Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap.10 Oksidasjon og reduksjon l Definisjon av oksidasjon og reduksjon l Oksidasjonstall og regler for hvordan de fastsettes. l Balansering av redoksreaksjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap.10 Oksidasjon og reduksjon l Definisjon av oksidasjon og reduksjon l Oksidasjonstall og regler for hvordan de fastsettes. l Balansering av redoksreaksjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap.10 Oksidasjon og reduksjon l Definisjon av oksidasjon og reduksjon l Oksidasjonstall og regler for hvordan de fastsettes. l Balansering av redoksreaksjoner

2 Definisjon Cu + O  CuO, kopperet blir oksidert CuO  Cu + O, kopperet blir redusert l Ett stoff blir oksidert når det gir fra seg elektroner (ett eller flere) l Ett stoff blir redusert når det tar opp elektroner (ett eller flere ) Eks Cu  Cu 2+ + 2e -, Cu blir oksidert O + 2e -  O 2-, O blir redusert

3 Oppgave Hva blir oksidert og hva blir redusert i reaksjonen nedenfor? Na + ½ Cl 2  NaCl Hvilke av disse delreaksjonene er oksidasjoner, og hvilke er reduksjoner? a) Cl -  1/2 Cl 2 + e - b) O + 2e -  O 2-

4 Oksidasjonstall l Oksidasjonstallet angir elektronstatus for et enkelt atom i form av elektriske ladninger. Har det gitt fra seg ett elektron får det en positiv ladning og har det tatt opp ett får det en negativ ladning.

5 Regler for oksidasjonstall 1. Alle grunnstoffer har oksidasjonstall 0. 2. For enatomig ioner er oksidasjonstallet lik ioneladningen. 3. Grunnstoffer i hovedgruppe 1 har alltid ladningen +1 i kjemiske forbindelser. Oksidasjonstallet blir dermed +1. Grunnstoffer i gruppe 2 har alltid ladningen +2 i kjemiske forbindelser, og oksidasjonstallet blir da +2. 4. Hydrogen har oksidasjonstallet + 1 i kjemiske forbindelser med ikke metaller, for eksempel H 2 S og H 2 O. (I ren metallforbindelser har hydrogen oksidasjonstallet –1). 5. Oksygen har oksidasjonstallet –2 i kjemiske forbindelser, for eksempel i H 2 O. (I peroksider har oksygen oksidasjonstall –1). 6. I en nøytral kjemisk forbindelse er summen av alle oksidasjonstallene lik null. 7. For sammensatte ioner er summen av alle oksidasjonstallene lik ionets ladning.

6 Redoksreaksjoner l Et stoff blir oksidert når oksidasjonstallet øker i en kjemisk reaksjon l Et stoff blir redusert når oksidasjonstallet minker i en kjemisk reaksjon l Reaksjoner som fører til oksidasjon av ett stoff og reduksjon av et annet kalles reduksjons-oksidasjonsreaksjoner

7 Balansering av redokslikninger 1.Sett på oksidasjonstall for alle atomene i likningen. Plukk ut stoffene der det skjer endringer i oksidasjonstallene og skriv opp de to halvreaksjonene. 2.Balanser hver halvreaksjon med hensyn på andre atomer enn H og O. Balanser hver halv-reaksjon med hensyn på elektrisk ladning. Dvs. sett på riktig antall elektroner som overføres. 3.Skriv opp hele redokslikningen ved å legge sammen de to halvreaksjonene og multipliser disse med en faktor slik at elektronene forsvinner. 4.Legg til O atomer, til den siden som mangler O ved å addere H 2 O i riktig antall. 5.Legg til H atomer, ved å addere H + i riktig antall 6.Forenkle likningen ved å stryke stoffer som forekommer på begge sider. 7.Sjekk at summen av ladningene på venstre og høyre side er lik. Sur løsning:

8 Balansering av redokslikninger Basisk løsning 1. Følg pkt. 1- 5 for balansering av sure løsninger. 2. Skift fra surt til basisk løsning ved å tilsette like mange OH - til begge sider av likningen som det er overskudd av H +. Kombiner H + og OH - slik at vi får H 2 O og forenkle. 3. Sjekk at summen av ladningene på venstre og høyre side er like.


Laste ned ppt "Kap.10 Oksidasjon og reduksjon l Definisjon av oksidasjon og reduksjon l Oksidasjonstall og regler for hvordan de fastsettes. l Balansering av redoksreaksjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google