Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 19 July, 2014, Zacco Intellectual Property due diligence Advokat og forretningsutvikler Toril Melander Stene Zacco Norway.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 19 July, 2014, Zacco Intellectual Property due diligence Advokat og forretningsutvikler Toril Melander Stene Zacco Norway."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 19 July, 2014, Zacco Intellectual Property due diligence Advokat og forretningsutvikler Toril Melander Stene Zacco Norway

2 Copyright © 19 July 2014, Zacco IPDD kontra juridisk DD IP due diligence Gjennomføres i forbindelse med emisjoner, overdragelser, fusjoner og børsintroduksjoner Juridisk due diligence Gjennomføres i forbindelse med emisjoner, overdragelse, fusjoner og børsintroduksjoner Systematisk gjennomgang av IPSystematisk gjennomgang av alle juridiske forhold Evaluere beskyttelsesomfanget samt identifisere muligheter for forbedring Avdekke rettslig status og mulig risiki Juridisk ekspertise Avdekke rettslig status og mulig risiki Juridisk Avansert bruk av IP databaser/søkeverktøy Teknologitunge selskaper og teknisk ekspertise

3 Copyright © 19 July 2014, Zacco Mål med IP 1. Beskyttelse - Enerett - Handlingsfrihet 2. Kostnadsreduksjon - Unngå konflikter 3. Inntekter - Fra beskyttede varer og tjenester - Direkte fra salg/lisensiering av IPR 4. Posisjonering - Tilgang til markeder - Tilgang til andres teknologi - Blokkering - Grunnlag for forretningsallianser - Image Defensive mål Offensive mål

4 Copyright © 19 July 2014, Zacco Post-it vs. Note-it

5 Copyright © 19 July 2014, Zacco Selvaag Gruppen ” Vi søker i internasjonale databaser, der finner vi informasjon om hva som allerede er beskyttet og hvem som sitter med rettigheter. Det hjelper oss i vårt eget arbeid, og det gir oss også en pekepinn om mulige samarbeidspartnere. Vi blir også lettere tatt alvorlig når våre konkurrenter gjør de samme søkene og finner at Selvaag er et navn som går igjen” Lars Christensen, Selvaag Gruppen

6 Copyright © 19 July 2014, Zacco Varemerker - mer enn navn/logo

7 Copyright © 19 July 2014, Zacco Patent - mer enn gjennombrudds- forskning Kjernepatent

8 Copyright © 19 July 2014, Zacco Avdekke sterke/svake sider Enerett knyttet til strategisk viktige produkter/tjenester Eierskap til strategisk viktig IP Risiko for å gjøre inngrep i andres rettigheter Handlingsfrihet Lisensinntekter

9 Copyright © 19 July 2014, Zacco Korrelasjon mellom patenter og markedsverdi

10 Copyright © 19 July 2014, Zacco Kiwi Gold

11 Copyright © 19 July 2014, Zacco Best practice – forvaltning av IP (I) Forstå betydningen av IP og evaluer risiko og muligheter Sett IP på styrets agenda og utpek en person i organisasjonen som har overordnet ansvar for IP Etabler system for IP-kvalitetskontroll Skaff en oversikt over bedriftens IP og etabler et system for rangering av disse eiendelene Kjenn landskapet for IP og teknologi som bedriften opererer innenfor

12 Copyright © 19 July 2014, Zacco Best practice – forvaltning av IP (II) Formaliser en IP-strategi Implementer strategien i organisasjonen og gjennomfør nødvendig opplæring Få på plass retningslinjer for IP-prosesser Velg IP-konsulentfirma på grunnlag av en systematisert utvelgingsprosess Evaluer bedriftens IP-strategi og portefølje jevnlig


Laste ned ppt "© 19 July, 2014, Zacco Intellectual Property due diligence Advokat og forretningsutvikler Toril Melander Stene Zacco Norway."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google