ta et personlig ansvar for planlegging og gjennomføring av kontinuerlige kompetanseutvikling

6 Hva er kompetanse? Kompetansebegrepet tolkes og beskrives på mange forskjellige måter. Dersom vi skal forstå hvordan kompetanse kan utvikles, vurderes og anerkjennes, er det nødvendig med et felles begrepsapparat.

7 Kunnskap og kompetanse henger nøye sammen. Kompetanse må få større betydning uten at det svekker kunnskapsgrunnlaget.

8 Utdanningssystemet bør organiseres slik at det møter alle voksnes behov for kompetanseutvikling. Dette gjelder uansett bakgrunn og uansett om man er i arbeid eller er arbeidsløs.

9 Det er nødvendig med et helhetlig syn på hvordan og hvor voksne utvikler kompetanse. Det formelle utdanningssystemet må organiseres slik at det også inkluderer ikke formell og uformell læring.

10 Formelle og ikke formelle læringsstrukturer må konstant vurderes for å kunne møte utfordringer og muligheter både lokalt og globalt.

11 Nye arenaer og møteplasser for læring kompetanseutvikling må utvikles i samarbeid med mange ulike interesser og aktører.

12 Det er behov for mer forskningsbasert kunnskap om nye pedagogiske arbeidsmåter og læreprosesser, og om hvordan voksnes ikke-formelle og uformelle læring kan organiseres. Den kunnskapen som finnes må omsettes i handling på en mer gjennomgripende måte enn nå.

13 Sektorinndelingen må bli mer åpen for å utvikle samhandling og helhetlig kompetanseutvikling i voksnes læring. (grunnopplæring, yrkesutdanning, videreutdanning, vurdering og sertifisering) Kompetanse 261108, Ellen


Laste ned ppt "Framtidens kompetanser - og hvordan vi utvikler dem En rapport fra Nordisk tenketank om framtidens kompetanser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google