Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien til Norge Kan være veldig lang. Mål med introprogram Lovens formål: Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien til Norge Kan være veldig lang. Mål med introprogram Lovens formål: Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien til Norge Kan være veldig lang

2 Mål med introprogram Lovens formål: Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet Tidsramme 2 år

3 Ansvarsfordeling i Sørum Helse og sosial Styringsgruppe Koordinerende gruppe

4 Tverrfaglig gruppe rundt hver deltager Sosial,Helse,VO Koordinatoransvar fordeles IP (Individuell plan) revideres i samarbeidsmøter hver 3. mnd Fritid - Røde Kors Flyktningeguideprogram

5 Voksenopplæringen i Sørum Ca. 100 deltagere på norskopplæring 2/10 er introdeltagere De fleste er overføringflyktninger med lite utdanning og arbeidserfaring pga politiske forhold Alle har rett på flyktningestipend

6 Kommunen tar imot Sosialkontoret foretar inntak og vedtak

7 Introprogrammets innhold Nettverksbygging Norsk og samfunnskunnskap Arbeidslivskunnskap

8 Nettverksbygging  Samarbeid med lokalmiljøet

9 Nettverksbygging

10 Flyktningeguide og lokalmiljø

11 Nettverksbygging Møte med beslutningstagere  Stortingspolitiker Rolf Reikvam fra Sørum tok imot oss  Ordfører Hans Marius Johnsen kom på besøk til oss

12 Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap CEFR Spor(1,2,3) og nivå(A1, A2, B1) Norskprøve 2 og 3 Ind. plan i norsk og samfunnskunnskap Maks 3000 timer

13 Arbeidslivskunnskap  Kontakt mot NAV  Språkarbeidsplasser  Hospitering på skole og arbeidsplasser  Jobbsøk  Oversettelse, godkjenning av papirer  Kontakt med bemanningsselskaper

14 Kontakt med NAV Vi arrangerer Informasjonsmøter for arbeidsgivere (intro) Informasjonsmøter med avgangselever (rådgiver)

15 Språkarbeidsplass

16 Hospitering og besøk

17 Oversettelse, godkjenning av papirer Begynn i god tid!

18 Jobbsøk påA2 nivå Vi vil ha sommerjobb! CV Søknad Se video

19 6 mndr før eksamen Kartlegging, jobb eller utdanning - intro Testet mhp norskprøve- kontaktlærer Dokumentasjon på kompetanse er oversatt - intro

20 Rådgiverjobben intensiveres Søknadsfrister Veiledning

21 Vi høster frukter av nettverksbygging Flerkulturell møteplass Klær og utstyr Invitasjoner Leksehjelp Jobbtilbud

22 Norsk Månedlige tester Skoleavis Prøve eksamen Oppmelding Eksamen

23 Tverrfaglig enighet i Sørum Sakset fra læreplanen: evnen til å kunne bruke språket skriftlig og muntlig er en av de viktigste forutsetningene for å kunne delta i samfunnet

24 Hvorfor norskprøve?  Motivasjon  Dokumentasjon (jobb,utdanning)  Krav for å komme videre

25 Hvorfor utdanning?  Utnytte ressurser  Tryggere jobbsituasjon

26 Fra språkarbeid til ?? Læreplass? Skole?

27 Viktig med samarbeid Oppfølging på arbplass Arbeidsgivermøte Attester Evalueringsmøter

28 Å finne arbeid Søke sommerjobb eller fast jobb  Språkarbeidsplassen  Eget nettverk  Bemanningsselskaper  Nav

29 Kort sagt. Vi tror på Tverrfaglig samarbeid Norskprøve Nettverk Introduksjonsprogram til deltager er i jobb eller utdanning

30 Evaluering Har programmet vårt fungert etter lovens intensjon?  Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet Det er viktig å få tilbakemelding fra elever når de avslutter introprogrammet. Lytte til det de sier og forbedre opplegget.

31 Stadig blir vi klokere Samarbeid gjør det lettere å finne riktig vei


Laste ned ppt "Veien til Norge Kan være veldig lang. Mål med introprogram Lovens formål: Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i yrkes- og samfunnslivet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google