Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging av fedmeopererte Namdal Legeforum 12.11.15 INGRI BERGIN SOLEM – FASTLEGE I GRONG/ LEGE VED FEDMEPOLIKLINIKKEN SYKEHUSET NAMSOS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging av fedmeopererte Namdal Legeforum 12.11.15 INGRI BERGIN SOLEM – FASTLEGE I GRONG/ LEGE VED FEDMEPOLIKLINIKKEN SYKEHUSET NAMSOS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging av fedmeopererte Namdal Legeforum 12.11.15 INGRI BERGIN SOLEM – FASTLEGE I GRONG/ LEGE VED FEDMEPOLIKLINIKKEN SYKEHUSET NAMSOS

2 Hva er overvekt/ fedme? BMI brukes som et objektivt mål for å vurdere totalt kroppsfett BMI er definert som vekt/høyde 2 (kg/m 2 )  BMI 20-25 er normal vekt  BMI 25-30 er overvekt  BMI > 30 defineres som fedme  Fedme grad I:BMI 30-34  Fedme grad II:BMI 35-39  Fedme grad III: BMI ≥40

3 Forekomst  Overvekt og fedme øker sterkt i den norske befolkningen  Over halvparten av dem som er overvektige i 12-14 års alder blir overvektige voksne  Studier viser at 30-40% av den voksne befolkningen er overvektige og 15- 20 % lider av fedme

4 Abdominal fedme gir økt risiko for sykdom  Hypertensjon  Hjerte- og karsykdom  Diabetes type II  Hyperlipidemi  Depresjon  Ledd- og ryggplager, artrose  Søvnapnoè  Gallestein  Inkontinens, infertilitet, PCOS

5 Viktige punkter i oppfølging av overvektige  Mål om varig endring av livsstil, IKKE slanking  5-10% vekttap gir helsegevinst. Kan være nødvendig med større vektreduksjon for å oppnå den ønskede helseeffekten ved vektrelaterte sykdommer  Fysisk aktivitet reduserer vektrelatert sykdomsrisiko - også når vekten ikke går ned!

6 Konservativ behandling av fedme  Kommunale frisklivssentraler  Namdal Rehabilitering. Gruppeopphold/ individuelt opphold. Per i dag gjelder dette tilbudet pasienter under arbeidsrettet rehabilitering/ «Raskere tilbake». Henvisning sendes direkte.  Betania Malvik. Dagtilbud i grupper. Henvisning sendes Tverrfaglig fedmepoliklinikk St. Olavs Hospital.  Røros Rehabilitering. Gruppeopphold. Henvisning sendes Tverrfaglig fedmepoliklinikk St. Olavs Hospital.

7 Hvem kan henvises for fedmekirurgi? Kirurgisk behandling kan vurderes hvis man ikke kommer til mål med konservative tiltak, og følgende kriterier er oppfylt:  BMI ≥ 40 eller  BMI 35 - 40 med fedmerelaterte sykdommer - Diabetes type II- Søvnapné - Hjerte-/ karsykdom- PCOS - Hypertensjon- Artrose i vektbærende ledd

8 Hvem kan henvises for fedmekirurgi?  Alder 18 - 60 år. Utenfor disse aldersgrensene foretas en individuell vurdering.  Eksklusjonskriterier for kirurgi er spiseforstyrrelser (anoreksi/ bulimi), alkohol- og stoffmisbruk (skal ha vært rusfrie i minst 2 år før kirurgi) og alvorlig psyk. sykdom.

9 Henvisning til fedmekirurgi - hvilke opplysninger bør være med?  Tidligere sykdommer, andre kroniske sykdommer, også psykiske, inkludert spiseforstyrrelser  Medikamentanamnese  Oppstart og utvikling av overvekten/fedmen. Tidligere forsøk på vektreduksjon. Hvordan påvirker overvekten/fedmen pasientens funksjonsstatus, sosiale situasjon og psykiske helse? Kartlegging av eventuelle komplikasjoner til overvekten/fedmen. Høyde, vekt, BMI.  Naturlige funksjoner : Søvnmønster, samt symptomer på søvnapné (snorking, pustestopp). Graviditeter og vekt i forbindelse med/ i etterkant av disse.  Stimulantia : Røyk, snus, alkohol, andre rusmidler.  Pasientens forventninger/ motivasjon. Hva ønsker pasienten å oppnå? I hvilken grad er hun/han motivert for behandling og oppfølging?

10 Behandlingsforløp fedmekirurgi Sykehuset Namsos  Informasjonsdag  Poliklinisk time hos sykepleier ved fedmepoliklinikken tverrfaglig møte  (evt. videre utredning)  Gastroskopi  Preoperativ gruppe  Operasjon  Telefonkonsultasjon med sykepleier ved fedmepoliklinikken  Individuell oppfølging hos klinisk ernæringsfysiolog i 2 år  Oppfølgingsgrupper totalt 5 grupper i løpet av 2 år

11 Fedmekirurgi ved Sykehuset Namsos

12 Effekter av fedmekirurgi  Kirurgi kan gi langvarig vektreduksjon i området 20 - 50% av kroppsvekt  Kirurgi fører til at alle går ned i vekt de første 1-2 årene etter operasjonen  En moderat vektøkning omtrent to år etter fedmeoperasjon er vanlig. Ytterligere vektoppgang skyldes som oftest at man ikke har klart å gjøre varige endringer i levevaner  Fedmekirurgi har dokumentert effekt i forhold til bl.a. diabetes type II, nedsatt glukosetoleranse, hypertensjon, lipidverdier, søvnapné og total dødelighet.

13 Mulige komplikasjoner/ plager etter fedmekirurgi  Perioperativ dødelighet ved fedmekirurgi er ca. 0,3 %. Postoperative komplikasjoner kan være blødning, infeksjon, anastomoselekkasje, ileus, DVT/ lungeemboli  Komplikasjoner/ plager på lengre sikt kan være:  Vitamin- og mineralmangel  Dumping  Hypoglykemi  Magesmerter  Osteoporose  Psykisk belastning/ rusmisbruk  Hårtap  Underernæring/ fatigue  Overskudd av hud  Økt fertilitet samt økt risiko ved graviditet (første 2 år etter operasjonen)

14 Oppfølging av fedmeopererte i allmennpraksis

15 Kosttilskudd etter fedmekirurgi

16 Oppdaterte retningslinjer på www.hnt.no

17 Oppdaterte retningslinjer

18

19 Kilder  Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten IS-1735  Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)  BOMSS (British Obesity & Metabolic Surgery Society): Guidelines on perioperative and postoperative biochemical monitoring and micronutrient replacement for patients undergoing bariatric surgery September 2014  Retningslinjer for oppfølging av fedme, Fedmepoliklinikken, Sykehuset Namsos

20 Takk for meg!


Laste ned ppt "Oppfølging av fedmeopererte Namdal Legeforum 12.11.15 INGRI BERGIN SOLEM – FASTLEGE I GRONG/ LEGE VED FEDMEPOLIKLINIKKEN SYKEHUSET NAMSOS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google