Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 KLIMA Innen 2020 skal utslippene av klimagasser i Trøndelag reduseres med 30% sammenlignet med 1991. Trøndelag skal spille en ledende rolle i forhold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 KLIMA Innen 2020 skal utslippene av klimagasser i Trøndelag reduseres med 30% sammenlignet med 1991. Trøndelag skal spille en ledende rolle i forhold."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 KLIMA Innen 2020 skal utslippene av klimagasser i Trøndelag reduseres med 30% sammenlignet med 1991. Trøndelag skal spille en ledende rolle i forhold til utvikling av ny klimavennlig teknologi og tilrettelegging for klimavennlige virksomheter og levemåter. 2 ENERGI Trøndelag skal utnytte sine fortrinn på energiområdet med hensyn til økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraft. Trøndelagsplanen 2009 - 2012 Forslag til mål

2 3 ARBEIDSKRAFT Trøndelagsregionen skal utnytte sine fortrinn for å mobilisere, kvalifisere og rekruttere arbeidskraft 4 FORSKNING OG UTVIKLING Trøndelags næringsliv, FoU-institusjoner og offentlig sektor skal gjennom reelt partnerskap styrke regionens evner til FoU-basert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon. Trøndelagsplanen 2009 - 2012 Forslag til mål

3 5 NATURRESSURSSER Økt produksjon og miljøvennlig distribusjon av mat, energi og råstoffer innen en bærekraftig ramme. Et bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster. 6 ATTRAKTIVITET Trøndelag er mangfoldig, trygt, dynamisk og bærekraftig 7 KOMMUNIKASJONER Miljøvennlig, trafikksikre og effektive kommunikasjoner. Trøndelagsplanen 2009 - 2012 Forslag til mål

4 KLIMA Innen 2020 skal utslippene av klimagasser i Trøndelag være redusert med 30% sammenlignet med 1991. Trøndelag skal spille en ledende rolle i forhold til utvikling av klimavennlig teknologi og tilrettelegging for klimavennlige virksomheter og levemåter. STRATEGIER Arbeide for at alle kommuner i Trøndelag har utarbeidet en energi –og klimaplan innen 2012. Forberede Trøndelag på de klimaendringer som kommer Tilrettelegge for miljøvennlige virksomheter og levemåter (evt. deles) Reduserte klimagassutslipp fra transport Utvikle Trøndelag som utstillingsvindu for klimavennlige energiløsninger. Trøndelagsplanen 2009 - 2012 Forslag til mål og strategier

5 2 ENERGI Regionen skal utnytte sine fortrinn på energiområdet med hensyn til økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig bærekraft STRATEGIER: Arbeide aktivt for å støtte opp under lokal og regional energiproduksjon med spesielt henblikk på regionens naturgitte fortrinn innen fornybar energi. Gjennom videre og forsterket satsing på våre forsknings- og utviklingsmiljøer skal Trøndelag innta en ledende rolle i utviklingen av fornybare energibærere som f. eks havbasert vindkraft, 2.generasjons bioenergi og solenergi. Sikker og bærekraftig kraftforsyning er en forutsetning og et mål for å kunne videreutvikle regionen. Energieffektivisering og frigjøring av elektrisitet på nettet i alle samfunnssektorer skal prioriteres høyt, og spesielt med henblikk på utnyttelsen av biomasse. Arbeide for økt anvendelse og foredling av gassressursene i Trøndelag, med spesiell vekt på utvikling av nødvendig teknologi for rensing, lagring og gjenbruk av CO2. Trøndelagsplanen 2009 - 2012 Forslag til mål og strategier

6 3 ARBEIDSKRAFT Trøndelagsregionen skal utnytte sine fortrinn til å mobilisere, kvalifisere og tiltrekke seg arbeidskraft. STRATEGIER: 1.Mobilisering av eksisterende arbeidskraftressurser i regionen 2.Trekke arbeidskraftressurser til regionen 3.Bedre tilpasning mellom behov og etterspørsel av kompetanse i arbeidslivet Trøndelagsplanen 2009 - 2012 Forslag til mål og strategier


Laste ned ppt "1 KLIMA Innen 2020 skal utslippene av klimagasser i Trøndelag reduseres med 30% sammenlignet med 1991. Trøndelag skal spille en ledende rolle i forhold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google