Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved tilsynslege Line Brinch,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved tilsynslege Line Brinch,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved tilsynslege Line Brinch, 10.01.14
Lindrende behandling Ved tilsynslege Line Brinch,

2 Min bakgrunn Spesialist i allmennmedisin
Ettårs 20% prosjektstilling ved kreftavdelingen UNN, i prosjektet «Lindring i nord» Jobbet ved sykestue i Alta i Finnmark Jobbet på tidl 4 b ved Gjøvik sykehus Fastlege ved Kolbu legesenter og nå Kapp legesenter (en gang i uken) 50% stilling ved Lindrende enhet, Haugtun fra medio november 2012.

3 Disposisjon Medikamenter En smertehistorie Pårørendesamtale

4 Hvorfor er palliasjon viktig?
Cicely Saunders som kan regnes som grunnleggeren av hospicebevegelsen skal ha sagt: «du har bare denne ene sjansen til å gjøre det riktig for denne pasienten»

5 De fire viktige medikamentene i livets sluttfase

6 Morfin Smertestillende og svært god effekt på tungpust
Kan gis p.o, im, iv og sc Egentlig respirasjonsdempende, men vi ser ofte at morfin bedrer pusten hos pasienten

7 Midazolam =Dormicum Korttidsvirkende benzodiazepin
Sedativ og søvninduserende Anxiolytisk og antikonvulsivt Brukes som premedikasjon før narkose Kan gis iv, rectalt, im (smertefullt), vi gir sc For store doser og for raske injeksjoner iv kan gi respirasjonsstans og hjertestans

8 Haldol Lavdose neuroleptikum Sterk antipsykotisk og dempende effekt
Antiemetisk effekt i lavere doser Gir munntørrhet Kan gis po og sc

9 Robinul Premedikasjon før narkose
Reversering av muskelrelaxantia etter narkose Vi utnytter bivirkningen som er uttørking av slimhinner

10 Opiater; Ekvipotente doser

11 Ekvipotente doser 2

12 Kasuistikk Dame 57 år. Ca mammae med metastaser til skjelett, lever og lunger. Ikke påvist hjernemetastaser. Avsluttet tumorrettet behandling for en mnd siden Inntil ganske nylig klart seg relativt bra. Står på Paracet 1 g x4 og Tramadol 50 mg ved behov som eneste medikamenter. Vært hjemme med mannen sin uten behov for hjelp av hjemmesykepleie.

13 Forverring Ved innkomst føler hun seg tungpusten og har smerter i mage, rygg og h hofte, litt kvalme Hva er smerter? Hvorfor har hun vondt? Hva er kvalme, hvorfor er hun kvalm? Det er viktig å forsøke å lete etter årsakene!

14 Årsaker til smertene hos vår pasient
Lokal innvekst i vev/nerver? Skjelettmetastaser? Kapselspreng i lever? Obstipasjon? Infeksjon? Andre?

15 Årsaker til kvalme hos vår pasient
Obstipasjon/ileus? Smerter? Magesår? Candida i øsofagus Bivirkninger av medikamenter, stråling, cytostatika? Hypercalcemi? Hjernemetastaser? Angst?

16 Obstipasjon Brukt Tramadol x6 uten laxantia
Hun kan fortelle at hun ikke har hatt avføring på en uke. Oppstart med Laktulose ml x2-3 og Laxoberal dr x1-3, oljeklyx

17 Kapselspreng Hun beskriver smerter under h costalbue
Oppstart med Prednisolon mg x1 (Dexamethason 4 mg x2-3) mot dette og start med protonpumpehemmer (Somac, Nexium) for å beskytte mot magesår.

18 Skjelettmetastaser Beskriver smerter i korsrygg og h hofte. Fra tidligere påvist skjelettmetastaser her. Dexamethason 4 mg x3 før nedtrapping til vedlikeholdsdose. Vurdere henvisning til palliativ strålebehandling/palliativ kirurgi

19 Smertebehandling Beholder Paracet 1 g x4 dersom pasienten tar tabletter Seponere Tramadol Starte med Oxycontin 10 mg x2 (sjekk konverteringstabell Oxynorm 5 mg ved behov Etter ett døgn, regn sammen behov for Oxynorm og øk Oxycontin tilsvarende Vurdere Lyrica ved neuropatiske smerter, husk å starte med lav dose!

20 Tungpust Lungemetastaser? Dexamethason. Indikasjon for palliativ strålebehandling? Pleuravæske? Indikasjon for tapping? Anemi? Indikasjon for transfusjon? Obstruksjon? Atrovent og Ventoline på forstøver Lungeemboli? Antikoagulasjon? Strålefibrose? Dexamethason Angst? Sobril, Midazolam, Remeron, samtale? Oxynorm/morfin sc god effekt på tungpust O2???

21 Medikamenter hos vår pasient
Paracet Dexamethason mot skjelettsmerter, kapselspreng og tungpust. Somac forebygende mot magesår Oxycontin Laxantia Afipran ved behov

22 Hvordan gikk det? Godt smertelindret Ikke lenger obstipert Ikke kvalme
Bedre i pusten Kan være hjemme med mannen sin igjen

23 Etter tre uker Økende plager. Smerter og kvalme. Sluttet å spise. Drikker fortsatt. Får ikke i seg tabletter. Står på Paracet 1 g x4 Oxycontin 60 mg x2 Oxynorm 20 mg ved behov (NB husk å øke behovsdosen!) Prednisolon 20 mg x1 Somac 40 mg Laktulose 15 ml x2 Laxoebral 10 dr x2 Afipran 10 mg x3

24 Hva har skjedd? Progresjon av sykdom og økende smerter Hva gjør vi?
Endrer fra Oxycontin til Fentanyl, husk å gå litt ned i dose (ca 20%). Endrer fra oxynorm til morfin sc (x2 og deler på 3) Ved behov for mye morfin ekstra, øk fentanyl til tilstrekkelig smertelindret. Avventer seponering av andre p.o medikamenter. Kanskje tar hun tabl igjen når hun blir tilstrekkelig smertelindret?

25 Obstipert? Øke laxantia, tømningsregime
Ved økning av Fentanyl kommer hun seg igjen. Begynner å spise og tar sine tabletter. Står ved utreise på Fentanyl 250 mcg/time og oxynorm 50 mg ved behov Reiser hjem til mannen igjen.

26 2 uker senere Pasienten er igjen blitt dårligere allment og har sterke smerter. Spiser ikke, drikker kun litt og tar ikke tabletter Man har forsøkt å øke Fentanyl til 300 mcg/time uten effekt. Utelukker reversible årsaker. Vurder smertepumpe når Fentanyldosen nærmer seg 400 mcg/time

27 CADD-pumpe Bruk konverteringstabell
Regn om Fentanyldose til morfin p.o Del denne dosen på 3 og du får morfin sc dose Del på 24 og du får hvor mange mg/time på smertepumpe. Halver dosen og øk litt. Man får økt effekt ved kontinuerlig tilførsel av morfin! Ta av plasteret og start pumpen på halv hastighet i 12 timer før utregnet hastighet.

28 Bolus Sett bolus til mellom 1/6 og 1/10 av døgndose. Sett sperregrense til max to bolus per time og sperretid 30 minutter. Dersom behov for mer enn 5 bolus neste døgn, øk dosen. Gjenta dette hvert døgn til behov for antall bolus er nede i tre-fire.

29 Bolus Dersom bolus har god og vedvarende effekt, la dosen stå
Dersom liten og eller kortvarig effekt, øk innenfor intervallet mellom 1/6 og 1/10 av døgndosen.

30 Hvordan gikk det? Pasienten blir igjen godt smertelindret og begynne og spise og drikke litt igjen, selv om det er mindre en før. Reiser hjem til mannen med smertepumpe og god hjelp av hjemmesykepleien. Fastlege hjelper med å øke dosen på smertepumpen og er på planlagte hjemmebesøk 2-3 ganger i uken

31 Den terminale fasen Pasienten er godt smertelindret, og har generelt lite plager Hun slutter etter hvert å spise og drikke og tar ikke lenger sine tabletter. Her nå helt sengeliggende og pleietrengende. Døser store deler av dagen. Oppfattes ikke som overdosert eller infeksiøs. Fastlege setter henne på Robinul, Midazolam og Haldol. To dager senere sovner hun inn i sitt hjem.

32 Pårørendesamtalen Svært viktig og i så god tid som mulig
Informere om sykdom, prognose og forventede plager og hvordan vi kan hjelpe pasienten med disse Avklare spørsmål omkring iv ernæring, iv væske, antibiotika, sykehusinnleggelse I utgangspunktet gir vi ikke iv væske, iv ernæring eller antibiotika til døende pasienter.

33 Anbefalt å lese Overlege Ronny Dalene har utarbeidet en mal for en slik samtale. Den ligger på Sykehuset Telemarks hjemmesider og er anbefalt lesing. Dalene og sykepleier Torunn Haugstøl kommer for å snakke om dette i forbindelse med innføring av LCP i begynnelsen av mars.

34 Annen nyttig litteratur
Håndbok i Lindrende behandling, Kompetansesenteret for lindrende behandling i region nord Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling, Hdir.


Laste ned ppt "Ved tilsynslege Line Brinch,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google