Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesprosjektet Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Status 22.4.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesprosjektet Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Status 22.4.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesprosjektet Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Status 22.4.2013

2 2 Tidsplanen Utredningen har to hovedfaser: 1. Fram til juni 2013, da bakgrunn for utredningsarbeidet scenarier og visjoner institusjonsmodeller fagportefølje og fagsamarbeid, og gjennomføring skissemessig skal beskrives og vurderes av de to styrene 2. Fram til juni 2014, da en grundigere utredning etter høringsrunder i UiA og HiT, og i regionen, skal legges fram for de to styrene til endelig vedtak og anbefaling overfor Kunnskapsdepartementet

3 Fusjon eller samarbeid Utviklingstrekk i uh-sektoren nasjonalt og internasjonal Visjoner og mål for UiA og HiT Mulighetsområder Prosjektsamarbeidet Fusjons- og samarbeidsmodeller Styring og ledelse Faglig organisering Administrasjon og støttetjenester Geografi og kommunikasjon Anbefalinger Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.20133

4 Utfordringene Den globale kunnskapsøkonomien Det globale kunnskapsmarkedet Nasjonal politikk Konkurranse om studenter, ansatte og ressurser Regionale behov Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.20134

5 Visjoner og mål Studentattraktivitet: større vekst i høyere utdanning Attraktivitet for høyt utdannede: Profilering: Utviklingsmuligheter: Effektiv ressursutnyttelse: Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.20135

6 Mulighetsområder Kvalitetsmessig fremragende utdanninger og forskningsmiljø Drivkraft for god samfunnsutvikling regionalt og nasjonalt Næringsutvikling Helse- og sosialsektoren, folkehelse Skole Digital utvikling Framtidens universitet: digital tilgjengelighet, attraktive campus Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.20136

7 Prosjektsamarbeidet SAK-midler og midler fra egne budsjetter: Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.20137 fagområde20122013 (per april)samlet antallbeløpantallherav også i 2012 beløpantallbeløp administrasjon og støttetjenester 6420.00041460.0009880.000 biologi/økologi71.310.00021284.00081.594.000 helsefag, sosialfag6628.0002-86.0008714.000 humaniora280.000---2 idrett, friluftsliv, kroppsøving4185.0001-100.0005285.000 kunstfag2168.000---2 pedagogikk, lærerutdanning--1-158.7501 teknologi111.515.0002-710.000132.225.000 sum384.306.0001221.798.750486.104.750

8 Fusjons- og samarbeidsmodeller Drøfting av faglig og organisatorisk integrasjon Hovedmål: faglig styrking Hva er et fagmiljø? Hvordan påvirkes fagmiljøene av graden av integrasjon? Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.20138

9 Styring og ledelse Styresammensetning: ekstern styreleder/ valgt rektor? Styringsorganer på fakultet og institutt: to eller tre nivåer? Enhetlig vs todelt ledelse: ansatt eller valgt rektor? Ledelsesstruktur: viserektorer, dekaner, fakultetsdirektører Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.20139

10 Faglig organisering Historisk: der vi var Geografisk: der vi er Fag-/disiplin: Fakultet for … Studier: School of … Matrise: både fagbasert og studiebasert Samarbeidsmodeller: Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.201310

11 Administrasjon og støttetjenester Administrativ organisering en konsekvens av faglig organisering Lokalisering Styrings- og ledelsesorganisering Stedsavhengighet og stedsuavhengighet Personalpolitiske hensyn … Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.201311

12 Geografi og kommunikasjon Studiesteder/ campuser Desentralisert struktur Samlokalisering Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.201312

13 Anbefalinger Lettere å realisere faglige gevinster ved fusjon enn ved samarbeid (helhetlig styring, entydige prioriteringer) Fusjonskostnader (les: intern motstand) kan forhindre faglige gevinster Også ved tett samarbeid kan faglige gevinster realiseres Rådet for samarbeid med arbeidslivet 4.6.201313


Laste ned ppt "Fellesprosjektet Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder Status 22.4.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google