Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Norsk Finansbarometer 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Norsk Finansbarometer 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Norsk Finansbarometer 2016

2 © TNS Om Norsk Finansbarometer 2016 2 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge innenfor markedene bank, skadeforsikring og pensjon. Undersøkelsen kartlegger, dokumenterer og observerer over tid aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2016 omfatter 3102 intervju gjennomført i ukene 1 til og med 2 2016, blant befolkningen 18 år+. Denne rapporten tar for seg det norske skadeforsikringsmarkedet. Tilsvarende undersøkelse har blitt gjennomført hvert år siden 2004. Alle grafer viser %, med mindre det er oppgitt annerledes

3 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 3 Hvilke forhold er av betydning for deg når det gjelder ditt inntrykk av ulike skadeforsikringsselskap? Base: N=3102

4 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 4 Har du kjøpt noen av de forsikringer du i dag har på nett (dvs. at du fullførte selve kjøpet på nett)? Base: N=2892 Alle som er kunde i et skadeforsikringsselskap

5 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 5 Hvilke av disse har du kjøpt på denne måten? ALLE SOM HAR KJØPT PÅ NETT Base: N=689

6 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 6 Topp 2 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Base: N=3102

7 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 7 Hvor fornøyd er du med ditt hovedselskap totalt sett? Base: N=2892 Alle som er kunde i et skadeforsikringsselskap

8 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 8 Hvor vanskelig eller lett ville du oppleve det å bytte skadeforsikringsselskap? Base: N=2892 Alle som er kunde i et skadeforsikringsselskap

9 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 9 Hvordan vil du vurdere skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse? Base: N=3102

10 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 10 Hvor mye av hver hundrelapp innbetalt i premie til skadeforsikringsselskapene i 2015 tror du gikk ut igjen i form av erstatninger? Base: N=3102

11 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS På hvilke forsikringsprodukter tror du det er mest vanlig å svindle? (Spørretekst endret fra «lettest» til «mest vanlig» i 2011) 11 Base: N=3102

12 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Har du samlerabatt i ett av selskapene du er kunde hos? 12 Base: N=2892 Alle som er kunde i et skadeforsikringsselskap

13 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Gjennomsnittlig antall selskap 13 % Base: N=2892 Alle som er kunde i et skadeforsikringsselskap

14 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Har du byttet ditt hovedselskap innen skadeforsikring i løpet av det siste året? 14 Base: N=2892 Alle som er kunde i et skadeforsikringsselskap

15 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 15 Før du byttet forsikringsselskap, informerte du tidligere forsikringsselskap om at du hadde planer om å bytte forsikringsleverandør? ALLE SOM HAR BYTTET Base: N=462

16 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 16 Tok selskapet du byttet til kontakt med deg før du bestemte deg for å bytte? ALLE SOM HAR BYTTET Base: N=462

17 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 17 Gjorde selskapet et aktivt forsøk på å forhindre at du byttet? ALLE SOM HAR BLITT KONTAKTET IFM BYTTET Base: N=128

18 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Har du en fast kontaktperson i ditt/dine forsikringsselskap? 18 Base: N=2892 Alle som er kunde i et skadeforsikringsselskap

19 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 19 Har du meldt et eller flere forsikringstilfeller (f.eks skade, ulykke, tyveri e.l) til et skadeforsikringsselskap du er kunde hos i dag i løpet av de siste 3 år? Base: N=2892 Alle som er kunde i et skadeforsikringsselskap

20 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 20 Fikk du utbetalt erstatning? ALLE SOM HAR HATT SKADE Base: N=1208

21 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 21 Synes du at erstatningen du fikk var passende? ALLE SOM HAR FÅTT ERSTATNING Base: N=915

22 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 22 Kjenner du til at du kan flytte dine skadeforsikringer med en måneds varsel? Base: N=3102

23 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 23 Hvor mye av hver hundrelapp innbetalt i premie til skadeforsikrings- selskapene i 2015 tror du gikk ut igjen i form av erstatninger? Base: N=3102

24 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Hvilke av følgende skadeprodukter har du i ditt hovedselskap? 24 Base: N=2892 Alle som er kunde i et skadeforsikringsselskap

25 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Hvilke skadeprodukter har du i andre forsikringselskap? 25 ALLE SOM HAR FLERE SELSKAP Base: N=1005

26 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 26 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Base: N=3102

27 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 27 ©TNS 2014 Topp 2 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander? Base: N=3102

28 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 28 'Personer som ut fra helsetilstand eller livsstil vet at de har vesentlig høyere risiko enn gjennomsnittet for å bli uføre eller å dø, bør betale mer enn gjennomsnittet når de skal tegne forsikring, og i noen tilfeller ikke få tegne forsikring ' Base: N=3102

29 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS 29 Hvordan vil du vurdere skadeforsikringsselskapenes samlede omdømme eller anseelse? Base: N=3102

30 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Omdømme hovedselskap* 30 * Respondentene ble bedt om å velge de egenskapene ved et selskap som er viktig når det gjelder deres inntrykk av selskaper. Deretter ble de bedt om å oppgi hvilke selskaper de forbinder med disse egenskapene. Oversikten viser andelen som forbinder sitt hovedselskap med den gjeldende egenskapen, i prosent av alle respondenter. Base: N=2892 Alle som er kunde i et skadeforsikringsselskap

31 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Hvor viktig avgjørelse er valg av forsikringsselskap for deg, det vil si hvilket selskap du velger å være kunde i? 31 Base: N=3102

32 Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Hvordan vil du vurdere det samlede omdømmet eller anseelsen til ditt hovedselskap? 32 Base: N=3102


Laste ned ppt "Norsk Finansbarometer 2016 © TNS Norsk Finansbarometer 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google