Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap.10 Oksidasjon og reduksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap.10 Oksidasjon og reduksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap.10 Oksidasjon og reduksjon
Definisjon av oksidasjon og reduksjon Oksidasjonstall og regler for hvordan de fastsettes. Balansering av redoksreaksjoner

2 Definisjon Cu + O CuO, kopperet blir oksidert CuO  Cu + O, kopperet blir redusert Ett stoff blir oksidert når det gir fra seg elektroner (ett eller flere) Ett stoff blir redusert når det tar opp elektroner (ett eller flere) Eks Cu Cu2+ + 2e-, Cu blir oksidert O + 2e-O2-, O blir redusert

3 Oppgave Hva blir oksidert og hva blir redusert i reaksjonen nedenfor?
Na + ½ Cl2  NaCl Hvilke av disse delreaksjonene er oksidasjoner, og hvilke er reduksjoner? Cl-1/2 Cl2 + e- O + 2e- O2-

4 Oksidasjonstall Oksidasjonstallet angir elektronstatus for et enkelt atom i form av elektriske ladninger. Har det gitt fra seg ett elektron får det en positiv ladning og har det tatt opp ett får det en negativ ladning.

5 Regler for oksidasjonstall
Alle grunnstoffer har oksidasjonstall 0. For enatomig ioner er oksidasjonstallet lik ioneladningen. Grunnstoffer i hovedgruppe 1 har alltid ladningen +1 i kjemiske forbindelser. Oksidasjonstallet blir dermed +1. Grunnstoffer i gruppe 2 har alltid ladningen +2 i kjemiske forbindelser, og oksidasjonstallet blir da +2. Hydrogen har oksidasjonstallet + 1 i kjemiske forbindelser med ikke metaller, for eksempel H2S og H2O. (I ren metallforbindelser har hydrogen oksidasjonstallet –1). Oksygen har oksidasjonstallet –2 i kjemiske forbindelser, for eksempel i H2O. (I peroksider har oksygen oksidasjonstall –1). I en nøytral kjemisk forbindelse er summen av alle oksidasjonstallene lik null. For sammensatte ioner er summen av alle oksidasjonstallene lik ionets ladning.

6 Redoksreaksjoner Et stoff blir oksidert når oksidasjonstallet øker i en kjemisk reaksjon Et stoff blir redusert når oksidasjonstallet minker i en kjemisk reaksjon Reaksjoner som fører til oksidasjon av ett stoff og reduksjon av et annet kalles reduksjons-oksidasjonsreaksjoner

7 Balansering av redokslikninger
Sur løsning: Sett på oksidasjonstall for alle atomene i likningen. Plukk ut stoffene der det skjer endringer i oksidasjonstallene og skriv opp de to halvreaksjonene. Balanser hver halvreaksjon med hensyn på andre atomer enn H og O. Balanser hver halv-reaksjon med hensyn på elektrisk ladning. Dvs. sett på riktig antall elektroner som overføres. Skriv opp hele redokslikningen ved å legge sammen de to halvreaksjonene og multipliser disse med en faktor slik at elektronene forsvinner. Legg til O atomer, til den siden som mangler O ved å addere H2O i riktig antall. Legg til H atomer, ved å addere H+ i riktig antall Forenkle likningen ved å stryke stoffer som forekommer på begge sider. Sjekk at summen av ladningene på venstre og høyre side er lik.

8 Balansering av redokslikninger
Basisk løsning Følg pkt for balansering av sure løsninger. Skift fra surt til basisk løsning ved å tilsette like mange OH- til begge sider av likningen som det er overskudd av H+ . Kombiner H+ og OH- slik at vi får H2O og forenkle. Sjekk at summen av ladningene på venstre og høyre side er like.


Laste ned ppt "Kap.10 Oksidasjon og reduksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google