Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Referansegruppen for elektronisk pasientjournal (EPJ) og elektronisk samhandling (ES) Susanne Monica Prøsch fastlege i Sandefjord Leder for Referansegruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Referansegruppen for elektronisk pasientjournal (EPJ) og elektronisk samhandling (ES) Susanne Monica Prøsch fastlege i Sandefjord Leder for Referansegruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Referansegruppen for elektronisk pasientjournal (EPJ) og elektronisk samhandling (ES) Susanne Monica Prøsch fastlege i Sandefjord Leder for Referansegruppen for EPJ og ES

2 Let doctors be doctors https://vimeo.com/143319222 Dokumentasjonskrav Hvor skal legens oppmerksomhet være? Kan EPJ avlaste oss? - gjenbruk - beslutningsstøtte - automatisere rutineoppgaver InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch

3 Referansegruppen for EPJ og ES EPJ-løftet Andre eHelseprosjekter Jubileumshefte med EPJ-historien InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch

4 Referansegruppen for EPJ og ES Den norske legeforening Norsk forening for allmennmedisin, NFA Referansegruppen for EPJ og ES Gruppa ble etablert våren 2010 etter et initiativ fra Senter for allmennmedisinsk kvalitet, SAK Faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk eller medisinteknologisk industri. Frivillig organisasjonsarbeid InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch

5 1.Elektronisk pasientjournal må oppgraderes med basal funksjonalitet 2.Standarder som er utviklet i prosjekter (Elin-a og andre Elin- og IKT-prosjekter) må tas i bruk av alle. 3.Kjernejournal, e-resept mm må komme så raskt som mulig, men ikke på bekostning av 1 og 2. 4. Gode rapportgeneratorer er en del av basal EPJ- funksjonalitet. 5.Vi må endre nåværende praksis der allmennleger plukkes en og en inn i prosjektgrupper, referansegrupper mm inn i IKT-prosjekter, uten forankring eller informasjonskanaler til det øvrige allmennmedisinsk miljø. 6.Helsenett-funksjonalitet må også inkluderes i strategien 7.Referansegruppa vil arbeide for en strategi i NFA for å oppnå pkt 1-6, trolig i revidert form. Det må være et tett samarbeid mellom referansegruppen og Senter for allmennmedisinsk kvalitet - SAK. InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch

6 Hvordan vi jobber Vi er ca 50 allmennleger med engasjement og kunnskap om bedre EPJ-funksjonalitet Diskusjonsforum med 30 andre deltakere med annen bakgrunn: Dir ehelse, avtalespesialister, legeforeningen, Norsk helsenett, sykehusleger, norsk senter for telemedisin, SKIL Flere sykehusleger Leverandører Hjemmeside: www.refepj.nowww.refepj.no InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch

7 EPJ-løftet A. Digitale tjenester mellom pasient og fastlege B. Elektronisk overføring av fastlegejournal C. Standardiserte mappingtabeller for Norsk Laboratoriekodeverk D. Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvittering for meldingsutveksling E. Alternative driftsløsninger F. Legemiddelbehandling - oppfølging av pasienter med fire eller flere legemidler InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch

8 EPJ-løftet G. Rapportering H. Forbedring av samstemmingsverktøy for legemiddellister I. Forenkle utfylling/ ajourføring av felt for «Tidligere sykdommer» i EPJ J. Overvåkningsverktøy for rekvirerte radiologiske, cytologiske og histologiske undersøkelser K. Innføring av standard terminologi for radiologiske svar L. Tilgang til arbeidsgiverregister fra EPJ InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch

9 Andre prosjekter og oppgaver Høringsuttalelser Informasjonsdeling på epostlisten Kurs på Nidaroskongressen og PMU Foredrag og deltakelse på ehelsekonferanser Representere fastlegene i diverse utvalg InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch

10 Andre ehelseprosjekter EKHO sykmelding og dialogmelding til NAV eMeistring eResept Felles legemiddelliste, nasjonal løsning Forsikringsprosjektet Helsedirektoratets arbeidsgruppe for PLO 2.0 Helseplattformen i HelseMidt Hurtigarbeidende gruppe for Adressering, NHN IHR DIPS Interactor HelseVest InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch

11 Andre ehelseprosjekter IKT/meldingsutveksling i HelseMidt Leverandørfri hjemmeside Lokalt IT-samarbeidsutvalg med Sykehuset Innlandet Nasjonal varslingstjeneste, NHN NLK, nasjonal innføring Noklus Diabetesskjema Ny patologimelding fra Helse Bergen Radiologirekvisisjon Haraldsplass sykehus Samstemmingsmodulen, videreutvikling Strakstiltak Adresseregister InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch

12 5 års jubileum Fra da til nå – den lange historien om EPJ i legekontor Vil du være med? send en forespørsel til oss på www.refepj.no www.refepj.no Spørsmål? InfoBRUK 2016, Susanne Monica Prøsch


Laste ned ppt "Referansegruppen for elektronisk pasientjournal (EPJ) og elektronisk samhandling (ES) Susanne Monica Prøsch fastlege i Sandefjord Leder for Referansegruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google