Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakta 10-20% av alle barn i Norge har så store psykiske problemer at det går utover hvordan de fungerer til daglig. 4-7% av dem trenger behandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakta 10-20% av alle barn i Norge har så store psykiske problemer at det går utover hvordan de fungerer til daglig. 4-7% av dem trenger behandling."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3

4

5

6 Fakta 10-20% av alle barn i Norge har så store psykiske problemer at det går utover hvordan de fungerer til daglig. 4-7% av dem trenger behandling

7 Fakta 10 prosent av ungdomsbefolkningen trenger profesjonell hjelp!!!!

8 Fakta I 2001 var psykisk lidelse sykmeldingsgrunn for 19% av alle sykmeldte. Diagnosegruppen psykiske lidelser øker mest relativt sett, og økningen er størst blant de unge.

9 Fakta 120 000 mennesker har i dag spiseforstyrrelser i Norge!!!

10

11

12

13 Smerte – Jeg orker ikke et sekund til med smerte, tenker jeg. Og legger fra meg kniven for å strø sand i det nye såret mitt. Kari Opheim

14

15 E det lett å vær sæ sjøl som ungdom i Nord- Trøndelag?

16 Frihet til å velge

17 529 personer tok selvmord i 2004

18 157 av de som tok sitt eget liv i 2004 var mellom 15-34 år

19 Røde Kors telefonen for barn og ungdom

20 Hva skjer i Nord-Trøndelag innenfor psykisk helse? FOLK2 (2004-2009) er et kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemidler i folkehelsearbeidet. Kulturens egenverdi skal styrkes og flere skal få ta del i kulturelle opplevelser og utvikle egne skapende evner. FOLK2 er en sentral del av fylkeskommunens folkehelsearbeid.

21 Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) ble stiftet i mars 1987 av kvinner som selv hadde spiseforstyrrelser.

22 Svekket hukommelse etter bruk av ecstasy Mye tyder på at ecstasybruk i seg selv kan føre til en svekkelse av hukommelsen, som igjen er av betydning for læring. Samtidig bruk av andre rusgifter kan se ut til å ha betydning for forekomsten av psykiske lidelser. Dette viser en ny gjennomgang ved Folkehelseinstituttet. Sterkt psykisk avhengighet Uforutsigbare hendelser - blanding av forskjellige typer narkotika Uante Langtidsvirknin ger/eksperiment med egen kropp Depresjoner i dagene etter bruk Hjerteinfarkt Overoppheting og kollaps

23 ”En ung pike ble innlagt etter en overdose med tabletter. Den psykiatriske vurdering konkluderte med at hun hadde en depresjon som særlig var preget av lav selvfølelse. I tillegg var det familieproblemer. Hun ble henvist til en poliklinikk med anmodning om time så snart som mulig. Evalueringsprosessen varte imidlertid så lenge at pasienten opplevde seg sterkt avvist og ble mer deprimert, gjorde et enda mer alvorlig selvmordsforsøk, mistet behandlingsmotivasjonen og måtte tvangsinnlegges”

24

25

26


Laste ned ppt "Fakta 10-20% av alle barn i Norge har så store psykiske problemer at det går utover hvordan de fungerer til daglig. 4-7% av dem trenger behandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google