Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Presentasjon for Styreakademiet 04. November 2004 “Kapitalens krav til Styret” Et eierperspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Presentasjon for Styreakademiet 04. November 2004 “Kapitalens krav til Styret” Et eierperspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Presentasjon for Styreakademiet 04. November 2004 “Kapitalens krav til Styret” Et eierperspektiv

2 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 AGENDA 1 3 INTRODUKSJON TIL FOUR SEASONS VENTURE HVA ER VENTUREKAPITAL 2 5 HVORDAN SER ET GODT STYRE UT 4 STYRESELEKSJON – VURDERINGER OG KRITERIER KAPITALENS KRAV TIL STYRET

3 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Vår forretningside ….. er å identifisere de mest spennende norske eller internasjonale vekstselskap ….. og investere i disse..... for gjennom aktivt eierskap sammen med øvrige eiere og ansatte å verdiutvikle selskapene i en 3-5 års periode..... for så å realisere verdiene ifm en børsnotering eller et industrielt eller finansielt salg… FSV er den siste VC relasjonen en grûnderbedrift trenger i Norge.

4 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 FSV har vært en ledende aktør i det nordiske VC markedet siden 1985  Lang erfaring fra investering i og utvikling av SMB og teknologiselskaper  Vurdert over 3 000 prosjekter  Fullført over 60 investeringer  Balansert team  Sterk mix av strategisk, finansiell, operasjonell og internasjonal erfaring i teamet  Stor deal flow, betydelig vurderingsekspertise og kapasitet  Evaluaterer over 150 selskaper per kvartal, og har vurdert mer en 4000 inveteringsmuligheter  Lang erfaring i å skape likviditet for eierne  Utført over 50 salg/exits  12 børsnoteringer, hvorav 3 på Nasdaq  >24 bransjesalg  Har introdusert internasjonal venture-strukturer i Norge  Preferanseaksjer  Anti-utvanning og andre nedsidebeskyttelser  Veto-rettigheter, etc.

5 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Venturekapital = utviklingskapital  Forvaltningsform basert på ideen om at en kan tilføre kompetent kapital til vekstselskaper  Startet i California på 60-70 tallet  Ca 2-4% andel av store porteføljeforvalteres porteføljer  I USA er VC/PE en veletablert ”Industri”, I Europa ligger vi litte etter, og i Norge er dette relativt umodent

6 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 “Venture kapital” er risikokapital / utviklingskapital SND/ Innovasjon Norge Såkorn Invest Convexa Seed Viking Venture Teknoinvest Northzone Four Seasons Kistefos VC Four Seasons Capman Reiten & Co. Nordic Capital EQT EBIT Time Expan- sion Seed1 st round2 nd roundLate stage + - BuyoutRestructuring Investeringsfaser i Venture Capital og Private Equity

7 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 En god VC tar betydelig risiko, men er opptatt av å styre og aktivt avgrense og redusere risiko PE - MBO/MBI/LBO Statsobligasjoner Noterte aksjer Venture Capital Avkastning Risiko Obligasjoner Due diligence og riktig avtalestruktur er nøkkelelemener i risikostyring Oppstartskapital / Seed Capital Aksjefond

8 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Verdi skapes ofte etter - ikke gjennom - første investering Four Seasons Venture søker blant annet å bidra med;  Strategisk, Industrielt og internationalt perspektiv og erfaring  Partnerskap - kunder, kanaler, teknologi  Netteverk – konsulenter, advokater, finansielt, industrielt, vårt adv. board  Coaching mht ledelse og organisasjon  bygge/utvikle/avvikle lederteam  Identifikasjon og rekruttering av eksterne styrekapasiteter  Assistere ved fusjoner og oppkjøp, børsnoteringer og andre finansieringsaktiviteter  Balansering av teknologi- og markedsperspektiv  Driver av verdiøkningsagenda  Finansiell og strategisk kontrollfunksjon

9 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Realisering ved notering eller salg er en betydelig utfordring, og krever fokus og arbeidsinnsats over tid VC og PE selskap skal ut av sine investeringer  Mulige kjøpere og eksitalternativer identifiseres ofte før investering  Salgsmuligheter og exitstrategi revideres fortløpende  Viktig også å posisjonere seg for oppkjøp  Timing er kritisk  At VCer skal ut igjen - bør være diskutert og forstått av alle parter før investeringen – del av “kontrakten”  Bør ikke bli kime til konflikte senere i selskapets utvikling

10 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 FSV har satt inn mer enn 100 styremedlemmer de siste 12 måneder  Ila de siste 12 mnd har FSV satt inn mer enn 100 styremedlemmer og styreformenn i våre porteføljebedrifter  FSV har til enhver tid relasjoner til en mengde svært dyktige kandidater, med ulike bakgrunn  FSV sitter typisk i formell (eller uformell) valgkomite  FSV bruker sin eiermakt proaktivt for å påvirke agendaen og bl.a medvirke til at bedriftene har de best mulig styrer Styret er en av de viktigste premissgivere for optimal verdiskapning.

11 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Styrenes oppgave er Å sikre en optimal og forsvarlig selskapsutvikling for å maksimere verdiutviklingen

12 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Styrene skal primært bidra til økt verdiøkning; Formulere klare mål og angi retning for å nå disse gjennom strategi og handlingsplaner Godkjenne virksomhetens strategi, planer og budsjetter, og overvåke resultatene i forhold til disse Forvisse seg om at virksomheten er på rett kurs, og proaktivt sørge for korrigerende tiltak når det er nødvendig Sikre at sentrale risiki er identifisert og styrt

13 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Styrene skal primært bidra til økt verdiøkning; Sørge for at virksomheten er riktig organisert og har nødvendige ressurser for å kunne nå oppsatte mål Vedta kontrollopplegg og iverksette kontrolltiltak for å sikre bedriftens økonomiske og menneskelige ressurser, og etterleve og tilfredsstille alle lovkrav Påse at styret selv er sammensatt og organisert på en slik måte at det kan utføre sine oppgaver best mulig – balansere støtte og kontroll

14 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Styrene skal primært bidra til økt verdiøkning; Godkjenne større investeringer, samt salg eller kjøp av større virksomheter Godkjenne budsjetter, samt stå inne for nøyaktigheten og gjennomsiktigheten i selskapets finansielle rapporter Utnevne og evaluere administrerende direktør, og sikre at det er en plan for å finne hans eller hennes etterfølger Proaktivt søke å evaluere og forbedre sitt arbeid

15 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Styrene skal også balansere ulike ”stakeholders”  Fylle formkrav  Revisjon, rapportering, risikostyring  Agere i tråd med aksjeloven  Besørge at selskapet følger gjeldende lover og oppfyller lovpålagte krav mv  Styret er et selvstendig organ med eget ansvar og myndighet  Styret skal ikke være en arena for eierkonflikter  Proaktiv mht markeds-, selskaps- og organisasjons- utvikling, samt utvikle og være konstruktivt korrektiv for toppleder.

16 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 AGENDA 1 3 INTRODUKSJON TIL FOUR SEASONS VENTURE HVA ER VENTUREKAPITAL 2 5 HVORDAN SER ET GODT STYRE UT 4 STYRESELEKSJON – VURDERINGER OG KRITERIER KAPITALENS KRAV TIL STYRET

17 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Styrene utpekes av eierne …. … men vi registerer at myndighetene og almennheten har meninger.

18 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Vårt utgangspunkt er at et styreverv er et betrodd tillitsverv …  Et styre er et kollegium utpekt av eierne (og ofte ansatte) for å ivareta deres interesser i selskapet  Styrene velges for på best mulig måte å utvikle, støtte og kontrollere virksomheten  Styrets primæroppgave er etter vårt skjønn optimaliserting av risiko og avkastning gjennom strategi og retningssetting innenfor de til enhver tid gjeldende rammer  Styrer bør jevnlig styrkes, byttes, kompletteres eller på annen måte utvikles … og at virksomheter eksisterer for å kapitalisere på en markedsmulighet.

19 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Et Styre bør fungere som et kollegium, hvor ulike perspektiv kommer frem …  Styret er et kollegium som bør ha ulike kompetansebaser, erfaringsbakgrunner og livsanskuelser tilstede – likevel representert på en slik måte at diskusjonen flyter åpent og fritt og konklusjoner blir fattet og tydelige styringssignaler blir gitt 8-9 roller fordelt på 5-7 personer i et styre Industrialisten Kontrolløren Strategen Ringreven Teknologen Djevelens advokat Finans- akrobaten Coachen Styret er som oftest et designet og betrodd kollegium. Markeds- Mannen/kvinnen

20 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Vi leter etter individer som matcher oppgavene, fyller kompetansegap og som kan passe inn i gruppen  Relevant Kunnskap  Ekspertise  Informasjon  Utdanning  Personlig forhold  Troverdighet  Karisma  Renommé  Støtte  Politiske kontakter  Støtte fra overordnede  Industrielt nettverk  Erfaring  Industrierfaring  Oppgaveerfaring  Situasjonserfaring  Mer…  Egenskaper  Uredd  Åpen  Apolitisk  ”konfronterende”  Inspirerende Hele tiden med verdiskapning for øye…

21 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Sitater fra noen ”FSV” gründere "...Four Seasons Venture is a good example of the type of value-added venture capital investor we would like to work with..." Jon Stephenson von Tetzchner - CEO Opera. "...Four Seasons Venture bring the significant resources of both the individual partner and the firm as a whole to the table when operational, strategic or financial issues need to be addressed.." Erik Bakkejord - Founder Stepstone. "...The knowledge and experience of Four Season Venture was a significant factor behind making InfoStream a successful start-up..." David Chartier - CEO Computas and former CEO Infostream and Active 24.

22 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Ikke optimist ift at næringslivet når politikernes mål…..  Kvinner stormer frem på alle fronter;  Universitet, Politikk, Forsvaret, Business  Kvinner er i dag bevisste – mhp Networking mv.  Satt behørig på den politiske og praktiske agendaen  Politisk tror j det er uheldig at det er likestillingsministeren som fronter saken  Det hadde vært mye sterkere om Finans eller Næring dro dette, og gjerne med insentiver snarere enn pisk  ”Om de er så sikre på at dette bidrar til å øke inntekter og redusere risiko – bør de introdusere ”kvinnefunn” eller en 5 år skatterabatt – da hadde næringslivet svingt seg rundt på 1 år eller 2.

23 Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Phone: +47 22 83 06 60 Fax: +47 22 83 85 18 Email: info@fsv.no Web: www.fsv.no Postal address: PO Box 1216 Vika 0110 Oslo Norway Visiting address: Vika Atrium Munkedamsveien 45F 0250 Oslo Norway


Laste ned ppt "Konfidensielt Four Seasons Venture, 2004 Presentasjon for Styreakademiet 04. November 2004 “Kapitalens krav til Styret” Et eierperspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google