Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende oseanografi. En introduksjon til havet Ca. 70 % av jordas overflate er dekket av havet Gjennomsnittsdyp > 4000 meter Så mye sjøvolum gjør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende oseanografi. En introduksjon til havet Ca. 70 % av jordas overflate er dekket av havet Gjennomsnittsdyp > 4000 meter Så mye sjøvolum gjør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende oseanografi

2 En introduksjon til havet Ca. 70 % av jordas overflate er dekket av havet Gjennomsnittsdyp > 4000 meter Så mye sjøvolum gjør at vi vet mer om månens overflate enn om hva som finnes i havet Bare 1 % av havvolumet er undersøkt Kanskje ikke så rart at vi kaller overgangen fra land og ned i vann for «vannspeilet»?

3

4 Spørsmål: Hvor stor del av jordas overflate er dekket av hav?

5 «Ferskvann er lettere enn sjøvann» Ferskvann har lavere tetthet enn sjøvann Tetthet er masse dividert med volum: d = m/V (d er forkortelse for density, som er engelsk for tetthet) Vi sier at rent ferskvann har en tetthet på 1 kg/liter (1000 gram per kubikkdesimeter) Ferskvann fra nedbør, bekker, elver og is-smelting vil flyte på sjøvann

6 Spørsmål: Hva har størst tetthet av ferskvann og sjøvann, og hvordan regner man ut tettheten?

7 «Sjøvann er tyngre enn ferskvann» Sjøvann har høyere tetthet enn ferskvann på grunn av oppløste salter Havvann har gjerne en tetthet rundt 1,035 kg/liter (1035 gram/kubikkdesimeter) Ved elvemunninger hvor omrøringen er stor og ferskvannet har fått tid til å blande seg med sjøvannet kalles blandingsvannet «brakkvann» Jo saltere sjøen er desto tyngre er vannet

8

9 Spørsmål: Hva er tyngst av ferskvann og sjøvann, og hvorfor?

10 «Varm sjø er lettere enn kald sjø» Varmt sjøvann har lavere tetthet enn kaldt sjøvann Molekylene har større energi og mer bevegelse ved høyere temperatur, og bruker derfor større plass En liter varmt vann inneholder derfor færre partikler enn en liter kaldt vann Kald sjø har høyere tetthet og synker

11 I varmt vann slippes oppløste gasser lettere enn i kaldt vann Løseligheten for gasser er høyere i kald sjø enn i varm sjø Det betyr at varmere vann lettere slipper gassene fra seg enn kaldt vann At gasser slippes ut fra oppvarmet sjø bidrar også til lavere tetthet (mindre vekt) (i tillegg til partiklenes økte egenbevegelse og bruk av volum)

12 Spørsmål: Hva er lettest av kald sjø og oppvarmet sjø, og hvorfor? Hvilke utfordringer får fiskene når vannet blir varmere? Er det noe særlig futt i varm brus?

13 Oppstrømning (Upwelling) Skyldes Coriolis-effekten: Jordrotasjonen trekker sjøen i motsatt retning av jordrotasjonen og mot polene, som duggdråper på en roterende ball Kaldt og næringsrikt vann fra dypere lag strømmer opp ved vestkysten av landområder, gir høy primærproduksjon av alger, og dermed rike næringskjeder Nordavind i Vest-Norge kan gi økt oppstrømning

14 Corioliseffekten

15 Overflatevannet er alltid i bevegelse pga. Corioliseffekten, vind og bølger Solstrålingen varmer opp lufta nærmest jordoverflata, den varme lufta stiger, ny luft siger inn til erstatning, og vind dannes Vinden lager bølger og skyver på overflatevannet, samtidig som Corioliseffekten trekker overflatevann vekk fra kysten av Norge Overflatevannet beveger seg mot høyre for vindretningen på den nordlige halvkule av jorda, mot venstre på den sørlige halvkule

16 Spørsmål: Hvorfor gir vind fra nord økt oppstrømning av sjø fra dypet langs kysten av Norge?

17 Tidevann Gravitasjonskraften fra månen trekker på havvannet så jorda buler ut mot månen På grunn av rotasjonen (sentrifugalkraften) buler sjøen ut også på motsatt side av jorda, som en roterende vannballong Også gravitasjonskraften fra sola trekker på havvannet, men mye mindre pga. Avstanden Hvis månen og sola trekker i samme, eller motsatt, retning får vi ekstra stor flo (springflo)

18

19 Hva skjer om månen og sola står på motsatt side av jorda?

20 Havstrømmer

21 Inndeling i grupper på 3 eller 4 elever som skal jobbe sammen på Newtonmodulen: Diskusjon og forberedende oppgaver i gruppa: Hvilken betydning har saltholdigheten hos sjøvannet? Hvilken betydning har temperaturen å si hos sjøvann? Hvilken innvirkning har jordrotasjonen på havstrømmene? Hva er årsaken til springflo? Alle elevene skal skrive svar på alle oppgavene! I tillegg: Bruk nettet til å finne ut så mye dere kan om havstrømmer!


Laste ned ppt "Grunnleggende oseanografi. En introduksjon til havet Ca. 70 % av jordas overflate er dekket av havet Gjennomsnittsdyp > 4000 meter Så mye sjøvolum gjør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google