Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar om styrearbeid « Erfaringer fra styrearbeid, ulikheter Sverige - Norge, kvinnekvotering i Norge » 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar om styrearbeid « Erfaringer fra styrearbeid, ulikheter Sverige - Norge, kvinnekvotering i Norge » 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar om styrearbeid « Erfaringer fra styrearbeid, ulikheter Sverige - Norge, kvinnekvotering i Norge » 1

2  Sikre helhet og selskapets interesser gjennom god dialog med eierne basert på åpenhet og transparens  Verdiskapning gjennom proaktiv eierstyring:  Fastlegge tydelig retning (- og holde fast ved den)  Fokusere på tydelige og konkrete mål (hva og når)  Prioritere oversikt fremfor innsikt  Ikke overta jobben til ledelsen, bytte ledelse ved manglende handlingsevne eller –vilje 2 Styrets rolle og hovedfokus

3  6 styremøter per år av 4 timer = 24 timer/år (1 % årsverk)  8 saker per møte = 0,5 time per sak  5 styremedlemmer har maksimum 6 minutter per sak  Mottiltak:  Små styrer og kontinuitet en fordel  Bli raskt ferdige med enkle saker  Bare si noe når du har noe å bidra med  Bruk av elektronisk styreportal en fordel  Krev gode styrepapirer tilsendt i god tid  Ta tilbake tiden i styremøtet fra ledelsen 3 Effektivitet avgjørende

4  Korte dokumenter i «Words»-format tvinger ledelsen til å bearbeide saken godt nok for behandling i styret:  Maks 3 sider  Starter med en halv side Oppsummering «Dette er saken»  Deretter en kort og konkret Innstilling til beslutning  Det som ikke nevnt i det korte styrenotatet har ikke styret blitt informert om (viktig spilleregel)  Utarbeide skriftlig kommunikasjonsplan for alle større beslutninger (- sjekke hva som er besluttet) 4 Gode styrepapirer

5  Det er styrets medlemmer som bør benytte mesteparten tiden i styremøtene til å diskutere og beslutte  Forutsett at dokumenter er lest før møtet, ikke la ledelsen gjenta det som står der i møtet  En skriftlig CEO rapport sparer mye tid  Korte avsnitt i Tekst-TV/Words-format om saker ledelsen tidligere ville ha orientert muntlig om  Sikrer også at styret har dokumentasjon på hva de har blitt orientert om 5 Ta tilbake tiden fra ledelsen

6 Store ulikheter, kan være verdifulle Norge  Individorientert  Beslutningsorientert  Ad hoc og raskt  Reell åpen diskusjon  Politisk og pragmatisk  Atlantisk orientert  Staten som eier dominerer Sverige  Gruppeorientert  Prosessorientert  Planfokusert  Slutten på en reise  Forutsigbart  Baltisk orientert  Private eiere dominerer 6

7  I 1993 - 3 % kvinner og i 2003 - 7 % kvinner  Først 40 % kvinner i 2090 med den hastigheten  I 2003 vedtok Stortinget lov om kjønnskvotering foreslått av daværende konservative regjering  I dag - minst 40 % kvinner i børsnoterte selskaper – gjelder også styreledere  Loven er nå kanskje nødvendig for sikre minst 40 % menn i styrer ? 7 Erfaringer med kjønnskvotering

8  Mange kvinner fremhevet i starten at kompetanse er viktigere enn kjønn  I ettertid har det vist seg, ikke overraskende, å være enkelt å kombinere «kompetent + kvinne»  Tilgjengeligheten av slike kvinner har økt med økende antall kvinner med styreerfaring  Loven har hatt generell positiv støtte og noe man i Norge i dag er stolte av å ha gått foran med 8 Syn på loven

9  Baseres i stor utstrekning på en grundig årlig evaluering av styresammensetning og endringsbehov  Benytter som regel rekrutteringsfirma til å finne de nye styrekandidater selskapet har behov for  Styremedlemmer må ha tid, kapasitet og engasjement til å gjøre jobben (- ikke for mange verv)  Betydelig personlig ansvar å sitte i et styre og normalt ikke spesielt godt betalt (- periodevis svært tidkrevende)  Flere arbeidsgivere har blitt mer restriktive med å tillate eksterne styreverv av flere åpenbare årsaker 9 Rekruttering til styrer

10 10 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Seminar om styrearbeid « Erfaringer fra styrearbeid, ulikheter Sverige - Norge, kvinnekvotering i Norge » 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google