Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte med OED 18. desember 2007 Jan Harsem / Terje Løkken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte med OED 18. desember 2007 Jan Harsem / Terje Løkken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte med OED 18. desember 2007 Jan Harsem / Terje Løkken

2 Elvarme – en mulighet i norsk energipolitikk St.prp. nr. 1, (2007–2008): ”Regjeringens visjon er at Norge skal være en miljøvennlig energinasjon, og være ledende innenfor utviklingen av miljøvennlig energi. Satsing på energieffektivisering, varme og elektrisitet fra fornybare energikilder (fornybar energi) er sentrale elementer i denne politikken.”

3 Norsk og nordisk klima Norsk og nordisk klima gjør oss avhengige av oppvarming All form for oppvarming krever energi All energiproduksjon har en miljøkonsekvens Målet må være å bruke energien så effektivt som mulig for derigjennom å begrense de negative miljø-konsekvensene

4 Er dette sant?

5 Energibruk i norske husholdninger

6 Er nordmenn verstinger? Figurene viser: 1.Strømforbruk er ikke det samme som energiforbruk 2.Norge har lavest energiforbruk pr. person i Norden, når vi korrigerer for utetemperatur. Indikerer at elvarme er energieffektivt

7 Hvorfor er elvarme energieffektivt? Energien overføres fra kraftverket til boligen gjennom kabler med svært lite energitap (eksisterende infrastruktur) Deretter omsettes strømmen til varme, i f.eks. en panelovn med 100% virkningsgrad Nøyaktig termostatregulering sørger for at man bare bruker den energien man har behov for Bare elvarme kan reguleres så hurtig opp og ned. Automatisk senking av temperaturen når ”rommet” ikke er i bruk, sørger for at man ikke sløser energi!

8 Hva er gjeldende politikk? Energieffektivitet –Dette er trenden i Europa, EU-direktiv (COM2006/32 EC), bedre isolering, lavenergihus Fører til lavere varmebehov, mindre lønnsomt å investere i dyre vannbårne systemer. Energiomlegging –Soria Moria-erklæringen: fra elvarme og fossilt brensel til nye fornybare energikilder –Ny TEK 07, norske byggeforskrifter innebærer bedre isolering og derved mindre varmebehov, men er samtidig restriktiv til elvarme og fossilt brensel Norsk dobbelstrategi – motstridende?

9 Stort potensial for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse! I 2001 hadde 97 prosent av husholdningene enten elektriske ovner eller varmekabler i boligen Norge vil i uoverstigelig framtid ha en stor andel el-oppvarmede boliger enten vi liker det eller ikke (ref. Enova), derfor er det viktig med politiske signaler som stimulerer til modernisering av utstyret (moderne ovner, termostater og styringssystemer) –overgang fra gammel til moderne reguleringsteknologi gir en betydelig reduksjon i energiforbruket, alene –med automatisk styring av temperaturen, i tillegg, reduseres energibehovet enda mye mer

10 Rapportutkast fra Enova etter undersøkelsen om sentrale styringssystemer

11 ...men hva med energifleksibilitet? Vann, vind, olje, gass, søppel, bio etc. kan brukes til å produsere elektrisitet, ev. kjølevann bør utnyttes lokalt Transporter energien som elektrisitet via eksisterende nett Hvorfor pålegge sluttbrukerne unødvendig dyre investeringer i lite energieffektive løsninger? –vannbårne systemer kan aldri bli like energieffektive som direktevirkende elvarme! Hvorfor bruke store deler av skattebetalernes penger til å bygge ut dyr parallell infrastruktur: –grave grøfter og legge rør for fjernvarme og eller gass –transport av pellets eller ved

12 Oppsummering All form for oppvarming krever energi All energiproduksjon har en miljøkonsekvens Målet må være å bruke energien så effektivt som mulig for derigjennom å begrense de negative miljøkonsekvensene Ingen annen oppvarmingsform er så energieffektiv som direktevirkende elvarme Eksisterende infrastruktur bør utnyttes Lave investeringskostnader selv for topp moderne varmesystemer Vårt råd: Stimuler markedet til utskifting av utdaterte elvarmeprodukter til beste teknologi: –Moderne reguleringsteknikk –Sentrale styringssystemer (ref. Enova)


Laste ned ppt "Møte med OED 18. desember 2007 Jan Harsem / Terje Løkken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google