Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alkoholar. Kjemiske kjenneteikn Alkoholar har ei -OH-gruppe, elles er dei bygd opp som alkana Har også namn etter alkana med like mange C- atom samt –ol-ending.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alkoholar. Kjemiske kjenneteikn Alkoholar har ei -OH-gruppe, elles er dei bygd opp som alkana Har også namn etter alkana med like mange C- atom samt –ol-ending."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alkoholar

2 Kjemiske kjenneteikn Alkoholar har ei -OH-gruppe, elles er dei bygd opp som alkana Har også namn etter alkana med like mange C- atom samt –ol-ending Metanmetanol

3 Metanol Formel: CH 3 OH Strukturformel: Den enklaste alkoholen «Tresprit» (Blei tidlegare laga ved å varma opp tre utan tilførsel av luft)

4 Svært giftig (30-100 ml kan ta livet av eit menneske) Blir nå produsert av metan Brukt som løysemiddel (væske som blir brukt til å løysa opp faste stoff etc.) og råstoff i industrien (inngår t.d. i produksjon av lim)

5 Løyselege eller ikkje? -OH-gruppa i metanol liknar –OH-gruppa i vatn (H 2 O). Vatn og metanol er polare stoff (fordi dei liknar kvarandre). Derfor er metanol løyseleg i vatn. Lengda på C-kjeda i alkohol bestemmer om stoffet er løyseleg i vatn. Heksanol (C 6 H 13 OH) er ikkje løyseleg i vatn Dei tre enklaste alkohola er lettløyselege i vatn.

6 Alkoholar med fleire OH-grupper Glyserol (glyserin) 3 –OH-grupper Tjuktflytande væska Lettløyseleg i vatn Smakar søtt Trekker til seg vatn > blir gjerne brukt i kremar som skal bevara fukta i huda Glykol Giftig Senker frysepunktet til under 0°C Blir m.a. brukt til å fjerna is på fly og som tilsetjingsstoff i kjølevæska i bilmotorar

7 Til samtale: Finn positive og negative følgjer ved å bruka glykol til avising av fly.

8 http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Mindre- glykol-gir-stor-miljogevinst-2449572.html http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Mindre- glykol-gir-stor-miljogevinst-2449572.html

9 Etanol – meir enn eit rusmiddel Best kjent som rusmiddel, men blir også brukt som brensel og som løysemiddel Kan lagast av eten og vatn. Som rusmiddel Den einaste alkoholen som kan drikkast Lammar sentralnervesystemet, og minkar evna til å vera nøyaktig og tenkja fornuftig Mengda alkohol i blodet blir oppgitt i promille

10 Til diskusjon 1. Kva type samfunnsproblem medfører alkoholbruk? 2. Kva er samfunnet sitt ansvar for å redusera desse problema? 3. Kva er den enkelte sitt ansvar for å redusera desse problema?

11 Andre bruksområde: Etanol løyser feitt og andre stoff som ikkje lar seg løysa i vatn (fjerna feitt, flekkar på tekstil..) Fordampar lett, og blir derfor brukt i parfyme. Drep bakteriar og blir m.a. brukt til å vaska hud og operasjonsutstyr på sjukehus. Lett å tenna og blir derfor brukt som drivstoff Bioetanol laga av t.d. druer eller raps blir rekna som eit miljøvennleg drivstoff fordi det ikkje tilfører atmosfæren ekstra CO 2.

12 Til diskusjon Kva trur de grunnen er til at mange er skeptiske til bruken av bioetanol?

13 Karboksylsyrer

14 Men først litt repetisjon av syre, base og pH…

15 pH pH: potentia Hydrogenii (styrke + hydrogen) pH-skalaen (frå 0-14)

16 Skilnad på syrer og basar SyreBase Gir frå seg OH — -ion pH høgare enn 7 Svake basar: gir frå seg svært få OH — -ion til vassmolekyla T.d. vanleg såpe Sterke basar: gir frå seg opp til 100% av OH — -iona T.d. natronlut (NaOH)

17 Eigenskapar for syrer Smakar surt Endrar fargen på ein indikator Har pH < 7 Dannar CO 2 ved reaksjon med kalkstein (CaCO 3 ) og med natron (NaHCO 3 ) Motverkar ein base Dannar H 2 -gass ved reaksjon med eit uedelt metall (f.eks. magnesium)

18 Syrer og basar nøytraliserer kvarandre Når me blandar ei sur løysing med like mange H 3 O + -ion som det er OH - -ion i den basiske løysinga, vil dei reagera med kvarandre og danna vassmolekyl. Slik som dette: H 3 O + + OH - 2H 2 O

19 Karboksylsyrer (endeleg) Svake syrer (ca. pH 3) Inneheld ei –COOH-gruppe Får namnet sitt etter kor mange C-atom dei inneheld + syre

20 Kva skjer når karboksylsyrene kommer i vatn? -COOH + H 2 O -COO - + H 3 O + H +

21 Eigenskapar til karboksylsyrer Smakar surt (sitronsyre og eddiksyre/etansyre), så dei blir brukt til å gi smak til mat Drep bakteriar (eddiksyre/etansyre): blir brukt som konserveringsmiddel (tyttebær og molter inneheld benzosyre, så dei har sitt eige konserveringsmiddel og held lenge) Karboksylsyre og alkohol dannar esterar >

22 Eddiksyre og propanol gir pærelukt/smak Butansyre og etanol gir bananlukt/smak Desse kan bli brukt som smakstilsetting i godteri.

23


Laste ned ppt "Alkoholar. Kjemiske kjenneteikn Alkoholar har ei -OH-gruppe, elles er dei bygd opp som alkana Har også namn etter alkana med like mange C- atom samt –ol-ending."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google