Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldal kommune Profilundersøkelse - ekstern befolkning 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldal kommune Profilundersøkelse - ekstern befolkning 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldal kommune Profilundersøkelse - ekstern befolkning 2009

2 Profilundersøkelse 2009 Metode og gjennomføring All intervjuing er foregått pr. telefon fra Norfaktas lokaler Intervjuene ble gjennomført i uke 37-38, 2009 Det er totalt gjennomført 400 intervju Intervjuene er foretatt blant et tilfeldig utvalg av personer bosatt i Orkdal, Skaun, Midtre Gauldal, Rennebu, Rindal, Hemne, Snillfjord, Oppdal, Melhus og Trondheim Utvalget består av personer i alderen 24-45 år, med hjemmeboende barn Feilmarginene for utvalget som helhet er på +/- 4,9 prosent. Ansvarlig for denne gjennomføringen er Merete Sandnes Råen

3 Bakgrunnsvariabler (1 av 2) TilhørighetAntallProsent (%) Født/oppvokst18446 Innflytter21554 Total400100 KjønnAntallProsent (%) Menn19248 Kvinner20852 Total400100 Hjemmeboende barnAntallProsent 1 barn9524 2 barn19850 3 eller flere barn10727 Total400 100 AlderAntallProsent Under 30 år3910 30-34 år6717 35-39 år12531 40-45 år16942 Total400100

4 Bakgrunnsvariabler (2 av 2) ArbeidsstedAntallProsent (%) Meldal kommune72 Annen kommune38395 Jobber/går ikke på skole 103 Total400100 BostedAntallProsent (%) Orkdal7018 Skaun5013 Midtre Gauldal 3810 Rennebu226 Rindal133 Hemne226 Snillfjord103 Oppdal256 Melhus113 Trondheim13935 Total400100

5 Løkken Verk

6 Kjennskap – Løkken Spørretekst : Har du hørt om stedet Løkken/Løkken Verk? Base: 400 Kjennskap (prosent) Omlag alle har hørt om stedet Løkken....

7 Grad av kjennskap – Løkken Spørretekst : Hvor godt kjenner du til stedet Løkken? Base: 389 (de som har hørt om stedet) Kjennskap Løkken (prosent) I underkant 4 av 10 kjenner godt til Løkken Verk…

8 Kjennskap - Kommune Spørretekst : I hvilken kommune ligger Løkken? Base: 389(de som har hørt om stedet) Kommune (prosent) Totalt sett vet i underkant 7 av 10 at Løkken ligger i Meldal kommune…

9 Besøkt Løkken Spørretekst : Har du i løpet av de siste 3 årene vært på Løkken? Base: 389 (de som har hørt om stedet) Besøkt Løkken (prosent) I underkant 7 av 10 har besøkt Løkken i løpet av de siste årene....

10 Tilknytning Løkken Spørretekst : Har du noen form for tilknytning til Løkken? Base: 398 (de som har hørt om stedet) Tilknytning (prosent) 2 av 10 respondenter har en tilknytning til Løkken....

11 Uhjulpen beskrivelse Spørretekst: Hva assosierer du med Løkken? Base: 324(de som kjenner til Løkken) Mest nevnt… Løkken assosieres helt klart mest med gruver og gruvedrift …

12 Hjulpen beskrivelse Spørretekst: Hvilke av disse ordene synes du passer for Løkken? Base: 324 Flest er enig i at Thamshavnbanen og gammelgruva beskriver Løkken…

13 Trondheim/Melhus Spørretekst: Hvilke av disse ordene synes du passer for Løkken? Base: 100 respondenter i Trondheim/Melhus Innbyggeren i Trondheim/Melhus er mest enig i at Thamshavnbanen, gammelgruva og gruvedrift beskriver Løkken…

14 Storås

15 Kjennskap – Storås Spørretekst : Har du hørt om stedet Storås? Base: 400 Kjennskap (prosent) Kjennskapen til stedet Storås er svært høy….

16 Grad av kjennskap – Storås Spørretekst : Hvor godt kjenner du til stedet Storås? Base: 391 (de som har hørt om stedet) Kjennskap Storås (prosent) 2 av 10 kjenner godt til Storås…

17 Kjennskap - Kommune Spørretekst : I hvilken kommune ligger Storås? Base: 391(de som har hørt om stedet) Kommune (prosent) 7 av 10 kjenner til at Storås ligger i Meldal kommune....

18 Besøkt Storås Spørretekst : Har du i løpet av de siste 3 årene vært på Storås? Base: 391 (de som har hørt om stedet) Besøkt Storås (prosent) For utvalget som helhet har 6 av 10 vært på Storås i løpet av de siste årene....

19 Tilknytning Storås Spørretekst : Har du noen form for tilknytning til Storås? Base: 391(de som har hørt om stedet) Tilknytning (prosent) Kun 1 av 10 oppgir at de har en tilknytning til stedet....

20 Uhjulpen beskrivelse Spørretekst: Hva assosierer du med Storås? Base: 282(de som kjenner til Storås) Storås forbindes klart mest med Storåsfestivalen …

21 Hjulpen beskrivelse Spørretekst: Hvilke av disse ordene synes du passer for Storås? Base: 282 Storås forbindes klart mest med festival og musikk..

22 Trondheim/Melhus Spørretekst: Hvilke av disse ordene synes du passer for Storås? Base: 86 respondenter i Trondheim/Melhus Blant innbyggerne i Trondheim/Melhus forbindes Storås mest med festival, musikk, ungdommelig og sommer..

23 Å

24 Kjennskap – Å Spørretekst : Har du hørt om stedet Å? Base: 400 Kjennskap (prosent) 8 av 10 kjenner til stedet Å....

25 Grad av kjennskap – Å Spørretekst : Hvor godt kjenner du til stedet Å? Base: 312(de som har hørt om stedet) Kjennskap Å (prosent) Lavest kjennskap i Trondheimsområdet…

26 Kjennskap - Kommune Spørretekst : I hvilken kommune ligger Å? Base: 312(de som har hørt om stedet) Kommune (prosent) Om lag 8 av 10 kjenner til at Å ligger i Meldal kommune....

27 Besøkt Å Spørretekst : Har du i løpet av de siste 3 årene vært på Å? Base: 312 (de som har hørt om stedet) Besøkt Å (prosent) I overkant 6 av 10 har i løpet av de siste 3 årene besøkt tettstedet Å…

28 Tilknytning Å Spørretekst : Har du noen form for tilknytning til Å? Base: 312 (de som har hørt om stedet) Tilknytning (prosent) 1 av 10 har en eller annen tilknytning til Å…..

29 Uhjulpen beskrivelse Spørretekst: Hva assosierer du med Å? Base: 182(de som kjenner til Å) Utvalget assosierer Å med butikk, Å-bua og gartneriet …

30 Hjulpen beskrivelse Spørretekst: Hvilke av disse ordene synes du passer for Å? Base: 182 Å assosieres med landsbygd og landbruk..

31 Trondheim/Melhus Spørretekst: Hvilke av disse ordene synes du passer for Å? Base: 36 respondenter bosatt i Trondheim/Melhus Innbyggerne i Trondheim/Melhus assosierer Å mest med landsbygd, landbruk og Orkla elva..

32 Meldal

33 Kjennskap – Meldal kommune Spørretekst : Har du hørt om Meldal kommune? Base: 400 Kjennskap (prosent) Om lag alle har hørt om Meldal kommune....

34 Grad av kjennskap – Meldal Spørretekst : Hvor godt kjenner du til Meldal? Base: 396 (de som har hørt om kommunen) Kjennskap Meldal (prosent) Størst grad av kjennskap til kommunen i Hemne, Snillfjord, Rindal og Orkdal…

35 Besøkt Meldal Spørretekst : Har du i løpet av de siste 3 årene vært i Meldal? Base: 396 (de som har hørt om stedet) Besøkt Meldal (prosent) 7 av 10 har i løpet av de siste 3 årene vært i Meldal…

36 Tilknytning Meldal Spørretekst : Har du noen form for tilknytning til Meldal? Base: 312 (de som har hørt om stedet) Tilknytning (prosent) 2 av 10 har en tilknytning til kommunen....

37 Uhjulpen beskrivelse Spørretekst: Hva assosierer du med Meldal? Base: 278(de som kjenner til Meldal) Utvalget assosierer Meldal mest med landbruk/gårder…

38 Hjulpen beskrivelse Spørretekst: Hvilke av disse ordene synes du passer for Meldal? Base: 278 Meldal beskrives med landbruk, trivelig og landsbygd..

39 Trondheim/Melhus Spørretekst: Hvilke av disse ordene synes du passer for Meldal? Base: 82 respondenter bosatt i Trondheim/Melhus Blant innbyggerne i Trondheim/Melhus beskrives Meldal med landbruk og traust..

40 Benchmark

41 Kjennskap – Benchmark Spørretekst : Har du hørt om Løkken, Storås, Å, Meldal kommune? Base: 400 Kjennskap (prosent) Kjennskapen til Å er lavest….

42 Grad av kjennskap Spørretekst : Hvor godt kjenner du til…? Kjennskap (prosent) Utvalget har størst grad av kjennskap til Løkken…

43 Kjennskap - Kommune Spørretekst : I hvilken kommune ligger….? Kommune (prosent) Her må vi ta hensyn til rekkefølgen til stedene i undersøkelsen....

44 Besøkt Spørretekst : Har du i løpet av de siste 3 årene vært…? Besøkt (prosent) 7 av 10 har besøkt Løkken, mens 6 av 10 har besøkt Storås....

45 Tilknytning Spørretekst : Har du noen form for tilknytning til…? Tilknytning (prosent) 2 av 10 har tilknytning til Løkken…


Laste ned ppt "Meldal kommune Profilundersøkelse - ekstern befolkning 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google