Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon og endring – når eit fylke løftar i flokk Innovasjonskonferansen 19.11.2015 Anne Karin Hamre, fylkesmann.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon og endring – når eit fylke løftar i flokk Innovasjonskonferansen 19.11.2015 Anne Karin Hamre, fylkesmann."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon og endring – når eit fylke løftar i flokk Innovasjonskonferansen 19.11.2015 Anne Karin Hamre, fylkesmann

2 Samarbeidsfylket Sogn og Fjordane

3 IT-forum Sogn og Fjordane –Etablert i 1995, etter initiativ frå Fylkesmannen og Vestlandsforsking –Spleiselag mellom offentleg og privat sektor, forsking og utdanning –Mål: å sikre at fylket er i fremste rekkje i å utnytte IKT i næringsliv, offentleg sektor, opplæring og utdanning. –Felles strategiar og prioriteringar for IKT-utvikling i fylket –Fylkesovergripande breibandsstrategi –Har delteke i fleire EU-prosjekt om IKT som verktøy for regional utvikling –Store, felles løft saman med alle kommunane – nettportalar, elektronisk meldingsutveksling og digitale læringsplattformar

4

5 IKT og helse - meldingsløftet

6 Meldingsløftet –2012-14: Mobilisering, organisering, meldingsutveksling PLO – legekontor –2013-14: Meldingsutveksling Helse Førde - legekontor –Prosjekteigar: KS –Prosjektleiing: IT-forum ved Vestlandsforsking –Finansiering: Fornyingsmidlar frå Fylkesmannen og fylkeskommunen –Pilotkommunar: Flora og Stryn –Juni 2014: Alle kommunane har gjennomført prosjektet

7 Meldingsløftet Utfordringa var teknologien – adressering i Norsk helsenett og varierande respons frå leverandørar av fagsystem. Suksessfaktorar: -Erfaringane frå dei to pilotkommunane Flora og Stryn -Entusiastiske ressurspersonar i kommunane -Rom for læring, støtte og hjelp til nye brukarar -At kommunane raskt såg gevinstane -Dedikerte toppleiarar -Det breie fylkessamarbeidet

8 No: Felles satsing på velferdsteknologi 2014: Kunnskapsdeling og mobilisering 2015: Pilotprosjekt med utprøving av velferdsteknologi i åtte kommunar. Formidling i nettverk for velferdsteknologi i IT-forum Sogn og Fjordane deltek i Interreg-program om e- helse og velferdsteknologi saman med Irland, UK,Island, Sverige og Finland.

9 Innovasjon og endring – behov for samspel Menneske Org. Teknologi

10 Fylket - ikkje stort, men seigt og sterkt –Vår styrke: –Oversiktleg –Lokalkunnskap –Personlege kontaktar –Ressursane finn kvarandre


Laste ned ppt "Innovasjon og endring – når eit fylke løftar i flokk Innovasjonskonferansen 19.11.2015 Anne Karin Hamre, fylkesmann."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google