Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Student- og lærerevalueringer av emner Øyvin Ytreberg 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Student- og lærerevalueringer av emner Øyvin Ytreberg 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Student- og lærerevalueringer av emner Øyvin Ytreberg 2011

2 Utviklingstrekk Før 1990: Eksamen og sensur som kvalitetssystem 1990: Studiekvalitetskomitéens innstilling: Fokus på studentevalueringer av undervisning Mjøs og Kvalitetsreformen: Fokus på undervisning NOKUT: Fokus på utdanningskvalitet med obligatorisk studentevaluering av undervisning KRV: Fokus på læringsresultater. Nytt paradigme? Veien videre? Synergi gammelt og nytt kvalitetssystem? Fokus på eksamen og sensur?

3 UITs kvalitetssystem om emneevalueringer (kp3) Instituttenes ansvar: ledere og programstyreledere Emner skal evalueres og følges opp Dialogbasert og/eller skriftlig (skjema) Underveisvurdering anbefalt som hovedregel Både student- og faglærerevalueringer av emner, men ingen kobling med eksamen, sensur, sensorrapport, evt tilsynssensor?

4 Studentevaluering av emne 8 kulepunkter, med «læringsutbytte» som det 5., men uten at det er koblet mot emneplanens læringsmål = «forventet læringsresultat»! Forskjellen på «læringsutbytte», som er subjektivt, og «læringsresultat», som er målbart. Forslag: Spør heller om hvor godt læringsresultatet er i forhold til læringsmålene og egne ambisjoner? Det bør være spørsmål 1, som da gir kontekst til resten av kulepunktene. Spør også studentene om forslag til tiltak

5 Faglærerevaluering av emne Av 7 kulepunkt er det 3. om læringsmål, men bare om undervisningens relevans, og ikke om læringsresultatenes nivå i forhold til læringsmålene. Spørsmål om forslag til tiltak er med Forslag: Samme startspørsmål som til studentene?

6 Sensorveiledninger og sensorrapporter (eksamensforskriften)? Sensorveiledninger skal utformes – generelle og/eller spesifikke (jus) Sensorveiledninger er offentlige i ettertid Sensorrapporter? Ikke sentralt krav for all ekstern sensur. Kan innføres lokalt? Tilsynssensor? Sentralt krav om skriftlig rapport, men ingen standard. (UIO har det)

7 Balanserte emneevalueringer? Noen få sentrale, likelydende spørsmål om læringsresultater til tre kilder: studenter, faglærere og sensorer Et utvalg andre spørsmål fra «Obligatoriske elementer i en studieplan ved UIT»: Læringsmål, innhold, pensum, arbeidsmåter, organisering, vurdering, med mer. Bruk revidert emneplan som disposisjon. Lederansvar for oppfølging (jus)

8 Konklusjoner? Presise nok studiemål i emneplan? God nok eksamensform i relasjon til studiemål? Gode nok eksamensoppgaver? Gode nok sensorveiledninger og rapporter? Institusjonalisering av eksamen og sensur? Prosedyrer for emneevalueringer?


Laste ned ppt "Student- og lærerevalueringer av emner Øyvin Ytreberg 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google