Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk mal: Startside alt.1 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. Sogn og Fjordane næringsforum Avdelingsdirektør Bjørn Barvik Førde 5.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk mal: Startside alt.1 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. Sogn og Fjordane næringsforum Avdelingsdirektør Bjørn Barvik Førde 5."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk mal: Startside alt.1 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. Sogn og Fjordane næringsforum Avdelingsdirektør Bjørn Barvik Førde 5. februar 2016

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Tilgang på kompetent arbeidskraft og regional utvikling  Forutsetning for konkurransekraft, omstilling og produktivitetsvekst i hele landet  Kompetansebehov i arbeidsmarkedet dekkes gjennom: o Rekruttering o Etter og videreutdanning (bare 3% nyutdannede inn på arbeidsmarkedet årlig)  Kamp om arbeidskraften – særlig i mindre arbeidsmarkeder med lav tilflytting Tittel på presentasjon2

3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Befolkningsveksten kommer blant eldre og innvandrere – kamp om arbeidskraften

4 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Den tverrgående kompetanse- politikken  Den samla politikken for utvikling, mobilisering og anvendelse av kompetanse i arbeidslivet  Virkemidler ligger i både arbeidsmarkeds-, utdannings-, og nærings- og regionalpolitikken  OECD i Skills Strategy Norway: Den tverrgående kompetansepolitikken er ikke god nok, sektor trumfer Tittel på presentasjon4

5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt OECD skills strategy: Analyse av kompetanseutfordringene i Norge  Sluttrapport fra OECD høst 2014  OECDs anbefalinger: o Heve kompetansenivået i næringslivet o Bedre ubalansen mellom bedriftenes kompetansebehov og tilgang på relevant arbeidskraft o Ta tak i manglende samordning på tvers av sektorene og forvaltningsnivåene o Gi regionalt nivå tilstrekkelig handlingsrom og fleksibilitet til å skreddersy tilpassede løsninger  Samarbeid mellom flere departement o Nasjonal kompetansestrategi i 2016 o Regionalt samarbeid Tittel på presentasjon5

6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt  Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, kgl res 12. juni 2015: o Tilgang på arbeidskraft med relevant kompetanse er avgjørende o Regional planlegging gir et godt utgangspunkt for bedre samordning mellom forvaltningsnivåer og sektorer og mellom private og offentlige aktører på dette feltet. o Planleggingen skjer i partnerskap med utdannings-, arbeidsmarkeds- og næringsaktørene, og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. o Fylkeskommunene tar initiativ og legger til rette Tittel på presentasjon6 Forventninger til regional planleg- ging om kompetansestrategier

7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkt Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Regionale planer og strategier  Pilotprosjekt i fem fylkeskommuner om kunnskap om kompetansebehov i regionale arbeidsmarkeder  KD finansierer, men plassert i regionalavd.  Sogn og Fjordane med  2016 – kobla på strategiarbeid  Regjeringens kontaktkonferanse i april  KMD: Erfarings- og læringsarena høsten 2016 Tittel på presentasjon7

8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Tittel på presentasjon8

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkt Tittel på presentasjon9


Laste ned ppt "Norsk mal: Startside alt.1 For engelsk mal Velg KMDmal – engelsk under ”oppsett”. Sogn og Fjordane næringsforum Avdelingsdirektør Bjørn Barvik Førde 5."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google