Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intellectual Property due diligence

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intellectual Property due diligence"— Utskrift av presentasjonen:

1 Intellectual Property due diligence
Advokat og forretningsutvikler Toril Melander Stene Zacco Norway © 4 April, 2017, Zacco

2 IPDD kontra juridisk DD
IP due diligence Juridisk due diligence Gjennomføres i forbindelse med emisjoner, overdragelse, fusjoner og børsintroduksjoner Gjennomføres i forbindelse med emisjoner, overdragelser, fusjoner og børsintroduksjoner Systematisk gjennomgang av IP Systematisk gjennomgang av alle juridiske forhold Avdekke rettslig status og mulig risiki Avdekke rettslig status og mulig risiki Juridisk og teknisk ekspertise Juridisk ekspertise Evaluere beskyttelsesomfanget samt identifisere muligheter for forbedring Teknologitunge selskaper Avansert bruk av IP databaser/søkeverktøy Copyright © 04 April 2017, Zacco

3 Copyright © 04 April 2017, Zacco
Mål med IP 1. Beskyttelse - Enerett - Handlingsfrihet 2. Kostnadsreduksjon - Unngå konflikter 3. Inntekter - Fra beskyttede varer og tjenester - Direkte fra salg/lisensiering av IPR 4. Posisjonering - Tilgang til markeder - Tilgang til andres teknologi - Blokkering - Grunnlag for forretningsallianser - Image Defensive mål Offensive mål Copyright © 04 April 2017, Zacco

4 Copyright © 04 April 2017, Zacco
Post-it vs. Note-it Copyright © 04 April 2017, Zacco

5 Copyright © 04 April 2017, Zacco
Selvaag Gruppen ” Vi søker i internasjonale databaser, der finner vi informasjon om hva som allerede er beskyttet og hvem som sitter med rettigheter. Det hjelper oss i vårt eget arbeid, og det gir oss også en pekepinn om mulige samarbeidspartnere. Vi blir også lettere tatt alvorlig når våre konkurrenter gjør de samme søkene og finner at Selvaag er et navn som går igjen” Lars Christensen, Selvaag Gruppen Copyright © 04 April 2017, Zacco

6 Varemerker - mer enn navn/logo
Copyright © 04 April 2017, Zacco

7 Patent - mer enn gjennombrudds-forskning
Kjernepatent Hva med revolt som eksempel. Copyright © 04 April 2017, Zacco

8 Avdekke sterke/svake sider
Enerett knyttet til strategisk viktige produkter/tjenester Eierskap til strategisk viktig IP Risiko for å gjøre inngrep i andres rettigheter Handlingsfrihet Lisensinntekter Copyright © 04 April 2017, Zacco

9 Korrelasjon mellom patenter og markedsverdi
Copyright © 04 April 2017, Zacco

10 Copyright © 04 April 2017, Zacco
Kiwi Gold Copyright © 04 April 2017, Zacco

11 Best practice – forvaltning av IP (I)
Forstå betydningen av IP og evaluer risiko og muligheter Sett IP på styrets agenda og utpek en person i organisasjonen som har overordnet ansvar for IP Etabler system for IP-kvalitetskontroll Skaff en oversikt over bedriftens IP og etabler et system for rangering av disse eiendelene Kjenn landskapet for IP og teknologi som bedriften opererer innenfor Copyright © 04 April 2017, Zacco

12 Best practice – forvaltning av IP (II)
Formaliser en IP-strategi Implementer strategien i organisasjonen og gjennomfør nødvendig opplæring Få på plass retningslinjer for IP-prosesser Velg IP-konsulentfirma på grunnlag av en systematisert utvelgingsprosess Evaluer bedriftens IP-strategi og portefølje jevnlig Copyright © 04 April 2017, Zacco


Laste ned ppt "Intellectual Property due diligence"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google