Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannforurensninger l Forurensninger –Næringssalter –Organisk stoff, oppløst og partikulært –Sure gasser –Mikroorganismer –Miljøgifter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannforurensninger l Forurensninger –Næringssalter –Organisk stoff, oppløst og partikulært –Sure gasser –Mikroorganismer –Miljøgifter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannforurensninger l Forurensninger –Næringssalter –Organisk stoff, oppløst og partikulært –Sure gasser –Mikroorganismer –Miljøgifter

2 Forurensninger i innsjøer l Hvorfor er utslipp av næringssalter og organisk stoff uheldig i mange innsjøer? –Kan føre til oksygenmangel og utvikling av giftige gasser i allerede eutrofe innsjøer. –Fordi: –Organisk stoff og alger blir nedbrutt i vann under forbruk av O 2 –Tilførsel av næringssalter (NO 3 -, NH 4 + og PO 4 3- ) fører til algeoppblomstring. (primær algeproduksjon).) –Nedbrytning av organisk stoff frigjør næringsalter som fører til sekundær algeproduksjon.

3 Eutrofiering

4 »Oksygenforbruket knyttet til nedbrytning av organisk stoff kalles primært oksygenforbruk, mens forbruket som er knyttet til nedbrytning av alger kalles sekundært oksygenforbruk »Videre nedbrytning av organisk stoff og alger skjer uten oksygen (anaerob nedbrytning) »Det dannes stoffer som NH 3, H 2 S, CO 2 og CH 4. »Begrensende næringssalt for algevekst er i: »ferskvann: PO 4 3- »sjøvann: NO 3 -

5 Innsjøer som er selvforsynt med næringssalter, spesielt PO 4 3- »Skyldes oppløste metallioner som Fe 3+, og Mn 4+ som danner tungt løselige forbindelser med PO 4 3-.

6 Sur nedbør l Hvorfor er utslipp av sure gasser uheldige i innsjøer? »Sure gasser som SO 2, NO x og CO 2 fører til at giftige tungmetaller vaskes ut av bergrunnen. »Kalking Ved å tilsette kalkstein CaCO 3, får man nøytralisert syren ( H + -ionene). Se karbonlikevekten.

7 Miljøgifter; »uorganiske, tungmetaller »organiske, klorerte organiske forbindelser og polyaromatiske hydrokarboner.

8

9 Nordsjøavtalen l I 1988 ble til land som grenser til Nordsjøen enige om å redusere utslippene av nitrogen og fosfor, med 1985som basisår, til de mest belastede delene av dette havet med ca 50% så raskt som mulig. l For Norges del: Fra Svenskegrensen til Lindesnes.


Laste ned ppt "Vannforurensninger l Forurensninger –Næringssalter –Organisk stoff, oppløst og partikulært –Sure gasser –Mikroorganismer –Miljøgifter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google