Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop: Veiledning innenfor kunst- og kulturfagene 26. – 27. oktober 2005 Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsfag og humaniora.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop: Veiledning innenfor kunst- og kulturfagene 26. – 27. oktober 2005 Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsfag og humaniora."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop: Veiledning innenfor kunst- og kulturfagene 26. – 27. oktober 2005 Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsfag og humaniora Nasjonal forskerskole TEKST, BILDE, LYD, ROM. Fortolkning og teoriutvikling Faglig ansvarlig for workshopen: Professor Sissel Lie, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU Lektor Frederik Tygstrup, Institutt for kunst- og kulturvidenskab, leder av Forskerskolen i Kultur, Litteratur og Kunstfag, Københavns Universitet Spørsmål om workshopen kan rettes til forskerskolens leder professor Sissel Lie, tel. 73 59 65 08 eller sissel.lie@hf.ntnu.nosissel.lie@hf.ntnu.no Praktiske spørsmål rettes til Nina Sindre, tel. 73 59 80 17 eller nina.sindre@hf.ntnu.nonina.sindre@hf.ntnu.no Kostnader: Fakultetene dekker reiseutgifter for deltakerne mens forskerskolen dekker oppholdsutgifter. Forskerskolen nettsider: http://www.hf.ntnu.no/forskerskole/

2 PROGRAM: Onsdag 26. Oktober 9:30-10:30: Introduksjon til workshopen Sissel Lie, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU og Frederik Tygstrup, Institutt for kunst- og kulturvidenskab Københavns Universitet 10:30-12: Veiledningserfaringer Post doc Priscilla Ringerose, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU Stipendiat Espen Stange, Institutt for kultur- studier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen 12-14:30: Lunsj 14:30-16:30 Workshop 1 Avhandlingen: Problemutvikling – empiri - metodikk - teori: Preferansene, hovedveiene, avvikene. Workshopleder: Lars Sætre, Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen 16:30-17:00: Pause 17:00-19:00 Workshop 2 Veiledningsstrategier Workshopleder: Gro Bjørnerud Mo, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo 20:30 Middag Torsdag 27. Oktober 9-10:30: Workshop 3 Fagmiljøet Workshopleder: Ingvild Folkvord, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU 10:30-11 Pause 11-12:30: Workshop 4 Tilbakemelding på tekst Workshopleder: Jon Smidt, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag 12:30-15:00 Lunsj 15:00-19:00 Workshop 5 Dissertation advising Professor Mieke Bal, University of Amsterdam 20:30 Middag

3 Workshop: Veiledning innenfor kunst- og kulturfagene 26. – 27. oktober 2005 Det norske universitetssenteret i Paris Arrangør: Den nasjonale forskerskolen Tekst, Bilde, Lyd, Rom i samarbeid med Nasjonalt forskerutdanningsutvalg i Humaniora – NFU-H. Deltakere: Veiledere innenfor kunst og kulturfagene. Hvert lærested velger fem deltakere som får reise og opphold dekket. Målsetting: Målsettingen med workshopen er å diskutere erfaringer med veiledning. Det tas bl a sikte på å utarbeide en brosjyre om veiledning som deltakerne inviteres til å være med på, og etablere et nasjonalt forum for veiledning. Arbeidsform: Workshopen skal være et forum for erfaringsutveksling som inviterer deltakerne til innspill om egen veiledning. Deltakerne vil bli bedt om å tenke gjennom på forhånd sin mening om sentrale veiledningstema som: Valg av veileder, Samarbeidskontrakter, Veiledningsprosessens forskjellige faser, Gjensidige krav og forventninger, Krav til avhandlingen, Typer avhandling, Sosialisering inn i faget, Nettverk, Kurs, Finansiering, Internasjonalisering, Delt veiledning, Prosjekt utforming og Post.doc. Hva gjør man når veiledning lykkes og hva når den ikke lykkes? Disse temaene vil bli tatt opp i praktiske case. Paneler og diskusjonsgrupper vil bli benyttet som arbeidsform.


Laste ned ppt "Workshop: Veiledning innenfor kunst- og kulturfagene 26. – 27. oktober 2005 Senter for fransk-norsk forskningssamarbeid innen samfunnsfag og humaniora."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google