Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tine Widerøe Rektor NKF Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tine Widerøe Rektor NKF Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tine Widerøe Rektor NKF Oslo
Utdanningsplaner Tine Widerøe Rektor NKF Oslo

2 Behov og erfaringer Hvordan skal vi best strukturere og styre våre utdanninger for å: - sikre best mulig læring ift mål - sikre kvalitet (lærer/klasse/avdeling) - ikke være avhengig av enkeltpersoner - unngå overlapp i undervisningen - forutsigbarhet og kvalitetssikring for student

3 Prosess og kvalitetssikring
Ny utdanningsplan Mal Dekkende navn, Innledning, historikk, kontakt med bransje og næringsliv, kvalifiseringsmål og kompetanse, varighet, opptakskrav, bachelor i utlandet, målet med utdanningstilbudet. Obligatorisk lærestoff, tilleggslitteratur, utstyr Utdanningstilbudets organisering og arbeidsformer Fagoversikt med timefordeling, temaoversikt Temaplaner med fag, mål, vurderingskriter og hvordan evaluering gjennomføres Oversikt over studentarbeidstimer Vurderingsordning og vurderingsformer

4 Prosess og kvalitetssikring
Ny utdanningsplan forts. Prosess Behovsanalyse Nedsettelse av bredt sammensatt prosjektgruppe; fagpersoner tilknyttet skolen, pedagogisk personell fra skolens utviklingsavdeling, representanter fra bransjen, studentrepresentant Utkast sendes på høring til bransjeorganisasjoner/andre bransjerepresentanter Søknad om fagskolegodkjenning utarbeides og sendes NOKUT

5 Prosess og kvalitetssikring
Kvalitetssikring og videreutvikling av eksisterende planer Evaluering Skolens lærere, hovedlærere, studieleder - fortløpende Studenter – alle klasser evaluerer plan og gjennomføring årlig Bransjen – tett kontakt med bransjen – både formell og uformell tilbakemelding Revidering/videreutvikling Årlige hovedlærermøter som reviderer utdanningsplan basert på forutgående evaluering Revidert utdanningsplan gjeldende fra neste skoleår (2 årig) Ved vesentlige endringer sendes søknad om dette til NOKUT

6 Struktur Styringsdokumenter Utdanningsplaner Progresjonsplaner
Helhetlig plan for utdanningstilbudet Progresjonsplaner Timeplanlegging Leksjonsplaner Undervisningsplanlegging og gjennomføring Detaljerte oppgavebeskrivelser Undervisningslogg

7 Utdanningsplan Overordnet og vid nok for studentene
Lett å forholde seg til Vide nok til å være slitesterke over tid Vide nok til å gi lærere frihet

8 Eksempel temaplan Tema; avis/magasin Fag Mål Vurderingskriterier
Hva som evalueres og hvordan Idéutvikling (9t) Introduksjon til tema Kreative teknikker Stilhistorie (3t) - Illustrasjons-historie Studentene skal: Kunne vurdere etiske og moralske problemstillinger ifht. Illustrasjons-uttrykk Ha kjennskap til forskjellige aviser og magasiner Prosess Reaserch Tolkning Idé/konsept Skisser Produkt Illustrasjonsteknikk Komm.verdi Helhet Hva som evalueres Obl. temaoppgave Diverse øvingsoppg Skissebok/logg Refleksjonsnotat Presentasjon Hvordan: Presentasjon av prosess og produkt Formativ vurdering Medstudenter Faglærere

9 Studentene Utdanningsplanen som styringsverktøy
Mål og vurderingskriterier Bruker utdanningsplanen aktivt i sitt arbeid Bruker det som kvalitetssikring både av skolen og eget arbeid

10 Refleksjon Våre utdanningsplaner og styringsdokumenter er ikke til for NOKUT Våre utdanningsplaner er styrings- og kvalitetssikringsdokumenter for våre studenter og lærere Målet er å sikre best mulig undervisning og læring for alle våre studenter


Laste ned ppt "Tine Widerøe Rektor NKF Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google