Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering S3-seminar Nordland, 1.10.2015 Anja Gjærum, Forskningsrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regional satsing for mobilisering og kvalifisering S3-seminar Nordland, 1.10.2015 Anja Gjærum, Forskningsrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regional satsing for mobilisering og kvalifisering S3-seminar Nordland, 1.10.2015 Anja Gjærum, Forskningsrådet

2 Regional satsing …skal operasjonalisere Forskningsrådets regionale policy …etterfølger og tar videre lærdom og erfaringer fra VRI og Forskningsløft i Nord …starter i 2017

3 Samfunnsmessige utfordringer Ikke vekst i FoU- investeringene i næringslivet Lavt utdanningsnivå deler av næringslivet Lite samsvar tilbud utdanning regionalt og behov i næringslivet Lav evne produktinnovasjon og lite kompleksitet i eksportprodukter Barrierer for kunnskapsflyt næringsliv og UoH

4 Hovedmål (utkast) Hovedmål : Øke næringslivets konkurransekraft og omstillingsevne ved å øke evnen og viljen til forskningsbasert innovasjon og å styrke forsknings- og utdanningsmiljøer som samarbeidspartnere for næringslivet

5 Hovedmålet skal nås ved å oppnå følgende delmål (utkast) Flere bedrifter satser mer ambisiøst på forskningsbasert innovasjon Forsknings- og utdanningsmiljøene er relevante og dyktige samarbeidspartnere for næringslivet Kunnskap og dialog styrker den regionale innsatsen for innovasjon. Forskningsrådet bidrar kontinuerlig til utviklingen av kunnskapsgrunnlaget, og er en aktiv samarbeidspartner og tilbyder av møteplasser om regional innovasjon

6 Samarbeid mellom fylkene og Forskningsrådet –vårt utgangspunkt  Felles utfordringer og mål  Nasjonale program er nasjonale, strategiske verktøy  RFF er FKs strategiske verktøy for forskning  Regional satsing er midt i mellom!  Næringshager og kunnskapsparker kan spille viktige roller Fylkeskommunen og partnerskapene som strategisk samarbeidspartner

7 Regional satsing FR Nasjonale program FR Innovasjon Norge, SIVA, etc H2020 Regionale midler og RFF Mulighets- rom

8 En satsing med to pilarer Virkemidler for mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon Pilar 1 Kunnskap og dialog om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon Pilar 2

9 Virkemidler -eksempler Styrke næringsrettede forsknings- og utdanningsmiljøer Kompetansemegling Forprosjekter Mobilitet Kurs Mobilisering og kvalifisering Analyser og evalueringer Forskning om regional innovasjon Medspiller for regionale FoUI- strategier Strategiske dialogmøter Læringsarenaer Kunnskap og dialog

10 En satsing med to pilarer Virkemidler for mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon Pilar 1 Kunnskap og dialog om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon Pilar 2 Mobilisering og kvalifisering i hele landet Særlige løft for kompetanse og forskning i noen regioner, for nåværende eller framtidig næringsliv

11 En satsing med to pilarer Virkemidler for mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon Pilar 1 Kunnskap og dialog om regionalt arbeid med forskningsbasert innovasjon Pilar 2 Tilbud til hele landet


Laste ned ppt "Regional satsing for mobilisering og kvalifisering S3-seminar Nordland, 1.10.2015 Anja Gjærum, Forskningsrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google