Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringskonferanse og fagdag Musikk og psykisk helse VELKOMMEN! DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringskonferanse og fagdag Musikk og psykisk helse VELKOMMEN! DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringskonferanse og fagdag Musikk og psykisk helse VELKOMMEN! DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

2 ”Samspill og samklang” tiltaksprosjekt for oppstart av musikkgruppe for mennesker med langvarige psykiske lideleser ved DPS Stjørdal Samarbeidspartnere Musikk - faglærerutdanning Stjørdal Kulturskole Psykiatrisk klinikk

3 FOLK2 er et femårig regionalt kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet. Kulturens egenverdi skal styrkes og flere skal få ta del i kulturelle opplevelser og utvikle egne skapende evner. FOLK2 er en sentral del av fylkeskommunens folkehelsearbeid. Prosjektet finansieres med midler fra FOLK 2 DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

4 DPS Stjørdal Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal har allmennpsykiatrisk sengepost og voksenpsykiatrisk poliklinikk. Her holder også Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser til. Allmennpsykiatrisk sengepost- (20 senger) Enheten har ca. 29 årsverk og er tverrfaglig sammensatt: Klinisk sosionom, ergoterapeut, aktivitør, vernepleiere, hjelpepleiere, miljøarbeidere og sykepleiere, de fleste med spesialutdanning innen psykiatri. Behandlere i posten er psykiatere, lege og psykolog. Sengeposten kan gi tilbud om fysioterapi ved behov. Ca. 180 innleggelser pr. år. Det gis et behandlingstilbud til alle typer psykiske lidelser. Liggetiden varierer mye. Korte opphold og lengre rehabiliteringsopphold. Behandlingen gis individuelt tilrettelagt, med mye vekt på miljøterapi og aktiviteter. DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

5 Hvorfor starte musikkgruppe? Mål for musikkgruppa At pasienten har opplevelse av mestring og samspill gjennom å spille, synge eller lytte til musikk sammen med andre. At pasienten har opplevelse av å utføre en aktivitet som er betydningsfull og bidrar til økt livskvalitet. At det legges grunnlag for at pasienten kan fortsette med musikkaktivitet etter utskrivelse i eget nærmiljø. Oppstart av prosjektet tok utgangspunkt i pasienter med tilknytning til DPS som hadde stor interesse for musikk og tidligere erfaring med å spille ulike instrumenter. ”Å spille” var knyttet til positive livsopplevelser og livsroller. Å spille var noe de fortsatt mestret og som gav dem positive opplevelser i en periode der psykisk lidelse gjorde at de ikke mestret grunnlegende ting i dagliglivet. Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

6 Prosjektets mål Gjennom prosjektet skal sengeposten v/prosjektgruppen etablere samarbeid med Kulturskolen i Stjørdal kommune og musikklærerutdaningen HiNT og i prosjektperioden 2007-vår 2008 starte opp, gjennomføre og evaluere musikkaktivitet i gruppe ved sengepost på Stjørdal DPS. Prosjektet skal evalueres og resultatet presenteres med en rapport. Det skal holdes erfaringsseminar med de involverte parter og framlegg for personale på DPS Stjørdal og eksterne gjester. Reportasje/ fagartikkel publiseres i internt tidsskrift for Helse Nord Trøndelag. Fagartikkel om prosjektet/temaet søkes publisert i aktuelle fagtidskrifter. Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

7 Prosjektets innhold 4 satsingsområder: Etablering av samarbeid mellom DPS Stjørdal, musikk- faglærerutdanningen HiNT og Kulturskolen Stjørdal kommune. Kompetansebygging og kompetanseutveksling på fagområdet musikk og psykiatri Utvikling av en arena for ressursorientert musikkaktivitet for voksne mennesker med langvarige psykiske lidelser Opprettelse av kontakt med lokale musikkarenaer, som Kulturskoler; for videreføring av musikkaktivitet for den enkelte deltaker Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

8 Gjennomføring av prosjektet Kulturskolen har vært med i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og evalueringsfasen v/rektor og prosjektets musikalske og faglige leder Frode Aune. HiNT har vært med i planleggings og evalueringsfasen med veiledning og kunnskapsformidling v/ Geir Berg-Lennertzen. Personalet og Frode har utvekslet kunnskap og erfaring på feltene musikk og psykiatri før og etter gruppene. Fagdag i forkant av gruppestart med musikk og psykiatri som tema. 2 fra prosjektgruppa deltok på kongress om Kultur og Helse i Stvanger april 2008. Presenterte poster. Skrevet ”Mal for musikkgruppe i institusjon” Jevnlig kontakt med FOLK2 v/Margunn Skei Knudsen. Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

9 Musikkgruppa Tirsdag 10 – 11.30 med pause Ledes av Frode Aune, Stjørdal musikkskole 1-4 faste miljøpersonale deltar (sykepleier, ergoterapeut, psykiatriske hjelpepleiere) 3-7 deltakere, inneliggende eller polikliniske pasienter v/DPS Stjørdal ½ time stemming, øving og evt. nytt materiale, ca 1 time samspill. Åpne dører – åpent for tilhørere. Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

10 Hva har vi gjort? Gjennomføring av musikkgruppa Ukentlige musikkgrupper 4.sept.07 – 1.3.08. 12 ulike pasienter har deltatt i gruppa, - inntil 20 tilhørere på en øvelse. Vært sammen på konserter (Askil Holm, Mezzoforte, Cabaret-prosjekt i Trondheim) Hatt flere framførelser på DPS, samt på Steinkjer for FOLK2 med samarbeidskommuner. Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

11 Evaluering av musikkgruppa Metode: Logger skrevet av personalet i musikkgruppa etter hver gruppe Halvtidsevaluering med gruppa Sluttevaluering med rektor Intervju med 3 deltakere Spørreskjema til personale Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

12 1.Hva gjorde at du ble med i musikkgruppa? (motivasjon, musikkbakgrunn) 2. Hva trodde du gruppa var før du begynte? (forventninger, informasjon) 3. Hvordan har du opplevd det å lage musikk sammen med andre? 4. Hvordan synes du at du selv har fått bidra i gruppa? 5. Har musikkgruppa påvirket hvordan du tenker om deg selv eller hvordan du opplever hverdagen din? Beskriv på hvilken måte! 6. Hvordan kan du tenke deg å drive med musikk framover? Hva skal til for at du får til dette? Hva kan vi (fra DPS) bidra med? 7. Hvordan har du opplevd personalets deltakelse i gruppa – musikalsk og sosialt? 8. Hva kunne vært gjort annerledes? Hvordan kan vi legge opp musikkgruppa framover? SPØRSMÅL TIL EVALUERING AV MUSIKKGRUPPA/PROSJEKTET DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

13 At pasienten har opplevelse av mestring og samspill gjennom å spille, synge eller lytte til musikk sammen med andre.” Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

14 Artig. Noe er artig å spille og noe er kjedelig. Man må jo spille det læll om det ikke alltid høres så bra ut. Syntes det gikk litt tregt i begynnelsen. ”kjempegreit” Er sosialt- treffer andre folk. Bli kjent med andre på et annet vis enn ved innleggelse/treffer folk i en annen setting Slipper pasientgreia- her står vi likt alle sammen. Vi er ikke psykiatriske pasienter der, vi er vanlige folk. Til, og med dere”. Positivt med ei gruppe i forhold til egne timer. Det er en utfordring at man lærer i forskjellig tempo. ”Redd for å komme med ønsker, og redd for at andre ikke vil like det- tråkke over andre. Tenker litt på at ”trommisen” ikke skal få for kjedelige stykker. ”Artig å se dere fra en annen side, at dere er ”normale”. Fra intervju: Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

15 Fra loggene ”Mens vi pakket sammen kom M2 tilbake, og satte seg til å spille. Frode og han spilte spontant ”Forelska i lærer`n” – K1 og K2 ble stående å synge, spesielt K2 som var i dårlig form sang tydelig og klart og viste tydelig engasjement – ga god øyenkontakt mens vi sang.” ”M3 begynte spontant å spille en rask gitarsolo. M2 hang seg på med trommer og deretter Frode, først på gitar og siden bass. Frode skrev opp akkordene og vi som spilte gitar forsøkte å henge med. - mye latter og engasjement rundt sangen. M3 sa det var en slags polka og at den var ”skitartig” å danse til.” ”M4 og M3 begynte å spille litt blues, utveksle låtforslag, M2 hengte seg på med trommer. Frode tok fram bassen og ble med. Frode foreslo en gang i låtene med soloer for gitarene og trommer – dirigerte med bassen. Spilte også Hey Joe og Little Wing – Jimi Hendrix, som alle tre hadde et forhold til – låt bra! Personalet satt i ro med hver sin gitar på fanget og lyttet.” Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

16 ”At pasienten har opplevelse av å utføre en aktivitet som er betydningsfull og bidrar til økt livskvalitet.” Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

17 Fra intervju Tanken på å spille gitar igjen- positiv. Dette ble en motivasjonsfaktor. Artig å synge- en utfordring. Å få positive tilbakemeldinger-positivt. Eldste datter er imponert over mor, at hun torde synge solo. Jeg har slitt såpass mye i det siste at jeg er sliten allerede før jeg har begynt, etterpå er det bare å sove videre. Men jeg møter opp! (vært med hver gang) Artig å synge. Jeg har ikke gjort det så mye før.Det har vært en ny erfaring. Det er utrolig viktig å ha noe å holde på med, ellers tror jeg livet hadde blitt tomt. Det første halve året: løftet hverdagen veldig, øvde mye- dette ”datt bort”. ”De gangene jeg har vært her, har løftet meg”. ”Får til noe jeg og”. Følt at jeg ikke er helt dum – at jeg også kan lære noe. I begynnelsen kunne jeg faktisk lære bort gitargrep til dere andre.  Jeg holder på med maling også, men jeg har ikke hatt motivasjon til å male i det siste. Jeg har det artigere som musiker enn som maler.  Frode er positiv. ”Får meg opp psykisk pluss musikalt.” Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

18 Fra loggene ”Frode spurte K1 og K3 om de hadde øvd. K1 sa ”Ja jeg har øvd hver dag, flere ganger om dagen, jeg er helt hekta jeg!” K3 hadde øvd kvelden før. Fortalte etterpå at hun hadde noe å gjøre hver dag, hadde to reiser og barn/barnebarn på besøk, men prioriterte å komme på musikkgruppa i tillegg.” ”M2 og M3 kom inn et par ganger mens F, B og HK holdt på å rigge utstyr og stemme gitarer, virket som de var litt ivrige på å komme i gang. K3 kom litt seint – rett fra nattoget fra Oslo. Hadde latt gitaren stå på DPS fra forrige gang.” ”M3 skulle på et møte og kunne ikke komme i dag. Kom innom før gruppa, og spilte gjennom Wonderfull tonight med Frode. Hadde husket å skrive ned grepene på sangen, og levert til Eva. Ble kopiert til gruppa.” Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

19 DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

20 ”K1 sa hun var svært sliten og ikke hadde øvd fordi hun hadde hatt så mye å gjøre. Så trøtt ut i begynnelsen av gruppa. Fulgte godt med, og spilte sin solo/duo intro/uttro på En stjerne, selv om det var litt småprat. Virket mer våken, glad og energisk utover i gruppa. Kom på slutten med positive kommentarer og oppmuntring til andre i gruppa ved avslutning. ” ”K2 fortalte at hun for tiden var i dårlig form og for det meste var hjemme, men hadde presset seg til å komme på gruppa fordi dette ”gir henne mye positivt”.” ”M2 hadde vært i dårlig form fra morgenen av, trodde ikke han klarte å delta i dag. Ble mer og mer smilende underveis i gruppa, kom med kommentarer og henvendte seg flere ganger til Frode. M2 kom inn igjen og ville spille litt gitar – sa det var lenge siden han hadde spilt gitar, fordi han ikke hadde gitar selv.” Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

21 ”At det legges grunnlag for at pasienten kan fortsette med musikkaktivitet etter utskrivelse i eget nærmiljø.” Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

22 Fra intervjuene Lyst til å spille i rockeband – lære å spille saksofon. Har ikke tenkt over om DPS kan hjelpe til med dette – i så fall langt fram i tid. Virkeligheten står litt stille når man er her (DPS). Lyst til å fortsette å spille. Lyst til å lære cello, fått mer lyst til det etter at gruppa startet. Økonomisk aspekt: Dyrt å kjøpe instrument. Dyrt med privattimer. Ingen drøm om utartet gitarspilling.. Ikke tenkt så mye framover, men evt. bli med i kor. Ta opp tråden i dette. Men ikke rette tida å begynne nå. Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

23 Musikkgruppa og omgivelsene Fra loggene ”Hadde dørene ut i hallen åpne, flere stoppet og hørte på og kommenterte den fine musikken. Deltakerne smilte og så ikke ut til at de åpne dørene hindret dem i å spille og synge.” ”5. gruppe oktober: Har fått positiv tilbakemelding fra flere om musikk og liv i gangene. Både de som går forbi rommet, og folk som står på galleriet for å lytte.Flere spør om det skal være konsert.” ”Dørene stod åpne og flere stoppet utenfor og lyttet, nikket og smilte.” ”En av personalet fra sengeposten som hadde stoppet og hørt på øvelsen sa at hun hadde fått så lyst til å synge. På min kommenter om at det kanskje hørtes at det var første gangen vi spilte sangen sa hun at hun ikke hadde ikke lagt merke til en eneste ”unote”, hun hørte bare den ”dype fine klangen og samstemtheten”.” Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

24 Rekruttering til gruppa ”Ny pasient i posten M4, hjalp til med å trille pianoet inn fra stua i forkant av gruppa. Satte seg ned og begynte å stemme gitarene. Ble med på resten av gruppa.” ”En pasient fra sengeposten kom inn og spurte om muligheten for å være med, og at vi måtte huske på henne hvis det ble en fortsettelse etter prosjektet.” Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

25 Kriterier for å lykkes At gruppa måtte fungere med en gang At deltakerne hadde interesse –interessen er viktigere enn ferdighetene Kontinuitet i personer – en kjerne av deltakere og fast personale fra DPS Kontinuitet i tid – samme tid, sted, minst mulig pause og kort ferie. AT MUSIKKEN ER MÅLET - Frode Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

26 Utfordringer videre Musikkgruppa som fast tilbud ved DPS Stjørdal – lage prosedyrer for gruppa som skal inn i kvalitetssystemet. Fortsatt samarbeid med kulturskolen Hva med tilbud i lokalmiljøet? Fortsette å bygge og utveksle kunnskap på fagfeltet musikk og psykisk helse Psykiatrisk klinikk DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken

27 ”Jeg synes det er så viktig med drømmer – det er så viktig å ha noen ressurser som holder kjedsomheten unna. Ja, jeg har jo musikken, jeg, det er da noe!” - deltaker DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken


Laste ned ppt "Erfaringskonferanse og fagdag Musikk og psykisk helse VELKOMMEN! DPS Stjørdal 31.10.2008 E.J. Vist, F. Aune, H-K. Kolstadløkken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google