Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enkel og trygg tilgjengelighet til pasientopplysninger i EPJ ved ytelse av helsehjelp – vurdering av lovendringer Seniorrådgiver Hilde Jordal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enkel og trygg tilgjengelighet til pasientopplysninger i EPJ ved ytelse av helsehjelp – vurdering av lovendringer Seniorrådgiver Hilde Jordal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enkel og trygg tilgjengelighet til pasientopplysninger i EPJ ved ytelse av helsehjelp – vurdering av lovendringer Seniorrådgiver Hilde Jordal

2 130607| Enkel og trygg tilgang i EPJ - vurdering av lovendringer | 2 Oppdrag fra HOD – hva vil man oppnå? Foreslå lovendringer med sikte på at pasientinformasjon kan deles eller gjøres tilgjengelig for behandlende helsepersonell i og mellom virksomheter som yter helsehjelp, herunder vurdere Ansvarsforhold for pasientopplysningene IT-løsninger for enklere kommunikasjon Bedre og raskere tilgang uten at personvernet forringes Kjernejournal som kan gi tilgang til kritisk informasjon Foreslå forskrift om sikkerhetsmessige tiltak Tidsplan: utgangen av 2007

3 130607| Enkel og trygg tilgang i EPJ - vurdering av lovendringer | 3 Bakgrunn Inntoget av EPJ har pågått over mange år Først i 2001 ble det slått fast i lov at behandlingsrettede helseregistre kan føres elektronisk Nå er papirjournal mer unntaket enn regelen Forventing om at EPJ skal gi bedre diagnostikk og behandling, og effektivisering av driften av helsetjenester Press på endring av regelverket

4 130607| Enkel og trygg tilgang i EPJ - vurdering av lovendringer | 4 Mål for prosjektet Nødvendig og relevant pasientinformasjon skal være tilgjengelig på en betryggende måte ved tjenstlig behov for å understøtte helhetlige pasientforløp Pasientperspektivet og helsepersonells rolle som samarbeidspartner ifht pasienten skal ivaretas Pasientjournalen skal fungere som et arbeidsverktøy i tråd med intensjonene i lov og forskrift

5 130607| Enkel og trygg tilgang i EPJ - vurdering av lovendringer | 5 Elementer som inngår i prosjektet Analyse av medisinsk/helsefaglig behov behov ut fra omstrukturering i helsesektoren prinsipper for å oppnå klare ansvarsforhold dagens samhandlingsmønstre pasientens selvbestemmelse og integritet

6 130607| Enkel og trygg tilgang i EPJ - vurdering av lovendringer | 6 Elementer som inngår i prosjektet Vurdering av modeller/modellelementer Kjernejournal Tilgang til journalopplysninger på tvers av juridiske enheter ”Felles journal” der behandlere på tvers av virksomheter og nivåer fører i felles journal Pasientindeks Pasientbåret informasjon Ev andre løsninger Anbefaling av modell/modeller

7 130607| Enkel og trygg tilgang i EPJ - vurdering av lovendringer | 7 Anbefaling om endringer i regelverket Forslag til lovendringer Utkast til forskrift om sikkerhetsmessige krav

8 130607| Enkel og trygg tilgang i EPJ - vurdering av lovendringer | 8 Vi mottar gjerne innspill Pasientindeks – foreligger behov for det? Hvilke forhold tilsier at det trengs tilgang på tvers av virksomheter? Er det spesielle behov ved enkelte typer tjenester? F. eks. legevakttjenester Hvilke løsninger for enklere tilgang bør man konsentrere seg om? Andre innspill til prosjektet?


Laste ned ppt "Enkel og trygg tilgjengelighet til pasientopplysninger i EPJ ved ytelse av helsehjelp – vurdering av lovendringer Seniorrådgiver Hilde Jordal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google