Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til sarkompasienter i palliativ fase Scandinavian Sarcoma Group Malmö, 05.05.11 Hege Marie Blegen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til sarkompasienter i palliativ fase Scandinavian Sarcoma Group Malmö, 05.05.11 Hege Marie Blegen."— Utskrift av presentasjonen:

1 til sarkompasienter i palliativ fase Scandinavian Sarcoma Group Malmö, 05.05.11 Hege Marie Blegen

2

3 WHOs definisjon av palliasjon: ”Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienter og de pårørende” (WHO 1990).

4 Palliativ rehabilitering ”Palliasjon skal tilby et støttesystem for å hjelpe pasienten til å leve så aktivt som mulig inntil døden (WHO 1990) Målet for palliativ rehabilitering er å begrense konsekvensene av utviklingen av langtkommen sykdom Krever tverrfaglig tilnærming

5 Den palliative fasen En prosess som starter når det erkjennes at sykdommen er uhelbredelig og som avsluttes når pasienten dør. Palliative pasienter er i ulike faser av sykdommen Ulike faktorer er viktige for ulike mennesker (kan endres i ulike faser) Ivaretakelse av funksjon og smertelindring er viktige faktorer for de fleste

6 Hva er viktig for deg nå? Ydmykhet Respekt Empati Bekreftelse Fokus på dagen i dag og nær fremtid Håp

7 Symptombildet Tiltagende redusert fysisk funksjon som følge av sykdom, behandling og immobilisering Nedsatt almenntilstand Smerte, dyspné, tretthet, kvalme, angst, nedstemthet Muskulære spenninger Skjelettmetastaser, truende tverrsnittslesjon, DVT, ødemer Nevrologiske symptomer

8 Mål for fysioterapi Hovedmål: Optimalisere livskvalitet Delmål: Opprettholde funksjonsevne eller bremse negativ utvikling av progredierende funksjonstap Forebygge komplikasjoner som følge av immobilitet Forebygge og lindre smerte og andre symptomer Bidra til bedret kroppsbilde og bedret kroppskontakt Fremme fysisk og psykisk velvære

9 Mål for fysioterapi Hovedmål: Optimalisere livskvalitet Delmål: Opprettholde funksjonsevne eller bremse negativ utvikling av progredierende funksjonstap Forebygge komplikasjoner som følge av immobilitet Forebygge og lindre smerte og andre symptomer Bidra til bedret kroppsbilde og bedret kroppskontakt Fremme fysisk og psykisk velvære

10 Generelle prinsipper Viktig å ta utgangspunkt i den enkeltes ressurser og også ha fokus på det friske Behandlingen må oppleves positiv og meningsfull Behandlingen retter seg mot symptomer mer enn diagnoser Tiltakene må justeres fortløpende i forhold til pasientens tilstand og ønsker

11 Aktuelle tiltak Bevegelse og trening på ulike nivå Funksjonstrening Tiltak for å fremme respirasjonen Smertelindrende tiltak Ødem- og lymfødembehandling Tilpasning av hjelpemidler/tilrettelegging Meningsfulle og positive aktiviteter Råd og veiledning, hjelp til mestring

12 Når avslutter vi? Tilpasse og endre tiltakene Hvem skal bestemme når vi skal avslutte? Noen ønsker fysioterapi helt til de dør Være vare og trekke oss ut i tide

13 www.helsebiblioteket.no/Retningslinjer /Fysio-+og+ergoterapi


Laste ned ppt "Til sarkompasienter i palliativ fase Scandinavian Sarcoma Group Malmö, 05.05.11 Hege Marie Blegen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google