Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overskrift her Tekst, figur, bilder etc.. Kommunens ansvar Helsestasjoner Skolehelsetjeneste Allmennlegetjenesten Pleie/omsorgstjeneste Miljørettet helsevern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overskrift her Tekst, figur, bilder etc.. Kommunens ansvar Helsestasjoner Skolehelsetjeneste Allmennlegetjenesten Pleie/omsorgstjeneste Miljørettet helsevern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overskrift her Tekst, figur, bilder etc.

2 Kommunens ansvar Helsestasjoner Skolehelsetjeneste Allmennlegetjenesten Pleie/omsorgstjeneste Miljørettet helsevern Habilitering og rehabilitering NAV-kontorer Barne- og familievern Barnehager og grunnskoler

3 Miljørettet helsevern Handler om å bekjempe helseskadelige forhold i miljøet

4 Miljørettet helsevern i kommunene Forebygge ulykker Sørge for forsvarlig avfallsortering Sikring av drikkevann Kontrollere luftforurensing Næringsmiddelhygiene

5 Helsestasjonsvirksomhet Svangerskapskontroll Kontroll og vaksinasjon av barn Foreldreveiledning Helsestasjoner for ungdom (og eldre)

6 Skolehelsetjenesten Helseundersøkelser Vaksinasjoner Rådgiving til elever, foreldre og lærere

7 Fastlege, legevakt, jordmortjeneste og fysioterapitilbud Alle innbyggere i Norge har rett til å ha en bestemt lege de kan kontakte ved sykdom Befolkningen skal også ha tilgang til legevakt, jordmor og fysioterapeut

8 Medisinsk habilitering og rehabilitering Ulike former for opptreningsarbeid som tar sikte på å hjelpe en person med funksjons- hemming eller kronisk sykdom til i størst mulig grad å klare seg selv og kunne fungere med andre

9 Sykehjem Sykehjem er et tilbud til dem som trenger varig pleie og omsorg Mange gir også tilbud til dem som trenger kortere opptrening for så å kunne flytte hjem igjen

10 Hjemmetjenester Kalles også hjemmebasert omsorg Tjenester som hjelp til sårstell, matlaging osv. skjer i personens hjem Gjelder eldre, funksjonshemmede og andre med spesielle behov

11 Sosialtjenesten Sosialtjenesten i kommunen har ansvar for å gi råd og veiledning, samt forebygge og løse sosiale problemer Skal også arbeide for å forebygge og motvirke rusmiddelbruk og spre kunnskap om skade- virkninger av rusmidler

12 Barne- og familievern Barnet skal først og fremst få hjelp i sitt eget hjem av barnevernet Dette kan for eksempel være rådgiving til foreldre, besøkshjem og annen avlastning I alvorlige tilfeller kan barnevernet overta omsorgen for barnet

13 Barnehage, skole og skolefritidsordning Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes tilstrekkelig antall barnehageplasser Har ansvar for drift og administrasjon av grunnskoler Kommunen skal ha et tilbud om skolefritids- ordning (SFO)


Laste ned ppt "Overskrift her Tekst, figur, bilder etc.. Kommunens ansvar Helsestasjoner Skolehelsetjeneste Allmennlegetjenesten Pleie/omsorgstjeneste Miljørettet helsevern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google