Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PUA-seminaret 2016: ”Kliniske eksempler” v/ ledende vernepleier Jane M.A. Hellerud Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PUA-seminaret 2016: ”Kliniske eksempler” v/ ledende vernepleier Jane M.A. Hellerud Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme."— Utskrift av presentasjonen:

1 PUA-seminaret 2016: ”Kliniske eksempler” v/ ledende vernepleier Jane M.A. Hellerud Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme

2 Jane Hellerud 2016 PUA Program 3 pasienteksempler: Utfordrende atferd sentralt i alle henvisningene

3 Jane Hellerud 2016 PUA «Egil» Henvist for utredning av psykisk lidelse som mulig årsak til atferdsvansker - Slag, lugging, (tatt ut resten av dette caset)

4 Jane Hellerud 2016 PUA Kartlegging Evnetestet: fungering tilsvarende moderat utviklingshemming Autisme Anamnese Klare periodiske variasjoner: Tap av særinteresser, slutter å glede seg til hendelser, destruktiv atferd, isolasjon, funksjonsfall, endring i døgnrytme og appetitt…..

5 Jane Hellerud 2016 PUA Vurdering Tilbakevendende depresjon

6 Jane Hellerud 2016 PUA Tiltak Samtaler Tilpasset miljøterapi Psykoedukasjon til pasienten Opplæring av personalgruppen Rammebetingelser Fokus på ”det gode liv” Bruk av styrkeområder Faseplan Antidepressiv medikasjon DET HJELPER Å BLI FORSTÅTT

7 Jane Hellerud 2016 PUA Eksempel på faseplan Symptomfri faseKjennetegn: God søvn, tar initiativ, sosial, gir komplimenter, mestrer å gå på offentlige steder, har drømmer for fremtiden, fleksibel Tiltak: 1:1, Følge opp initiativ, planlegge dagen sammen, morgentrim, besøke familie, samle gode opplevelser OpptrappingsfaseVåkner tidligere, Trekker seg fra aktiviteter og avtaler, etterspør kjent personale, kaster ting ut av vinduet, virker tankefull, red. matlyst Senke krav, oppf. på toalett, imøtekomme behov for bekreftelse, være sammen med trygge personale, Kontakte fastlege: 22222222 Depressiv faseOppvåkning på natt, ser sliten ut, vanskelig å motivere til akt., utagering mot personal og gjenstander, tisser på gulv, vil ikke ha kontakt med fam., tenker på døden, dårligere ADL- ferdigheter, angst Minimalt med krav, færre valg, gi bekreftelser, få den hjelp han trenger, unngå butikk, overta kontroll, oppmuntre til å formidle seg, påminning om gode opplevelser, 2:1 Fastlege  spes HT

8 Jane Hellerud 2016 PUA Sosiale historier Om å lugge og sl å Jeg heter Egil N å r jeg er i d å rlig form kan jeg sl å eller lugge personalet. Jeg vet at å sl å eller lugge personalet er galt, og ingen liker å bli sl å tt eller lugget. Jeg kan si til personalet at de kan g å ut n å r jeg er i d å rlig form. Jeg kan ogs å snakke med personalet n å r jeg har det vanskelig. Personalet synes det er fint at jeg forteller hvordan jeg har det Jeg vil pr ø ve å ikke sl å eller lugge n å r jeg er i d å rlig form.

9 Jane Hellerud 2016 PUA «Hans» Eskalerende voldsproblematikk over år Personalskader Kap. 9 vedtak

10 Jane Hellerud 2016 PUA Kartlegging Grundig anamnese: -massivt funksjonsfall -negative relasjonelle erfaringer Evnetestet Kartlegging av atferd og symptomer

11 Jane Hellerud 2016 PUA Konklusjon Han var livredd!

12 Jane Hellerud 2016 PUA Tiltak God miljøterapi: Personale som ikke er redde Lav-affektiv samhandling Trygging: ”her er alle snille” Autonomi Tilrettelegging etter dagsform Etter utskrivelse: ny bolig - og litt medisin

13 Jane Hellerud 2016 PUA «Merete» Autisme Bipolar lidelse, tydelige faser I tillegg mye uforklarlig atferd: brå humørskifter, selvskading, fjernhet, skriking

14 Jane Hellerud 2016 PUA Kartlegging Grundig anamnese Døgnregistrering Angstprotokoll

15 Jane Hellerud 2016 PUA AngstprotokollNavn ……………… DATO___________SIGN____________________ Det skal kontinuerlig observeres og registreres tegn /symptomer som kan tenkes å ha forbindelse med angst hos pasienten. Sett kryss ved den atferd som forekommer, beskriv kort situasjon eller mulig utløsende faktor. Noter atferd som forekommer samtidig under ”Annet”, eksempelvis rop /hyl, slag etc. Situasjon+ hva sier hunAngsttegn Utvidede pupiller,”mørkt blikk” Hurtig, overflatisk pust Forknytt, anspent ”stram” i ansiktet Svetter irritabel Repeterer enkeltord i økende tempo Slår seg på lårene, klorer seg Vifter med hendene Annet:

16 Jane Hellerud 2016 PUA Hva så vi? Panikkanfall Angstreaksjoner forbundet med spesifikke triggere: -ord, situasjoner

17 Jane Hellerud 2016 PUA Konklusjon Post Traumatisk Stresslidelse

18 Jane Hellerud 2016 PUA Tiltak Beskyttelse mot triggere Generelle angstdempende tiltak Stabilisering Opplæring og veiledning av boligpersonal

19 Jane Hellerud 2016 PUA angst smerte frykt glede panikk sorg frustrasjon kommunikasjon ? oversensitivitet

20 Jane Hellerud 2016 PUA ”What fish feels” Vansker med å gjenkjenne følelser?


Laste ned ppt "PUA-seminaret 2016: ”Kliniske eksempler” v/ ledende vernepleier Jane M.A. Hellerud Regional seksjon psykiatri utviklingshemning/autisme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google