Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsplaner Tine Widerøe Rektor NKF Oslo. Behov og erfaringer Hvordan skal vi best strukturere og styre våre utdanninger for å: - sikre best mulig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsplaner Tine Widerøe Rektor NKF Oslo. Behov og erfaringer Hvordan skal vi best strukturere og styre våre utdanninger for å: - sikre best mulig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsplaner Tine Widerøe Rektor NKF Oslo

2 Behov og erfaringer Hvordan skal vi best strukturere og styre våre utdanninger for å: - sikre best mulig læring ift mål - sikre kvalitet (lærer/klasse/avdeling) - ikke være avhengig av enkeltpersoner - unngå overlapp i undervisningen - forutsigbarhet og kvalitetssikring for student

3 Prosess og kvalitetssikring Ny utdanningsplan – Mal Dekkende navn, Innledning, historikk, kontakt med bransje og næringsliv, kvalifiseringsmål og kompetanse, varighet, opptakskrav, bachelor i utlandet, målet med utdanningstilbudet. Obligatorisk lærestoff, tilleggslitteratur, utstyr Utdanningstilbudets organisering og arbeidsformer Fagoversikt med timefordeling, temaoversikt Temaplaner med fag, mål, vurderingskriter og hvordan evaluering gjennomføres Oversikt over studentarbeidstimer Vurderingsordning og vurderingsformer

4 Prosess og kvalitetssikring Ny utdanningsplan forts. – Prosess Behovsanalyse Nedsettelse av bredt sammensatt prosjektgruppe; fagpersoner tilknyttet skolen, pedagogisk personell fra skolens utviklingsavdeling, representanter fra bransjen, studentrepresentant Utkast sendes på høring til bransjeorganisasjoner/andre bransjerepresentanter Søknad om fagskolegodkjenning utarbeides og sendes NOKUT

5 Prosess og kvalitetssikring Kvalitetssikring og videreutvikling av eksisterende planer – Evaluering Skolens lærere, hovedlærere, studieleder - fortløpende Studenter – alle klasser evaluerer plan og gjennomføring årlig Bransjen – tett kontakt med bransjen – både formell og uformell tilbakemelding – Revidering/videreutvikling Årlige hovedlærermøter som reviderer utdanningsplan basert på forutgående evaluering – Revidert utdanningsplan gjeldende fra neste skoleår (2 årig) – Ved vesentlige endringer sendes søknad om dette til NOKUT

6 Struktur Styringsdokumenter – Utdanningsplaner Helhetlig plan for utdanningstilbudet – Progresjonsplaner Timeplanlegging – Leksjonsplaner Undervisningsplanlegging og gjennomføring – Detaljerte oppgavebeskrivelser – Undervisningslogg

7 Utdanningsplan Overordnet og vid nok for studentene – Lett å forholde seg til Vide nok til å være slitesterke over tid Vide nok til å gi lærere frihet

8 Eksempel temaplan FagMålVurderingskriterierHva som evalueres og hvordan Idéutvikling (9t) - Introduksjon til tema - Kreative teknikker Stilhistorie (3t) - Illustrasjons- historie Studentene skal: - Kunne vurdere etiske og moralske problemstillinger ifht. Illustrasjons- uttrykk - Ha kjennskap til forskjellige aviser og magasiner Prosess - Reaserch - Tolkning - Idé/konsept - Skisser Produkt -Illustrasjonsteknikk - Komm.verdi - Helhet Hva som evalueres - Obl. temaoppgave - Diverse øvingsoppg - Skissebok/logg - Refleksjonsnotat - Presentasjon Hvordan: -Presentasjon av prosess og produkt - Formativ vurdering Medstudenter Faglærere Tema; avis/magasin

9 Studentene Utdanningsplanen som styringsverktøy – Mål og vurderingskriterier – Bruker utdanningsplanen aktivt i sitt arbeid – Bruker det som kvalitetssikring både av skolen og eget arbeid

10 Refleksjon Våre utdanningsplaner og styringsdokumenter er ikke til for NOKUT Våre utdanningsplaner er styrings- og kvalitetssikringsdokumenter for våre studenter og lærere Målet er å sikre best mulig undervisning og læring for alle våre studenter


Laste ned ppt "Utdanningsplaner Tine Widerøe Rektor NKF Oslo. Behov og erfaringer Hvordan skal vi best strukturere og styre våre utdanninger for å: - sikre best mulig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google