Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 1 Palliativ behandling og Omsorg ved livets slutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 1 Palliativ behandling og Omsorg ved livets slutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 1 Palliativ behandling og Omsorg ved livets slutt

2 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 2 Palliativ behandling, WHO`s definisjon Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Lindring av fysisk smerte og andre plagsomme symptomer står sentralt, samt tiltak rette mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer Målet er å gi pasienten og de pårørende best mulig livskvalitet.

3 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 3 Modell AModell B Kurativ behandling Palliativ behandling Kurativ behandling Palliativ behandling Diagnosetidspunkt Død Diagnose-tidspunkt Død ( Fritt etter S.Kaasa)

4 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 4 Palliativ behandling og omsorg ved livets slutt Kommunikasjon, informasjon Symptomlindring og behandling

5 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 5 Hvor d ø r pasientene i Norge? Sykehus40% Sykehjem40% Hjemme<10% Palliative avdelinger3-5% Andre 5%

6 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 6 Når er pasienten døende? Lider av irreversibel, inkurabel sykdom Er sengeliggende og ytterst svak Mindre interessert i livet rundt seg Er mer eller mindre orientert for tid og sted, i lengre tider knapt kontaktbar Er ikke interessert i mat og drikke, vanskelig å svelge Nedsatt/varierende respirasjon Marmorering

7 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 7 Kommunikasjon- fortrolighet Prøv å få innsikt i Hvordan tenker pasienten? Hva ønsker pasienten å vite mer om?

8 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 8 Informasjon om dødelig sykdom Å gå forsiktig frem er ikke det samme som å fortie sannheten. Ha alltid med en sykepleier Som kan følge opp. Prøv å trekke frem mulige positive faktorer – Håp………

9 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 9 Innledende spørsmål Hvilken informasjon har du fått om sykdommen din? Hva tenker du om din situasjon? Hva er det viktigste for deg i den situasjonen du nå er i? Hva ønsker du at vi kan hjelpe deg med? Si mer om det.......

10 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 10 Det er ønskelig at pasienten selv er klar over og snakker om at han/hun skal dø. ”Tenker du på at du nå er blitt så syk at du …..kommer til å dø av sykdommen din?” ….nærmer deg slutten av livet?”

11 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 11 Å snakke om døden……. Hvis pasient/pårørende vet at døden snart kommer har de mulighet til å ta opp ev. viktige, uavklarte spørsmål, - Med legen/sykepleier om behandling -Med mennesker de har nær relasjon til. Viktig at pasient og pårørende får samme informasjon.

12 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 12 Helbrede kan vi noen ganger, Lindre kan vi ofte, Trøste kan vi alltid. Hippokrates Symptomlindring

13 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 13 Regionalt kompetanse- og ressurssenter for lindrende behandling - Lindring i Nord. http://www.unn.no/category10326.html Håndbok i lindrende behandling http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/klb

14 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 14 Symptomlindring- Kropp og sinn hører sammen 1.Angst/uro 2.Smerter 3.Dyspnø 4.Kvalme 5.Forstoppelse 6.Tørste

15 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 15 Hvordan kan vi vurdere pasientens symptomer? ESAS Edmonton symptom assessment system

16 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 16

17 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 17 Uro/angst ”Sjelelig uro” Savn om å ikke å dele fremtiden med sine nærmeste og redsel for hva som kommer til å skje med de etterlatte Bekymring for å være til byrde/for å miste kontroll og verdighet Redsel for dødsprosessen og hva som venter etter døden ”Fysisk uro” Redsel for smerter, kvalme, ikke å få puste, medikamentbivirkning,

18 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 18 Behandling, Uro/angst Tilstedeværelse Fysisk og psykisk Samtale Prest? Medikamenter Mål: at pasienten skal være så trygg som mulig

19 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 19 Smerte Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmessig opplevelse Smerte hos døende er ofte sammensatt Smerte tapper mennesker for energi og fører til redusert livskvalitet

20 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 20 Nociseptive smerter (Skyldes vevsødeleggende prosess)- somatisk og viceral Verkende, skarpe, trykkende, bankende, Lindres ofte av smertestillende medikament ; (Paracet, Morfin) Ved skjelettmetastaser hjelper stråleterapi Ved viscerale smerter: kirurgi eller steroider

21 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 21 Nevropatiske smerter (skyldes skade eller dysfunksjon i nervesystemet) Huggende, stikkende, brennende, kriblende, kan komme i anfall, hypersensitiv mot berøring, kulde, varme Lindres dårlig av vanlige smertestillende medikament, men kan forsøke behandling med: Antiepileptika (Lyrica, Neurontin) Antidepressiva (Sarotex, Remeron, Citalopram?) TENS, akupunktur, fysioterapi

22 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 22 Sammensatte smerter Blanding av nociceptiv og nevropatisk, + Komponent av psykiske, sosiale, økonomiske, åndelig problem Behandling av smerter må derfor være sammensatt både medikamentelt og ikke medikamentelt

23 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 23 ÅRSAKER TIL KVALME Selve (kreft)sykdommen Obstipasjon, tarmobstruksjon Smerter Psykiske årsaker: angst Medikamenter, cellegift, Strålebehandling Dårlig munnhygiene Intrakranielt trykk Lever/ nyresvikt Ascites

24 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 24 Kvalme Behandle underliggende årsak, hvis mulig Kvalmestillende med delvis effekt, øk til maksimal tolererbar dose. Har maks dose ikke tilfredsstillende effekt, legg på/skift til annet medikament, ny gruppe Husk; angst kan forsterke kvalme

25 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 25 Kvalme MEDIKAMENTER (supp/sc) –Afipran –Haldol/Stesolid –Valoid/Marcine –Steroider: Prednison Forte cortin Dexametason –Zofran (cytostatika Indusert) OMGIVELSER –Frisk luft –Ryddig (fjerning av dostol!) –Obs nabopasienter –Ro –God behandling av andre symptomer

26 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 26 OBSTIPASJON Årsaker: Opioider (Alle som får dette skal også ha laxantia !) Annen medikasjon Redusert væskeinntak Lite fysisk aktivitet Fiberfattig kosthold Sykdom – kreft i mage / tarm, metastaser, fistler, sammenvoksninger

27 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 27 PERORALE LAKSANTIA Mykgjørende –Laktulose –Movikol pulver Som et tillegg, i en overgangsperiode Krever at pasienten drikker bra. Peristaltikkfremmende –Laksoberal (mindre volum, uten smak) –Dulcolax/ toilax Avslutte alle avføringstiltak når en vurderer pasienten som døende Relistor Sc injeksjon til behandling av opioidindusert forstoppelse Vanlig dosering er en dose sc annenhver dag

28 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 28 Tungpust hos døende pasient Terminal hjertesvikt (vanlig hos døende) Symtom: Dyspnø, uro, slimlyder, variabel pustefrekvens Behandling: Berolige pasienten, heve hodeenden av sengen, Morfin, evnt liten dose Dormicum Akutt hjertesvikt (koronarsykdom utløst) Uvanlig hos døende, med mindre de har kjent koronar hjertesykdom. Symtom: akutt dyspnø, surklete respirasjon, rask puls, Ved lytting: tegn til lungeødem Behandling: Diural (Hvis syst BT > 100), Morfin, evnt pulsfrekvens senkende medikament

29 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 29 Dødsralling Støyende, ofte uregelmessig og hvesende pusting Hyppig symptom de siste timer før pasienten dør Årsak: Klarer ikke å hoste opp slim fra de store bronkiene eller er ikke i stand til å svelge slimet Fører til en lettere obstruksjon av slim i glottis, trachea ellet bronkialtreet

30 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 30 Behandling av dødsralling Forandre stilling, side leie, hevet overkropp, Ikke bakoverbøyet hode Medikament: Scopolamin, Robinyl, (anticholinerg medikament), fører til a ) relaksjon av glatt muskulator i bronkiene og reduksjon av bronkial motstand. b) reduserer slimproduksjon fra luftveiene

31 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 31 Symptomlindring – de siste dager og timer Alle medikamenter kan administreres subcutant, (bruk butterfly). MedikamentIndikasjonDosering Morfin Smerte, dyspnoe2.5 -10-? mg hver 4. time s.c. dose = p.o. dose: 3 Scopolamin/ Robinul Dødsralling, sekret, ileus 0.3-0.6 mg inntil x 4 0.2-0.4 mg inntil x 4 Haloperidol Haldol Kvalme, forvirring,0.5 – 2.5 mg x 2 Midazolam Dormicum Panikk, angst, uro 2.5 – 5 mg inntil x 4-6 (1 mg til gamle?)

32 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 32 SMERTEPUMPE (10 ml) Jevn dosering, kan blande medikamenter Skiftes daglig Enkel i bruk Komfortabelt for pasient Fortsett med behovsmedisinering i tilegg

33 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 33 BUTTERFLY s.c. administrering Enkel administrasjon Mindre smertefullt enn i.m. Reduserer antall stikk Kan ligge 3-7 dager, observeres daglig Egnet; Abdomen, lår, overarm

34 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 34 TØRSTE ? Døende pasienter kjennes sjelden sult eller tørst De fleste kan drikke langt inn i terminalfasen Gradvis inntreffer nedsatt behov for drikke (dehydrering) som en normal del av dødsprosessen

35 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 35 Henge opp drypp til døende? Intravenøs væske til døende anbefales ikke av WHO – Væske IV hindrer ikke tørste – dødsprosessen kan forlenges – økt sekretproduksjon – økt risiko for lungeødem, ascites/ødemer forverres Munnstell, fukting av lepper, munn svelg er oppgaven Naturen har gode løsninger Nyresvikt er en naturlig og „god“ måte å dø med/av

36 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 36 Døende – hvorfor ikke Surstoff? Fordi: Surstoffmettningen i blodet ikke øker uten en tettsittende maske Knapt noen ønsker å dø med en slik maske Målsettingen ikke lenger er å forlenge livet men å lindre plager. Morfin er den beste behandling for dyspnoe hos døende

37 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 37 Døende- Hvorfor ikke suge? Fordi blind suging i munn og svelg fører til mer irritasjon, mer slim, mer blødning Fordi det egentlige problem sitter i luftrøret = trachealsug Fordi trachealsug krever spesialkompetanse, og er veldig plagsomt

38 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 38 Unødige andre tiltak Fysioterapi? Dekubitusprofylakse Laboratorieundersøkelser Røntgen CT Operasjoner Transport

39 Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| www.verdighetsenteret.no | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 39 Omsorg ved livets slutt Ta et skritt tilbake – Se hva som skjer - Diskuter med kollega Snakk med – og lytt til – pasienter og pårørende Tilby og gjennomfør palliative tiltak Når døden er et bedre alternativ for pasienten enn livet - la pasienten dø med verdighet.


Laste ned ppt "Palliativ Care | Jenny Foss Abrahamsen| | Bergen Røde Kors Sykehjem | mars 09| 1 Palliativ behandling og Omsorg ved livets slutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google