Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forberedelse til NOKUTs 2. runde med evaluering av kvalitetssystemet Møter med avdelingene 02.10.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forberedelse til NOKUTs 2. runde med evaluering av kvalitetssystemet Møter med avdelingene 02.10.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forberedelse til NOKUTs 2. runde med evaluering av kvalitetssystemet Møter med avdelingene 02.10.2012

2 NOKUTs prosedyrer Institusjonen varsles minst 6 måneder før oppstart. –Vi fikk brev 3. juli 2012. Nærmere varsel om tidsplan er ikke gitt. Innsending av dokumentasjon 4-6 uker før 1. besøk. –Presentasjon av institusjonen med oversikt over studietilbod –Presentasjon av system for kvalitetssikring (kvalitetshandbok) –Dokumentasjon for årlig rapportering om kvalitetsarbeid til styret –Kort skriv fra ledelsen om status og utfordringar i kvalitetsarbeidet Første institusjonsbesøk fra komiteen (1 dag) –Møter ledelsen om status for k.arbeidet, og plan for hovedbesøket. Innsending av etterspurt dokumentasjon Andre institusjonsbesøk fra komiteen (2-3 dager) –Intervju med ulike grupper. Fordyper seg gjerne i en enhet eller ett tema.

3 Utdanningskvalitet Lærings- utbytte Inntaks- kvalitet Ressurser og læringsmiljø Undervisnings- kvalitet Mål (utdrag): -Stimulere til kontinuerlig kvalitetsbedring - Tydelig forankring i ledelse og entydige ansvarslinjer - Gi god dokumentasjon av arbeidet og avdekke sviktende kvalitet - Sikre at innhold, arbeids- og vurderingsformer er dekkende for å nå læringsmål Strategier (utdrag): - Funksjonell innpassing av kvalitetsarbeidet i mål- & resultatstyringen - Gjennomsiktig og konsistent framstilling av datafangst, rapportering og oppfølging -Enkel og effektiv rapportering av evalueringer -Lett tilgjengelige nettsider om studiekvalitet Ansvar og roller: -Utdanningskvalitet er et linjeansvar! -Roller beskrevet: Høgskolestyret, rektor, avdelingsstyrer, dekaner, studieledere, seksjonsdirektører, tilsatte, studentene Utvalg med kvalitetsfunksjon - Studiekvalitetsutvalget (SKU), Læringsmiljøutvalget, ASKU, Tilsettingsutvalg, klagenemnd, skikkethetsnemnd, AMU. Rutiner og prosedyrer -Mal og veiledning for studieplaner. -«Si din mening» -Selvevalueringer -Bruk av tilsynssensor -Studieevalueringer på avdelingsnivå -Studieevalueringer på virksomhetsnivå -Mal for kvalitetsrapporter Kvalitetsaktiviteter -Evalueringer på program og emnenivå -Inntakskvalitetsundersøkelse -Studiekvalitetsundersøkelse -Kandidatundersøkelse -Selvevaluering av utvalgte studieprogram -Helse- og trivselsundersøkelsen’ -Studiekvalitetsdagen -Studenttillitsvalgtkonferansen’ -HiSTs studiekvalitets- og læringsmiljøpris Måling av kvalitet -Produksjonskvalitet vs. Opplevd kvalitet -Indikatorer: * LU: Ferdige kandidater, Karakter (stryk og skjevhet), Scorverdier undersøkelser. * Inntak: Kvalifiserte primærsøkere, karakternivå, tilfredshet mottak, studieforberedende mottak * Underv.k.: Studenter pr. ansatt, Gjennomføring utdanningsplan, Publikasjonspoeng, Studieevalueringer * Ressurser: Formell kompetanse, studentevalueringer ETOS Vitenskapelig ansattes faglige etos fundert både i akdemiske og profesjonenes verdier

4 Så….. …hvordan vet vi at kandidatene virkelig er gode? –……eller var det hvordan vet vi at kandidatene er virkelig gode? Et provokativt motspørsmål kunnevære: er man (virkelig) god når man har nådd kvalifikasjonsrammeverkets forventede læringsutbytte? Vi mener å vite at med et vitnemål fra HiST har man nådd de mål som er satt for utdanningen. –(Målene tydeliggjøres med innføring av NKR.) –Gjennom arbeid med studieplaner og sammenhenger mål, undervisning og vurdering, sikring av relevans. –Bruk av eksterne sensorer og tilsynssensorer –Virksomheten i svært stor grad regulert av rammeplaner Vi mener å vite at kandidater fra HiST ikke står tilbake for kandidater fra andre institusjoner. –Produksjonsdata. Kunnskap om våre kandidaters prestasjoner ved andre inst. Tilbakemeldinger fra arbeidsgivere, praksisfelt med mer, arbeid i nasjonale organer, tilsynssensorer etc.

5

6

7


Laste ned ppt "Forberedelse til NOKUTs 2. runde med evaluering av kvalitetssystemet Møter med avdelingene 02.10.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google