Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klima- og energispørsmål sett fra næringslivet Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland NHO’s klimapanel Synspunkter fra store bedrifter Eksempler fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klima- og energispørsmål sett fra næringslivet Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland NHO’s klimapanel Synspunkter fra store bedrifter Eksempler fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klima- og energispørsmål sett fra næringslivet Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland NHO’s klimapanel Synspunkter fra store bedrifter Eksempler fra Nordland

2 Næringslivets klimaerklæring Prinsippene og grunnholdingene Næringslivet utvikler løsninger i samarbeid med FoU- miljøer og myndigheter Tiltakene må ha global effekt, og være kunnskapsbaserte og kostnadseffektive Alle parter har sine roller og må bidra –Næringslivet –Myndighetene –Forbrukerne og allmennheten

3 Fakta-og policydokumenter Juni 2008 Energiproduksjon og -bruk i Norge Energibruk i bygg Fornybar energi Luftfart I løpet av 2008/2009 Utslippsreduksjon i prosessindustri Energibruk og –produksjon, inkl. fornybar –videreføring Energieffektivisering/-ledelse Infrastruktur for fangst og lagring av CO2 Energi i bygg –videreføring Transport –flere Bilbeskatning Ny industri basert på fornybar energi Skogtiltak

4 Klimapanelets arbeidsplan 2007-2009 Samlet anbefaling om næringslivets bidrag til løsninger innenfor ulike sektorer på –Kort sikt (1-4 år) –Mellomlang sikt (2020) –Lang sikt (2050) Tilhørende virkemidler, teknologiutvikling og samarbeid

5 Bærekraftig trafikkvekst er mulig! Ola Strand, SAS Norge Bransjens mål 2020 50% reduksjon av CO2 50% reduksjon av støy 80% reduksjon av Nox Generell med miljøvennlig produksjon av fly og deler

6 Schenker AS Viseadm. Direktør Erling Sæther Miljøvennlige godstransporter Øke ytterligere jernbaneandelen Øke kollektivtrafikkandelen på gods og persontrafikk –Krever satsing på samferdselsinvesteringer med klimaprofil Bedre utnyttelse gjennom intermodaleenheter Hybride lastebiler Økokjøringsjåfører Reduksjon i hastighetsregulator 30% innblanding sporbar bio i dieselen

7 Avantor AS Adm.direktør Christian Joys Eiendoms ‐ og byggebransjen bruker 100 TWh, 40 % av fastlandsforbruket 84 TWh til drift, 16 TWh til byggefasen Energieffektivisering vil være eiendoms- og byggebransjens viktigste bidrag til reduserte klimautslipp i Norge

8 En årlig energigevinst på inntil 10 TWh i eiendoms ‐ og byggebransjen reduserer klimautslippene med 3,57 mill tonn CO 2 per år (EU el) Eiendomssektoren har potensiale til å spare 8,2 TWh på drift innen 2018! Bransjen kan bidra til at innsatsen settes inn på den mest effektive måte Det er i driften vi kan redusere forbruket raskt Elektrisiteten er ”ren”i NorgeEiendoms ‐ og byggebransjen står for b are 2,3 mill tonn eller 4% av CO2 utslippene (ref Energiforliket)

9 Elkem er godt posisjonert for å løse globale energi og miljøutfordringer

10 Industriens og Elkems utslipp av klimagasser er kraftig redusert de siste 10 år – 30%

11 - Verdens mest energieffektive og miljøvennlige Silisiumverk - Installering av gjenvinningsanlegg på alle ovner Installasjon av svovelrenseanlegg (SO2) Utdanne/videreutvikle miljøkompetanse helt opp på doktoringeniør nivå Etablere og gjennomføre nullvisjon på hele HMS området Visjon Elkem Salten HMS Etablere et rent silisium verk Leveranser av silisiumprodukter som inngår i fremtidens miljøløsninger –Leveranser av solargrad silisium til solindustrien for produksjon av miljøvennlig energi –Leveranser av aluminum-grade silisium til aluminiumsindustrien for produksjon av lette komponenter til kjøretøy, som reduserer vekt og derved energiforbruk) –Leveranser av chemical-grad silisium til kjemiindustrien (til produksjon av energiglass og silikonpakningsmaterialer, som bidrar til mer energieffektive byggninger –Leveanser av chemical-grade silisium til kjemiindustrien for produksjon av kosmetikk og medisinsksilikon for å bedre helsetilbudet i verden –Leveranser av elektronic-grade silisium til elektronikkindustrien Omdanne ”avfall” til høyverdige produkter (som eksemplvis dagens leveranser av høykvalitets microsilicaprodukter til betong-, ildfast-, plastikk- og gummiindustrien) NB! Elkem Salten har sannsynligvis verdens største filerflate på vårt avgassanlegg for rensing av vår røkgass! Produkter & Marked

12 - Verdens mest energieffektive og miljøvennlige Silisiumverk - Gjenvinningsanlegg ved Elkem Salten –30 MW elektrisk energi (Inntil 300 GWh/år) og 60 MW fjernvarme –Energitiltak i industrien gir eksempelvis mer enn 3 ganger så mye igjen i form av strøm som støtte i vindkraft –Gir Elkem Salten et stort fortrinn ift konkurrenter internasjonalt –Elkem er et av meget få industriforetak som behersker gjenvinning basert forurenset røkgass –Gjenvinningsanlegget gir oss en CO2 fordel på 300 000 tonn CO2 pr år sammenlignet med om denne produksjon skulle legges til land uten krav til slike utslipp (Ref. karbonlekkasje diskusjon i EU) Visjon Elkem Salten

13 Ovn 1Ovn 2Ovn 3 700oC700oC Filter 1 Filter 2 Filter 3 T filter : 180 o C ~50m ~120m ~100m 142 000 Nm 3 /h 188 000 Nm 3 /h 164/236GWh Inv.:250/350mill 185 o CT kjel : 184 o C 184 o C 35 MW 11,3 MW/ t Si 96% 35 MW 11,3 MW/ t Si 97% 45 MW 11,4 MW/ t Si 99% Kjel3Kjel3 684oC684oC 700oC700oC Kjel2Kjel2 681oC681oC Kjel1Kjel1 677oC677oC ~190m~170m ~160m Last : Kraftfo rbruk: Produk t: 40 bar, 480 o C 31,6 k/s (114 t/h) 30 MWel Energigjenvinning El.prod: ca 250 – 300 GWh/år 7 000 m 3 /h Effektopp tak kjel: 93 MW ~60 MW 700oC700oC Energieffektivitet er like bra som fornybar energi 300 GWh gjenvunnet energi per år uten økte utslipp 40 vindmøller

14 Klima-/miljø-/energi-tiltak i Mo Industripark: Gjennom 2007 og 2008 er det gjennomført en rekke investeringer knyttet opp mot miljøforbedringer. Tiltakene har fått positive konsekvenser på en rekke områder. I tillegg er det også gjennomført en rekke små og store tiltak i bedriftene i industriparken, som i sum har gitt meget god effekt i forhold til problematikken nedfallsstøv og svevestøv. Klima-/miljø-/energi-tiltak er knyttet opp mot kompliserte årsakssammenhenger og virkninger. Tiltak på ett felt har konsekvenser for andre. Prosessindustrien i Nordland, både generelt sett og i Rana, er i dag blant de reneste og mest energieffektive verk i verden, og effekten av tiltak har virkninger både lokalt (som svevestøv og støvnedfall) og globalt (som klimagassutslipp, utslipp av kvikksølv og andre tungmetaller). I arbeidet med å redusere utslipp og samtidig drive mer energieffektivt vil det kreve både investeringer og endring av holdninger nedfelt i daglige rutiner og systemer.

15 Konsentrasjon av svevestøv i Rana 2004-2007 pr. november Bjørn Bjørkmo 4. Des. 2008 Kilde: Molab as Årsgrense SFT

16 Løsningen er næringslivet Politikerne kan ikke løse klimaproblemet uten et aktivt og offensivt næringsliv. Norsk næringsliv har vist ansvar og levert resultater på en rekke miljøområder. Dialog, samhandling, avtaler og tilrettelegging kan heve resultatene til nye høyder! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Klima- og energispørsmål sett fra næringslivet Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland NHO’s klimapanel Synspunkter fra store bedrifter Eksempler fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google