Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Holdning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Holdning."— Utskrift av presentasjonen:

1 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Holdning til aldersgrensesetting

2 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Holdning til aldersgrensesetting 82% av foreldre som har barn i alderen 3 til 16 år tar hensyn til aldergrensene «alltid» eller «nesten alltid» 97% er «helt enig» eller «litt enig» i at «de som setter aldersgrenser bør ta hensyn til om filmen inneholder scener som kan være skremmende eller forstyrrende for barn og unge» 93% er «helt enig» eller «litt enig» i at «de som setter aldersgrenser bør ta hensyn til hvilken aldersgruppe innholdet i filmen passer best til» 73% mener likevel at «hensynet til om filmen inneholder scener som kan være skremmende eller forstyrrende for barn og unge» er det VIKTIGSTE hensynet 6% er «helt enig» eller «litt enig» i at «det ikke bør være aldersgrenser på kino i det hele tatt» 2

3 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Metode Feltperioden er gjennomført fra 15. oktober til 22. oktober Antall intervjuer: 446 Landsrepresentativ 18 år + Web (CAWI) De tre spørsmålene i undersøkelsen er stilt på TNS Gallups Screenerbuss. Et utvalg på 2082 respondenter har mottatt spørsmålet «har du barn i alderen 3-16 år». 446 svarte «ja» på dette (målgruppeprosent 21,4%) og ble deretter screenet inn i undersøkelsen. Her har de svart på tre spørsmål som det redegjøres for i denne rapporten. 3

4 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Hensyn til aldersgrensene 4 Base: n=446 Spørsmål: Når du skal på kino med dine barn. Hvor ofte tar du hensyn til aldersgrensene? 82% av foreldre som har barn i alderen 3 til 16 år tar hensyn til aldergrensene «alltid» eller «nesten alltid» 6% tar hensyn til aldersgrensene «nesten aldri» eller «aldri»

5 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Hensyn til aldersgrensene – Demografi/Geografi 5 Base: n=446 Forklaring: Andel av foreldre som «har barn i alderen 3 til 16 år» som tar hensyn til aldergrensene «alltid» eller «nesten alltid» %

6 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Holdning til aldersgrensesetting 6 Base: n=446 Spørsmål: Hvor enig eller uenig er du om følgende påstander om aldersgrenser på film?

7 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Holdning til aldersgrensene – Demografi/Geografi 7 Base: n=446 Forklaring: Andel av foreldre som «har barn i alderen 3 til 16 år» som er «helt enig» i at «De som setter aldersgrenser bør ta hensyn til hvilken aldersgruppe innholdet i filmen passer best til» %

8 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Holdning til aldersgrensene – Demografi/Geografi 8 Base: n=446 Forklaring: Andel av foreldre som «har barn i alderen 3 til 16 år» som er «helt enig» i at «De som setter aldersgrenser bør ta hensyn til om filmen inneholder scener som kan være skremmende eller forstyrrende for barn og unge» %

9 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Viktigste hensyn 9 Base: n=446 Spørsmål: Hvilke av følgende to hensyn for aldersgrensesetting mener du ER VIKTIGST?

10 3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Viktigste hensyn– Demografi/Geografi 10 Base: n=446 Forklaring: Andel av foreldre som «har barn i alderen 3 til 16 år» som mener at «hensynet til om filmen inneholder scener som kan være skremmende eller forstyrrende for barn og unge» ER DET VIKTIGSTE HENSYNET %


Laste ned ppt "3.14 X AXIS 6.65 BASE MARGIN 5.95 TOP MARGIN 4.52 CHART TOP 11.90 LEFT MARGIN 11.90 RIGHT MARGIN Holdning til aldersgrensesetting © TNS Oktober 2013 Holdning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google