Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Framtidige helsetjenester - behov for desentralisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Framtidige helsetjenester - behov for desentralisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Framtidige helsetjenester - behov for desentralisering
De viktigste utfordringene mot 2020 For hvem er desentralisering viktigst Strategiske valg Daniel Haga Rådgiver

2 Framtidige helsetjenester - de viktigste utfordringene
Endret sykdomspanorama Personer med sammensatte lidelser Personer med kreftsykdommer Personer med psykiske lidelser og/eller rus Personer med livsstilssykdommer Endringer i befolkningsutviklingen Forbruk av sykehusinnleggelser

3 Vekst i den eldre del av befolkningen
Kilde: NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt

4 Akuttinnleggelser hos eldre som utfordring
Økning i antall akuttopphold hos eldre, og spesielt de eldste eldre Ca 8% økning av akuttinnleggelser per år for 80+ Økning i reinnleggelser hos eldre, og spesielt de eldste eldre Hver 5. pasient reinnlegges innen 2 måneder De eldre har lengre liggetid per opphold Får de den rette behandlingen??

5 Utvikling av liggetid i sykehus
Kilde: NOU 2005:3 Fra stykkevis til helt

6 Økt fokus på samhandling og desentralisering
Sentralisering og funksjonsfordeling har synliggjort hvilke pasientgrupper som taper på dette Samhandlingsutvalget (NOU 2005:3) Strategi for lokalsykehusenes plass i helsetjenesten (St.prop. 1: Statsbudsjettet 2005) Felles regional strategi for samhandling og desentralisering (Rapport oktober 2004) ”Det må utformes konkrete strategier for desentralisering av tjenester til store pasientgrupper som trenger tett oppfølging” Nærhet og tilgjengelighet er en viktig kvalitetsdimensjon for mange pasientgrupper, og da særlig for syke eldre.

7 Strategiske valg Tilbudet må primært tilpasses og dimensjoneres for den lokalbefolkningen som skal betjenes Liten tro på spesialklinikker med opptaksområde langt ut over det lokale nedslagsfeltet Desentralisering kan også gå til lokalsykehus Prioriter spesialiteter der volumet av pasienter er stort eller der reisebelastningen er stor Husk: Desentraliserte tjenester kan også være en viktig arena for samhandling Utnytt mulighetene Telemedisin og elektronisk kommunikasjon gir!

8 Organisatoriske løsninger
Ønskelig med forankring i lokalsykehuset Vi må slutte å se DMS som en trussel for lokalsykehuset Desentraliserte tilbud er et virkemiddel for å forhindre ”pasientlekkasje” Vesentlig at tilbudet oppleves å være en del av behandlingskjeden Ikke all desentralisering trenger et DMS Ambuleringsordninger gir stort rom for tilpassninger Det er ikke rom for et DMS ”over alt”


Laste ned ppt "Framtidige helsetjenester - behov for desentralisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google