Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi 2030 Regional brukerkonferanse Oktober 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi 2030 Regional brukerkonferanse Oktober 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi 2030 Regional brukerkonferanse Oktober 2015

2 Pasientens helsetjeneste Pasientens perspektiv og opplevelse skal legges til grunn

3 SE I BAKSPEILET!

4 (Helse Midt-Norge er fortsatt…) Best – sier pasientene Inkl. private sykehus Topp score: 100

5 Ventetid – før og nå

6 Fristbrudd – før og nå Januar 2015 Desember

7 Korridorpasienter – før og nå (andel - midtnorske sykehus) 20082010 2014: 1,1 %

8 Felles journal gir tryggere pasientbehandling Fra 5. oktober av: journalopplysninger for pasienter som behandles ved sykehus i Midt-Norge er tilgjengelig for helsepersonell ved disse sykehusene. (inkl. rus og psykiatri) «All tilgang til journal logges slik at vi også har mulighet for å se hvem og når noen har åpnet journalen din.» Inntil videre vil imidlertid ikke fastlegen, sykehjem, private behandlingsinstitusjoner ha tilgang til journalen din fra sykehusene i Midt-Norge og omvendt. Dokumentasjon på pasientbehandlingen din må derfor fremdeles sendes mellom disse aktørene. § Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (Pasientjournalloven)

9 “For å spissformulere litt, for å skille pakkeforløp kreft fra psykisk helse. Pakkeforløp for kreft var en ventetidsreform. Pakkeforløp psykisk helse er en kvalitetsreform” Kjell Åsmund Salvesen – Fagdirektør Helse Midt- Norge

10 Hvorfor Strategi 2030? Pasientens helsetjeneste – Helhet i tjenestetilbud og perspektiv ut over spesialisthelsetjenesten Utfordringsbilde krever langsiktighet Fundament for delstrategier og handlingsplaner – Regionalt og lokalt eierskap

11 Premisser for Strategi 2030 Nasjonale føringer Midtnorske føringer og forutsetninger – Vår visjon og våre verdier – Utfordringsbildet fra Strategi 2020 ligger i hovedsak fast – Ny PAS/EPJ, nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal Ny kunnskap – Framskrivingsprosjektet – De vi har erfart og det vi vil få av ny kunnskap Bred involvering (Internt og eksternt – Aktivitetsplan utarbeides) Søkefase – innspill til tema

12 «Hollandsk – og norsk syke» « … oljeinntektene gjør at velgerne og politikerne unnlater å gjennomføre umiddelbart ubekvemme, men på lang sikt nødvendige, reformer og prioriteringer. I for liten grad setter man spørsmålstegn ved om de sosiale forsikringsordningene og skatte- og overføringssystemene er utformet på en slik måte at de støtter opp om de tradisjonelle normene og dydene som velferdsstaten er tuftet på.»

13 Likeverdige tjenester – «for ever»?

14 Privat/offentlig (Ett eksempel, Australia)

15 God helse for hver helsekrone?

16 Internet ble åpnet for kommersiell bruk i 1991 Enorm vekst i digitalisert informasjon Ett ord:10 bytes Ei tekstside:2 kilobytes2000 bytes Shakespeares samlede: 5 megabytes5000 kB 10 meter bokhylle1 gigabytes1000 MB All røntgen på stort sykehus1 terrabyte1000 GB Alle USAs akademiske bibl.2 petabyte2000 TB Alle ord sagt av mennesker5 exabyte5000 TB Alle digitale data i 20158 Zettabyte8000 EB Yottabyte1 000 000 000 000 000 000 000 000 bytes (Én kvadrillion bytes) Xenotta byte1000 YB Shilentnobyte1000 XB Domgemegrottebyte1000 SB Fordobling globalt fram mot 2020: Antallet internet-brukere Digitale enheter Bredbåndstrafikk

17

18 Bruk av elektronisk journal og grad av integrasjon i helsetjenesten

19 2. november: Kick-off -markering Hilsen fra Statsråd Bent Høie Informasjonsteknologi Ny helsejournal for Midt-Norge Brukerorientert teknologi og markedskreftene Big data Kunnskapseksplosjonen og individtilpassede legemidler Norge og verden vårt bidrag «not invented here»

20 Nasjonal helse- og sykehusplan Akutt / elektiv virksomhet ved våre sykehus Lokalsykehus og sårbare fagmiljøer Rekruttering, utdanning og forskning Framskriving og analyse Eldrebølge, innvandring, urbanisering, livsstil og andre drivere - økt behov for helsetjenester - endring i organisering av helsetjenesten

21 Prosess for Strategi 2030 Bred involvering (Internt og eksternt – Aktivitetsplan utarbeides) Tema drøftes og samordnes for RHF- og HF-styrene – Innspill? Styrebehandling i HF-ene og vedtak i RHF-styret Drøftingsfase (våren 2016) – hvordan involvere brukerutvalgene? – Hvordan utfordre interesseorganisasjoner og pasientgrupper? Høringsfase (høsten 2016) – etter Stortingets behandling av nasjonal helse- og sykehusplan Forslag og beslutning (2017)

22


Laste ned ppt "Strategi 2030 Regional brukerkonferanse Oktober 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google