Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KARBONATOMETS KJEMI Oppbyggingen til 30 millioner forskjellige stoffer  Fleste er lange kjeder av karbonatomer (C- atomer)  Alle molekyler med C = organiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KARBONATOMETS KJEMI Oppbyggingen til 30 millioner forskjellige stoffer  Fleste er lange kjeder av karbonatomer (C- atomer)  Alle molekyler med C = organiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 KARBONATOMETS KJEMI Oppbyggingen til 30 millioner forskjellige stoffer  Fleste er lange kjeder av karbonatomer (C- atomer)  Alle molekyler med C = organiske forbindelser  Tre viktige grupper: - Hydrokarboner -Alkoholer - Karboksylsyrer

2 Organisk kjemi Alle innholder C- atomet, ofte i lange rekker Organisk betyr levende, alle produkter av levende organiske forbindelser innholder C

3 Uorganisk kjemi Uten C i formelen Unntak; CO Karbonmonoksid CO 2 Karbondioksid CaCO 3 Marmor H 2 CO 3 Karbonsyre

4 Fotosyntesen C-atomene i alt levende kommer fra fotosyntesen

5 Karbonets kretsløp

6 Karbonatomet C-atom i en organisk forbindelse har alltid 4 bindinger med andre atomer 8-regelen

7 Molekylformel C 6

8 Elektronprikkformel

9 Strukturformel

10 Kulepinnemodel

11 HYDROKARBONER H-atomer (hvite) C-atomer (svarte) Deles inn i  alkaner  alkener  alkyner

12 Alkaner Har bare enkelt-bindinger mellom C-atomene Så mange H-atomer som det er mulig = Mettete hydrokarboner Ender på -an Antall C- atomer Navn 1Metan 2Etan 3Propan 4Butan 5Pentan

13 Alkaner

14 Alkener Har en eller flere dobbeltbindinger mellom C-atomene Færre H-atomer Umettede hydro- karboner - Ender på -en Antall C- atomer Navn 2Eten 3Propen 4Buten 5Penten

15 Alkyner Har en eller flere trippelbindinger mellom C-atomene Umettede hydrokarboner Ender på –yn Antall C- atomer Navn 2Etyn 3Propyn 4Butyn 5Pentyn

16

17 Egenskaper til hydrokarboner Brensel; kortere kjede, jo lettere antennelig Uløselige i vann Jo lenger C-kjeden er, jo høyere kokepunkt – se tabell side 49 Tilstanden for et alkan er avhengig av antall C- atomer  1-4 atomer – gass  5-17 atomer – væske  18 eller flere atomer – fast stoff

18 Alkoholer Bygd opp av atomtypene C, H og O. Består av èn OH- gruppe  I enden av C-kjeden Får navnet etter alkanet med like mange C-atomer + endelsen –ol.

19 Alkoholer Metanol (tresprit) Svært giftig alkohol Kan før til blindhet og død http://www.dagbladet.no/2012/12/10/nyhete r/innenriks/metanol/24770243/ Benyttet som løsemiddel og råstoff Løselig i vann  Likner OH-gruppen i vann  Både vann og metanol er POLARE stoffer (likt løser likt)  Èn til tre C-atomer for hver OH-gruppe Lang hydrogenkjede – ikke løselig i vann  Fire eller flere C-atomer

20 Alkoholer Glyserol - glyserin Tre OH-grupper i molekylet Lett løselig i vann Ikke giftig, smaker søtt Brukt i fuktighets- bevarende hudkremer Må ikke forveksles med GLYKOL (giftig)  Senker frysepunktet til vann

21 Alkoholer Etanol – ulike bruksområder Rusmiddel Eneste alkoholen som kan drikkes  Lammer sentralnerve- systemet  Kan gi etanolforgiftning Løsemiddel  Drepe bakterier og løse opp stoffer, bl.a. fett  Fordamper raskt – brukt i parfyme Brensel  Bioetanol er miljøvennlig drivstoff i biler Laget av druer, poteter eller sukkerrør. Ikke ekstra CO 2  Lett antennelig  Se reaksjon mellom etanol og oksygengass s. 53. Etanol kan lages av eten og vann

22 Karboksylsyrer I mat Eks.: sitroner, appelsiner, eddik, fruktsyrer Gir sur smak Gjør maten holdbar  Konserveringsmidler Kjennetegn Formelen ender på -COOH Navnet etter antall C- atomer Navnet ender på –syre Svake syrer  pH-verdi på ca. 3  Få gir fra seg en H + til vannmolekyler

23 Karboksylsyrer - reaksjoner Egenskaper for syrer Smaker surt Forandrer fargen på en indikator Har pH<7 Dannet CO 2 ved reaksjon med kalkstein og med natron Motvirker en base Dannet H 2 ved reaksjon med et uedelt metall som magnesium Karboksylsyrer Danner estere ved reaksjon med alkoholer Reagerer langsommere enn sterke syrer  Reaksjonen er avhengig om det er en sterk eller svak syre, eller konsentrasjonen av syre løst i vann.

24 Karboksylsyrer - reaksjoner Syrer og baser Nøytraliserer hverandre H 3 O + - ioner i sure løsninger nøytraliserer OH - - ioner i basiske løsninger (spalting)  Reagerer med hverandre og gir vannmolekyler  Se s. 57 Ester Finnes naturlig Kan brukes som smaks- tilsetning i mat I parfyme Lages kunstig ved en reaksjon mellom en alkohol og en karboksylsyre Aktivitet 11 s. 69

25 Bioteknologi Etanol Blir framstilt ved hjelp av levende organismer  Gjærceller


Laste ned ppt "KARBONATOMETS KJEMI Oppbyggingen til 30 millioner forskjellige stoffer  Fleste er lange kjeder av karbonatomer (C- atomer)  Alle molekyler med C = organiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google