Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inn på tunet som moglegheit i velferdstenestene Karoline Bjerkeset, prosjektleiar, Inn på tunet-satsinga 2013-2016 Bruk av Ipt innan rusomsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inn på tunet som moglegheit i velferdstenestene Karoline Bjerkeset, prosjektleiar, Inn på tunet-satsinga 2013-2016 Bruk av Ipt innan rusomsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inn på tunet som moglegheit i velferdstenestene Karoline Bjerkeset, prosjektleiar, Inn på tunet-satsinga 2013-2016 Bruk av Ipt innan rusomsorg

2 Kva er Inn på tunet? –Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikra velferdstenester på gardsbruk. Tenestene skal gje meistring, utvikling og trivsel. –Gardsbruk er ein eigedom som vert nytta til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetane i tenestetilbodet er knytt opp til garden, livet og arbeidet der. ( Strategi for Inn på tunet, LMD 2012 )

3 Bakteppet –Aukande trong for velferdstenester –Auke i rusrelaterte og pykiske lidingar –Utfordringane skal løysast nær brukaren, i samarbeid med brukaren og på tvers av sektorar –Trong for innovasjon, nytenking og ta i bruk fleire ressursar i nærmiljøet

4 Inn på tunet som teneste –Fleksible og individtilpassa tenester –MEISTRING i små og trygge miljø –Arbeidsoppgåver, aktivitetar og sosialt samspel

5 Det verkar! –Arbeid med dyr og planter har positive effektar på psykisk helse –Fysisk aktivitet –Natur og lys –Aktivitetar med meining

6 Kva gjev Ipt? –Eit betre tilbod for brukaren –Moglegheit til tilpassa tilbod –Økonomisk vinst – kort og lang sikt

7 Organisering 1.Komplett tilbod – fagkompetanse, fysisk tilrettelegging og lokalitetar 2.Tilrettelegging og lokalitetar – «arbeidsleiing» 3.Tilsett i verksemda – leige og bruk av lokalitetar

8 Kvalitet og ansvar –Tilboda skal ha god kvalitet –2014: Godkjenningsordning for IPT-tilbydarar –Kjøpar skal: –Sikre kvalitet gjennom tydeleg bestilling og oppfølging –Sikre at lovverk og rettar vert oppfylte –Tilbydar skal: –Levere i henhald til avtale og kontrakt

9 Kriterium for å lukkast? –Aktiv utviklingsrolle og evne til å nytte seg av ressursane i lokalsamfunnet –Dedikerte folk med kompetanse og utviklingsorientert organisasjon –Prioritering –Forankring ut i heile organisasjonen –Totalkompetanse hos tilbydar –Look to Østfold!

10 Meir informasjon –www.fylkesmannen.no/sfjwww.fylkesmannen.no/sfj –www.matmerk.nowww.matmerk.no –www.regjeringen.no/lmdwww.regjeringen.no/lmd Kontakt oss!


Laste ned ppt "Inn på tunet som moglegheit i velferdstenestene Karoline Bjerkeset, prosjektleiar, Inn på tunet-satsinga 2013-2016 Bruk av Ipt innan rusomsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google