Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fusjoner…. Prinsipper og modeller; teori og praksis Bjørn Stensaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fusjoner…. Prinsipper og modeller; teori og praksis Bjørn Stensaker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fusjoner…. Prinsipper og modeller; teori og praksis Bjørn Stensaker

2 Hvorfor fusjoner? En konsekvens av en rekke endringstendenser: - Fra vekst til konsolidering…(«utsatte» læresteder merker dette først) - Fusjoner er bare en av mange former for samarbeid (strategiske allianser, nettverk..) - En økende erkjennelse av behovet for å ha et systemperspektiv på høyere utdanning - Samtidig mange ulike motiver for fusjon: «excellence», arbeidsdeling, effektivisering, relevans…

3 Typer av fusjoner? Frivillige/ufrivillige… Konsolidering/«Take-over» Sektorfusjoner/På tvers av sektorer Føderale/Integrerte fusjoner - Er skillelinjene alltid tydelige…?

4 Erfaringer fra fusjonsprosesser (1) «Like» eller «ulike» barn leker best sammen? Antall fusjonspartnere øker kompleksiteten Ulik størrelse på fusjonspartnerne Geografisk avstand (Erfaringer fra Australia tyder på at enhetlig struktur gir færre utfordringer enn en føderal struktur) Administrativ integrering lettere enn akademisk

5 Erfaringer fra fusjonsprosesser (2) Å utvikle en sterk visjon viktigere enn andre typer begrunnelser for å skape legitimitet Få – om noen økonomiske besparelser Informasjonsbehovet i prosessen er enormt og etterspørselen etter mer informasjon er konstant Universitet – høyskolefusjoner spesielt utfordrende…ikke minst kulturelt Læresteder, regioner, næringsliv og myndigheter må spille sammen

6 Styring og organisering: Hva skal tillegges mest vekt? At disiplin/profesjonstradisjoner må ivaretas…? At styringsstruktur og organisering reflekterer overordnet visjon for fusjonen? - Tverrfaglighet og «kulturproblematikk» (jfr organisering i «schools») At enhetene er geografisk adskilt? - Føderal eller integrert styringsstruktur? - Hvilken identitet er fremtredende hos de læresteder som fusjonerer?

7 Hvordan er internasjonale universiteter organisert? Flercampus og encampus universiteter er ikke organisert veldig forskjellig Hybridformer er hovedtendensen snarere enn den rendyrkede og strømlinjeformede organiseringen Man kan tydeligvis være fremragende og «verdensledende» på mange forskjellige måter…

8 Fusjoner er faktisk ofte vellykkede…. …..sett over tid Få eksempler på fiasko… Identifisere og konkretisere noen ambisjoner som man kan måle fremgang i forhold til Jo større læresteder, jo flere stordriftsulemper – forenkling av styringsstrukturen et mulig svar…? Ledelse som er tydelig i understrekning av visjoner og som tør stå i stormen


Laste ned ppt "Fusjoner…. Prinsipper og modeller; teori og praksis Bjørn Stensaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google