Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Og for å komme dit skal vi; LEKE, HA DET GØY, LE SAMMEN, LYTTE TIL HVERANDRES HISTORIER, DELE OPPLEVELSER, FINNE LØSNINGER SELV OG SAMMEN. sept2014 VibekeW.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Og for å komme dit skal vi; LEKE, HA DET GØY, LE SAMMEN, LYTTE TIL HVERANDRES HISTORIER, DELE OPPLEVELSER, FINNE LØSNINGER SELV OG SAMMEN. sept2014 VibekeW."— Utskrift av presentasjonen:

1 Og for å komme dit skal vi; LEKE, HA DET GØY, LE SAMMEN, LYTTE TIL HVERANDRES HISTORIER, DELE OPPLEVELSER, FINNE LØSNINGER SELV OG SAMMEN. sept2014 VibekeW 1 Våre mål og visjoner  Vi ønsker trygge barn med et godt selvbilde som kan respondere på en måte som gir løsninger og læring for seg selv og gruppa.  Vi ønsker barn som anerkjenner, respekterer og er nysgjerrige på hverandres ulikheter. Voksenrollen; Vi må støtte hverandre, ha felles retning, tydelige og tilstedeværende voksne. Gi barna tid til å resonnere og finne løsninger. Stille oss undrende i situasjoner og ikke definere. Samarbeid og delt ansvar mellom barnehage og hjem. Det er summen av tiltak som gir effekt, ikke enkelt tiltakene.

2 Født 2009: Synne Adine Simen H. Simen K. Kristian E. Iver Clemens Filip Daniel sept2014 VibekeW 2 Født 2010: Marte Sunniva Nathalie Trym Thomas Julian Adrian Født 2011: Mikkel Lars Kristian N. Hvem er vi: Voksne: Vibeke L. Wahl, 100% ped.leder Ulrika Larsson, 100% ped.medarb Christoffer Blix, 100% ped.medarbVoksne: Vibeke L. Wahl, 100% ped.leder Ulrika Larsson, 100% ped.medarb Christoffer Blix, 100% ped.medarb Hvem er denna gjengen som er spenna gærne? Hvem er denna gjengen som henger oppi trærne? Tøffe som få, store og små. Vi er, vi er… Sommerly yeh. Sommerly yeh Hvem er denna gjengen som er spenna gærne? Hvem er denna gjengen som henger oppi trærne? Tøffe som få, store og små. Vi er, vi er… Sommerly yeh. Sommerly yeh

3 Samarbeid Å kunne samarbeide er viktig i barnas lek. Samarbeid er også oppgaver som krever mer enn en person. Tre viktige prinsipper i dette samarbeidet: > Enighet: at man ikke kan fortsette med noe etter at den andre har erklært at han/hun vil slutte. > Gjensidighet: at barna tilpasser seg hverandre i et gjensidig samspill. > Turtaking: at tingene går på omgang - for eksempel hvem som bestemmer i leken. For at barn skal oppnå denne kompetansen må vi voksne (BK og hjemme): Være gode rollemodeller i samarbeid med både barn og voksne. Være lydhøre for andre, balansere mellom å slippe andre til og selv bidra til felleskapet. I relasjon med barn er det viktigste å gi barn tid til å svare eller respondere. Samarbeid Å kunne samarbeide er viktig i barnas lek. Samarbeid er også oppgaver som krever mer enn en person. Tre viktige prinsipper i dette samarbeidet: > Enighet: at man ikke kan fortsette med noe etter at den andre har erklært at han/hun vil slutte. > Gjensidighet: at barna tilpasser seg hverandre i et gjensidig samspill. > Turtaking: at tingene går på omgang - for eksempel hvem som bestemmer i leken. For at barn skal oppnå denne kompetansen må vi voksne (BK og hjemme): Være gode rollemodeller i samarbeid med både barn og voksne. Være lydhøre for andre, balansere mellom å slippe andre til og selv bidra til felleskapet. I relasjon med barn er det viktigste å gi barn tid til å svare eller respondere. sept2014 VibekeW 3 Definisjon av begrepet Sosial kompetanse (Nordahl 2001): « Et sett ferdigheter, kunnskaper og holdninger som trengs for å mestre ulike sosiale miljøer, som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner, og som bidrar til trivsel økes og utvikling fremmes». Sommerly barnehages satsningsområde 2014/2015: Sosial kompetanse. I arbeidet med sosial kompetanse vil voksne blant annet ta i bruk boka «Jonas i Jungelen». I boka møter vi Jonas som ikke kan få et kjæledyr fordi han har allergi. I en drøm havner han i jungelen hvor han blir kjent med ulike dyr. Gjennom sang og musikk, samt voksnes dramatisering i samlingsstunder, vil barna få høre om Jonas og dyrene som uttrykker følelser som redsel, sinne og tristhet. Gjennom alle de ulike opplevelsene opparbeider Jonas og apen Alfred et varmt og godt vennskap! Voksne er tett på barna, er gode rollemodeller, samt veileder og oppfordrer til ønsket handling i hverdagen. Sommerly barnehages satsningsområde 2014/2015: Sosial kompetanse. I arbeidet med sosial kompetanse vil voksne blant annet ta i bruk boka «Jonas i Jungelen». I boka møter vi Jonas som ikke kan få et kjæledyr fordi han har allergi. I en drøm havner han i jungelen hvor han blir kjent med ulike dyr. Gjennom sang og musikk, samt voksnes dramatisering i samlingsstunder, vil barna få høre om Jonas og dyrene som uttrykker følelser som redsel, sinne og tristhet. Gjennom alle de ulike opplevelsene opparbeider Jonas og apen Alfred et varmt og godt vennskap! Voksne er tett på barna, er gode rollemodeller, samt veileder og oppfordrer til ønsket handling i hverdagen. Empati Barn viser empati når de klarer å sette seg inn i andres situasjon og handle ut fra det. Det er å forså at andre reagerer eller tenker annerledes enn en selv, men likevel kunne leve seg inn i det, anerkjenne det og handle ut fra det. Tegne vi ser etter:  At barna forklarer/forsvarer på vegne av sine venner.  At barna viser omtanke for andre.  At barna inkluderer andre i sine hverdagsaktiviteter og lek.  At barna ønsker å gjøre det godt igjen når de har krenket andre. For at barn skal oppnå denne kompetansen må vi voksne (BK og hjemme): Sette ord på følelser, snakke om følelser og hjelpe barna å sette ord på følelser. Være inkluderende med både barn og voksne. Hjelpe barn som trenger hjelp til å gjøre det godt igjen når de har krenket andre. Empati Barn viser empati når de klarer å sette seg inn i andres situasjon og handle ut fra det. Det er å forså at andre reagerer eller tenker annerledes enn en selv, men likevel kunne leve seg inn i det, anerkjenne det og handle ut fra det. Tegne vi ser etter:  At barna forklarer/forsvarer på vegne av sine venner.  At barna viser omtanke for andre.  At barna inkluderer andre i sine hverdagsaktiviteter og lek.  At barna ønsker å gjøre det godt igjen når de har krenket andre. For at barn skal oppnå denne kompetansen må vi voksne (BK og hjemme): Sette ord på følelser, snakke om følelser og hjelpe barna å sette ord på følelser. Være inkluderende med både barn og voksne. Hjelpe barn som trenger hjelp til å gjøre det godt igjen når de har krenket andre.

4 sept2014 VibekeW 4 Aktiviteter:  Samlinger og verktøy fra Steg for steg  Følelsesbilder på avdelingen og speil  Stoppe opp når vi leser bøker, dramatiserer eventyr og spørre om barna gjenkjenner følelser.  Snakke om egne følelser og hvordan vi påvirker hverandre i hverdagen.  Legge opp til aktiviteter der barn må samarbeide for å løse oppgaver i for eksempel hinderløyper, lek med fallskjerm, flytte bord og stoler.  Enige om trivselregler som henger oppe.  Vente på tur og takke for maten.  Hjelpe hverandre med å sende mat under måltid og be om å få tilsendt.  Voksne stille åpne spørsmål som får frem flere sider av saken og som barn tørr å svare ærlig på, for eksempel; «Hva skjedde?»  Gi barna tid til å finne løsninger selv eller sammen, dvs være litt passiv /i bakgrunn.  Sist, men ikke minst: Møte hverandre med Hei og et smil Være nysgjerrige og åpne for andre innspill og nærvær. Aktiviteter:  Samlinger og verktøy fra Steg for steg  Følelsesbilder på avdelingen og speil  Stoppe opp når vi leser bøker, dramatiserer eventyr og spørre om barna gjenkjenner følelser.  Snakke om egne følelser og hvordan vi påvirker hverandre i hverdagen.  Legge opp til aktiviteter der barn må samarbeide for å løse oppgaver i for eksempel hinderløyper, lek med fallskjerm, flytte bord og stoler.  Enige om trivselregler som henger oppe.  Vente på tur og takke for maten.  Hjelpe hverandre med å sende mat under måltid og be om å få tilsendt.  Voksne stille åpne spørsmål som får frem flere sider av saken og som barn tørr å svare ærlig på, for eksempel; «Hva skjedde?»  Gi barna tid til å finne løsninger selv eller sammen, dvs være litt passiv /i bakgrunn.  Sist, men ikke minst: Møte hverandre med Hei og et smil Være nysgjerrige og åpne for andre innspill og nærvær. Mer om sosial kompetanse og helheten: > Sos.komp er et læringsområde som forutsetter et nært samarbeid med foresatte > Det er summen av tiltakene som gir effekt, ikke enkelttiltak. > Barn som behersker samspill og har sosial kompetanse har lette for å få venner. > Venner er barnas beste læremestre i sosial trening. Gjennom lek med venner lærer barnet å styre sinne og stimulere vennlige handlinger. > Undersøkelser viser at det er sammenheng mellom barns sosiale ferdigheter, språkferdigheter og intellektuelle ferdigheter. > Barn må oppleve å være sammen med lydhøre voksne som anerkjenner og verdsetter dem. Og få tydelige og positive forventninger til sosial adferd. > DERFOR er dette et veldig viktig tema for oss! Og det ene skjer ikke uten det andre. Denne høsten har vi hovedfokus på den sosiale kompetansen, mens språklæring og matematiske begreper fortsatt er en stor del av vår hverdag og våre læringsmål, feks i samlingsstundene og samtalene vår under aktiviteter og måltid. > Vi jobber med bevisstgjøring av viktigheten og hvilken læring som ligger i våre valg og handlinger i hverdagen. > Barna lærer og husker gjennom å ta på, sanse, være deltagende og ved gjentagelser. Ektheten blir derfor viktig, de avslører oss om vi er halvhjertet;) De lærer mer av det vi gjør enn det vi sier…. Derfor er hverdagsaktiviteter og rutinesituasjonene viktige læringsarenaer, samlingsstundene er i tillegg med på å krydre og inspirere leken i hverdagen Mer om sosial kompetanse og helheten: > Sos.komp er et læringsområde som forutsetter et nært samarbeid med foresatte > Det er summen av tiltakene som gir effekt, ikke enkelttiltak. > Barn som behersker samspill og har sosial kompetanse har lette for å få venner. > Venner er barnas beste læremestre i sosial trening. Gjennom lek med venner lærer barnet å styre sinne og stimulere vennlige handlinger. > Undersøkelser viser at det er sammenheng mellom barns sosiale ferdigheter, språkferdigheter og intellektuelle ferdigheter. > Barn må oppleve å være sammen med lydhøre voksne som anerkjenner og verdsetter dem. Og få tydelige og positive forventninger til sosial adferd. > DERFOR er dette et veldig viktig tema for oss! Og det ene skjer ikke uten det andre. Denne høsten har vi hovedfokus på den sosiale kompetansen, mens språklæring og matematiske begreper fortsatt er en stor del av vår hverdag og våre læringsmål, feks i samlingsstundene og samtalene vår under aktiviteter og måltid. > Vi jobber med bevisstgjøring av viktigheten og hvilken læring som ligger i våre valg og handlinger i hverdagen. > Barna lærer og husker gjennom å ta på, sanse, være deltagende og ved gjentagelser. Ektheten blir derfor viktig, de avslører oss om vi er halvhjertet;) De lærer mer av det vi gjør enn det vi sier…. Derfor er hverdagsaktiviteter og rutinesituasjonene viktige læringsarenaer, samlingsstundene er i tillegg med på å krydre og inspirere leken i hverdagen

5 Aktiviteter: Formingsaktiviteter inne og ute. Vi lager mat og spiser ute. Hinderløype med balanse, tauhinder mm Turer i skogen og nærmiljø. Rollelek og eventyrstunder Vi tar med spikkeknivsom de eldste får bruke sammen med en voksen. Barna kan ha med seg brannbiler og rekvisitter. Testing av brannslangen. Brannøvelse og oppstilling på plassen. Oppfordrer til brannøvelse hjemme. Aktiviteter: Formingsaktiviteter inne og ute. Vi lager mat og spiser ute. Hinderløype med balanse, tauhinder mm Turer i skogen og nærmiljø. Rollelek og eventyrstunder Vi tar med spikkeknivsom de eldste får bruke sammen med en voksen. Barna kan ha med seg brannbiler og rekvisitter. Testing av brannslangen. Brannøvelse og oppstilling på plassen. Oppfordrer til brannøvelse hjemme. sept2014 VibekeW 5 Hva er viktig for oss i Sommerly når høsten er her og vi gjennomfører skoguka og brannvernuka? Høsten for oss er høstens og naturens farger, endringer og kjennetegn. For oss er det viktig å bruke kroppen og sansene våre sammen ute i naturen. Vi går på tur i nærmiljøet. Vi undrer oss over naturens mangfold, og spiser god turmat sammen. Vi legger til rette for at barna skal få oppleve mestring og glede når vi ferdes utenfor barnehagens område. Under brannvernuka har vi fokus på hvordan vi skal opptre ved en evt. brannalarm. Hva er viktig for oss i Sommerly når høsten er her og vi gjennomfører skoguka og brannvernuka? Høsten for oss er høstens og naturens farger, endringer og kjennetegn. For oss er det viktig å bruke kroppen og sansene våre sammen ute i naturen. Vi går på tur i nærmiljøet. Vi undrer oss over naturens mangfold, og spiser god turmat sammen. Vi legger til rette for at barna skal få oppleve mestring og glede når vi ferdes utenfor barnehagens område. Under brannvernuka har vi fokus på hvordan vi skal opptre ved en evt. brannalarm. Rammeplanen sier: Gjennom sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskap på mange måter. De skal få erfaring med å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Rammeplanen sier: Gjennom sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskap på mange måter. De skal få erfaring med å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. Barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Mål for perioden: Barna skal få erfare naturen med alle sanser: se, lukte, føle, høre, smake. Barna skal få tilknytning til sitt nærmiljø. Barna skal få erfaring med å ta vare på naturen, Barna skal få mulighet til å utforske naturen, og erfare høstens endringer, som dens farger. Barna skal videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk. Barna skal øve på å evakuere i barnehagen og stille opp på «sin plass ute» ved en eventuell brannalarm. Kreative prosesser og overføringsverdi til den «vanlige barnehagedagen». Mål for perioden: Barna skal få erfare naturen med alle sanser: se, lukte, føle, høre, smake. Barna skal få tilknytning til sitt nærmiljø. Barna skal få erfaring med å ta vare på naturen, Barna skal få mulighet til å utforske naturen, og erfare høstens endringer, som dens farger. Barna skal videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk. Barna skal øve på å evakuere i barnehagen og stille opp på «sin plass ute» ved en eventuell brannalarm. Kreative prosesser og overføringsverdi til den «vanlige barnehagedagen».

6 Ukens barn + frukt Mandag Turdag Tirsdag Ped.ledermøte Smågrupper Onsdag Avdelingsmøter Torsdag Stjerneklubb Smågrupper Fredag HA-MED DAG FELLESSAMLING 37 Julian TurdagMøtedagStjerneklubb utgår 38 Lars Skoguke Stjerneklubb utgår Skoguke 39 Iver TurdagMøtedagStjerneklubb – tur i skogen. BK- ansvar fellessamling 40 Kristian Høstferie Stjerneklubb utgår. Høstferie 41 Simen H Brannvernuke Turdag Brannvernuke Møtedag Brannvernuke Stjerneklubb; brannøvelse i bhg. HURRA SIMEN K. 5ÅR OG KRISTIAN N. 3ÅR Brannvernuke 42 Daniel TurdagVibeke; Språk i vekstMøtedagStjerneklubb; tur til Garderåsen skole. 43 Filip TurdagMøtedagStjerneklubb; Hovinhøgda skole. 44 Clemens TurdagMøtedagStjerneklubb:; Tradisjonelle barneleker, fotballbanen. HURRA LARS 3ÅR sept2014 VibekeW 6


Laste ned ppt "Og for å komme dit skal vi; LEKE, HA DET GØY, LE SAMMEN, LYTTE TIL HVERANDRES HISTORIER, DELE OPPLEVELSER, FINNE LØSNINGER SELV OG SAMMEN. sept2014 VibekeW."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google