Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Holdninger til naturskader og klima TNS Gallups Klimabarometer 2 / 2010 Prosjekt: 106834 © 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Holdninger til naturskader og klima TNS Gallups Klimabarometer 2 / 2010 Prosjekt: 106834 © 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Holdninger til naturskader og klima TNS Gallups Klimabarometer 2 / 2010 Prosjekt: 106834 © 2011

2 2 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Hvor er klima på folks dagsorden?

3 3 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Hva mener folk om konsekvenser i Norge – og gjør de noe?

4 4 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Bakgrunn – TNS Gallups Klimabarometer Hva synes velgerne om norsk klima- og energipolitikk foran Stortingsvalget høsten 2010? Hva mener folk om ulike energikilder og hvilke assosiasjoner har de til ulike energiformer? Politisk analyse og debatt på Felix kino med bl.a. olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Tror folk klimaendringene er menneskeskapte? Hvilken rolle spilte klimaspørsmål i Stortingsvalget? Hva forventer folket foran FNs klimatoppmøte i København? Politisk analyse og debatt på Litteraturhuset med bl.a. miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Tillit til klimaforskning Forventede konsekvenser i Norge og globalt Tillit til kvotesystemet og holdning til klimatiltak Analyse og debatt i forbindelse med avslutningen på det internasjonale polaråret på Lillestrøm, med bl.a. Erik Solheim.

5 5 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Om Klimabarometer 2/2010

6 6 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Hva skaper holdninger? MediedebattenEgne erfaringer Foto: Enova

7 Tror nordmenn på menneskeskapte klimaendringer?

8 8 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Færre enn tidligere tror klimaendringene er menneskeskapte Jeg mener klimaendringene er menneskeskapte. Andel helt / delvis enig. Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010

9 9 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Politisk tilhørighet og utdanning avgjørende Helt / delvis enig i at klimaendringer er menneskeskapte Brutt på stemmegivning Stortingsvalget 2009 Helt / delvis enig i at klimaendringer er menneskeskapte Brutt på høyest fullførte utdanning Vår 2010 Høst 2010

10 10 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Norges største utfordringer: Klima på sjetteplass Hva mener du er de største utfordringene Norge står ovenfor i dag? Velg inntil tre av følgende alternativ. Plass H10 Endring fra H09 Plass V10 Plass H09Plass V09Sak%-andel 1 222Køene i helsevesenet40 % 2 541Satsning på skole- og utdanning37 % 3 338Innvandring og integrering35 % 4 167Utbygging av veier og jernbane34 % 5 413Økende vold og kriminalitet31 % 6 654Klimaendringer23 % 7 779Fattigdom og urettferdighet20 % 8 886Bekjempe arbeidsledighet12 % 9 9911Narkotikaproblemer12 % 10 Sikre vekst i økonomien11 % 11 12 Nedskjæringer i forsvaret5 %5 % 12 13 Terrortrusselen3 % 13 115Finanskrisen3 % 14 Sette mer fokus på kultur2 %

11 11 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Største utfordringer – Klimabarometer 2/2010 Hva mener du er de største utfordringene Norge står ovenfor i dag? Velg inntil tre av følgende alternativ. Respondentene har krysset av for de tre viktigste sakene. Køene i helse- vesenet Skole og utdanning Vold og kriminalitet Innvandring og integrering Klima- endringer Skole og utdanning Køene i helse- vesenet Skole og utdanning Veier og jernbane Fattigdom og urett- ferdighet Veier og jernbane Innvandring og integrering Køene i helse- vesenet Klima- endringer Skole og utdanning Vold og kriminalitet 7. plass12. plass 1 2 3 3. plass6. plass1. plass7. plass6. plass

12 Hvorfor er ikke klima høyere på dagsorden?

13 13 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Medieoppslag om klimaendringer 2007-2011 Antall saker hvor ordet “klimaendringer” er nevnt i totalt ca. 2000 norske medier og blogger jan 2007 – mai 2011. Kilde: Meltwaternews

14 14 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Medieoppslag om klimaendringer 2007-2010 Antall saker hvor ordet “klimaendringer” er nevnt i totalt ca. 2000 norske medier og blogger jan 2007 – desember 2010. Kilde: Meltwaternews

15 15 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Tillit til klimaforskning

16 16 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Tillit til IPCC og klimaforskning generelt I hvilken grad har du tillit til konklusjonene fra FNs klimapanel? Topp 2: 34 % Topp 2: 39 % I hvilken grad mener du man generelt kan stole på klimaforskningen? Spring 2010 Autumn 2010

17 17 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Politisk innflytelse på klimaforskningen Hvilken beskrivelse mener du passer best for FNs klimapanel?Politisk styrt Brutt på stemmegivning 2009

18 18 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Folk forventer mer av politikerne Høst 2009 Vår 2010 Høst 2010 Norske politikere gjør altfor lite for å begrense klimautslipp i Norge. I hvilken grad mener du politikerne holder det de lover i klimaspørsmål?

19 Naturhendelser

20 20 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Færre bekymrer seg for klimaendringer Jeg er bekymret for konsekvensene klimaendringene vil få for meg og min familie. Vår 2010 Høst 2010 Helt eller delvis enig brutt på stemmegivning siste Stortingsvalg Andel helt eller delvis enig

21 21 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Svært få har iverksatt tiltak på egen eiendom Har du iverksatt tiltak for å redusere risikoen på egen eiendom fra fremtidige naturhendelser?* 8 % Har iverksatt tiltak Planlegger du å iverksette tiltak i tiden som kommer?* 1 % Planlegger tiltak Drenering Varmepumpe Nye grøfter Spa snø inntil grunnmur for å hindre at vannet fryser Hvis nei * Base: De som eier egen bolig; Enebolig eller rekkehus. n=531

22 22 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Tiltak mot naturskader brutt på geografi Har du iverksatt tiltak for å redusere risikoen på egen eiendom fra fremtidige klimaendringer?* Planlegger du å iverksette tiltak i tiden som kommer?* * Base: De som eier egen bolig; Enebolig eller rekkehus. n=531 19 % 4 % 10 % 6 % 8 % 0 % 2 % 0 % 3 %

23 23 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Mange har hørt om naturskadeordningen Kjenner du til om du i dag har rett til erstatning dersom du blir utsatt for en naturskade?* Hvor ville du først og fremst henvende deg dersom du ble utsatt for en naturskade?* Har du hørt om den statlige naturskadeordningen?* Ja: 44 % Nei: 48 % Vet ikke: 8 % * Base: De som eier egen bolig; Enebolig eller rekkehus. n=531

24 24 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Erkjenner eget ansvar, og vil ha mer info om forebygging I hvilken grad mener du at du selv er ansvarlig for å forebygge naturskader på din eiendom?* Hvilket av følgende områder knyttet til naturskader ville du ønsket mer informasjon om?* Topp 2: 43 % * Base: De som eier egen bolig; Enebolig eller rekkehus. n=531

25 25 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Oppsummering Færre nordmenn mener klimaendringene er menneskeskapte, men fremdeles høyt Lavere medieoppmerksomhet, få tiltak og lav tillit til klimaforskning er viktige forklaringer Få har gjort eller planlagt tiltak på egen eiendom. Mange har hørt om SNF, men stort informasjonsbehov

26 26 Klimabarometer 2/2010. © TNS Gallup. Takk for meg! Daniel.Rees@tns-gallup.no


Laste ned ppt "Holdninger til naturskader og klima TNS Gallups Klimabarometer 2 / 2010 Prosjekt: 106834 © 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google