Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisk kjemi 3 Estere, fettstoffer og proteiner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisk kjemi 3 Estere, fettstoffer og proteiner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisk kjemi 3 Estere, fettstoffer og proteiner

2 Ester Lages når karboksylsyre reagerer med alkohol under vannavspaltning –F eks eddiksyre + etanol -> etylacetat + vann –Se Estere er nøytrale forbindelser som ofte har en fruktaktig lukt. Løses i noen grad i vann, avhengig av molekylets polaritet (dvs molekylstørrelsen, først og fremst)

3 Ester forts Esterdannelsen er en likevektsreaksjon. Varmer man opp en ester i vann tilsatt syre, vil estermolekylene i stor grad spaltes tilbake til alkohol og karboksylsyre (spaltingsreaksjonen kalles hydrolyse) Flerverdige alkoholer kan binde til seg flere karboksylsyre-molekyler. Viktig eksempel: Glyserol (med tre OH-grupper) kan knytte seg til tre karboksylsyrer. Reaksjonsproduktet kalles et triglyserid. Dette er et fettstoff, også kalt et lipid

4 Lipider (fettstoffer) Naturlig fett: Består av glyserol (treverdig alkohol), bundet til tre (like eller ulike) fettsyrer med ester-bindinger. Se

5 Lipider forts Ved å spalte triglyserid, får man tilbake glyserol og fettsyrer. Gjøres f eks ved såpekoking (koking av ulike fettsorter med lut). Spalting skjer dessuten under fordøyelsen Såpe er i hovedsak ”salter” av fettsyrer. Løses i vann, til Na + pluss fettsyre-rester. Fettsyre-resten består av en lang hydrofob karbonkjede, med en negativt ladd (hydrofil) COO - gruppe i enden Når fettsyrerestene i såpe løses i vann, grupperer de seg i miceler (”nanokuler”) med de negative gruppene ut mot vannet, se

6 Såpe Såpevann løser fett og liknende, fordi fettsyrerestene i såpen grupperer seg rundt fettet med de hydrofobe kjedene innover, og de hydrofile gruppene ut mot vannmolekylene se

7 Eter er ikke det samme som ester En eter dannes ved at OH-gruppene i to alkohol- molekyler binder seg til hverandre –Eks CH 3 OH+CH 3 OH->CH 3 -O-CH 3 + H 2 O Eter er strengt tatt navnet på en klasse forbindelser – men brukes også som navn på den spesielle eteren som dannes av etanol: C 2 H 5 -O-C 2 H 5 (dietyleter) Dietyleter var det første anestesimiddelet, og brukes fortsatt til å drepe insekter på feltkurs.. –http://www.anesthesia-nursing.com/ether.htmlhttp://www.anesthesia-nursing.com/ether.html Dietyleter er klassifisert som ”Ekstremt brannfarlig”, med flammepunkt -45 o C(!). Sml etanol (flammepunkt 13 o C) og white spirit (normalt o C) flammepunkt

8 Aminosyrer og proteiner Aminosyre: Molekyl som inneholder både en COOH- gruppe og en amino-gruppe (PS på figurene under betegner ”R” en eller annen gruppe atomer – f eks CH 3, CH 2 SH osv (kalles sidekjede) Aminosyrer kan ”hektes sammen” fra syregruppen på en aminosyre til aminogruppen på et annet (peptidbindinger)

9 Peptider og proteiner Korte kjeder av aminosyrer kalles polypeptider –fungerer som hormoner, signalstoffer osv Lange kjeder kalles proteiner –fungerer som enzymer, eller strukturmaterialer - negler, hår Naturlige proteiner er bygd opp av 20 ulike aminosyrer:

10 Proteiner (se Aminosyrene har optisk isomeri, men bare L- formene inngår i naturlige proteiner og peptider Typisk omtrentlig molekylformel for protein: C 400 H 620 N 100 O 120 (pluss en håndfull svovel-atomer) Proteiner er bygd opp av mange (fra ca 50 til flere hundre) aminosyrer bundet sammen med peptidbindinger

11 Oppbygning av proteiner Primærstruktur: selve rekkefølgen av aminosyrer i proteinmolekylet Sekundærstruktur: ”oppkveiling” eller ”bretting av (hele, eller deler av) proteinmolekylet Tertiærstruktur: Folding av proteinmolekylet i karakteristisk 3-dimensjonal form Kvartærstruktur: Opptrer når flere proteinkjeder bindes sammen i større molekyl (f eks hemoglobin, typisk formel C 2952 H 4664 N 812 O 832 S 8 Fe 4 )

12 Proteinstruktur forts Tertiærstrukturen skapes av svake bindinger mellom sidekjedene på aminosyrerestene i kjeden (hydrofob interaksjon m v). Tertiærstrukturen kan brytes ned ved oppvarming, tilsetting av syre/base, mekanisk påvirkning m v (kalles denaturering) Se f eks 200v/kjemi_kjm0200v/kjemi_5a_proteiner.html 200v/kjemi_kjm0200v/kjemi_5a_proteiner.html


Laste ned ppt "Organisk kjemi 3 Estere, fettstoffer og proteiner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google