Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vasshushaldning og osmose

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vasshushaldning og osmose"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vasshushaldning og osmose

2 Vatn Vatnet er ein viktig bestanddel i alt liv
Vatnet har unike kjemiske eigenskapar både som løysemiddel og som medium for kjemiske reaksjonar

3 Vatn Vatnet er ei viktig bestanddel av alle levande organismar
Ein mann innheld omlag 69 % Ei kvinne innheld omlag 55% vatn på grunna v høgare feittinnhald

4 Muskelvev innheld omlag 75% vatn
Blod innheld omlag 83% vatn Kroppsfeitt innheld omlag 25% vatn Bein innheld omlag 22% vatn

5

6 Alle virveldyr har omlag det same salt-innhaldet i sine celler
Ein teori er at dette er saltinnhaldet som var i havet den gongen virveldyr oppstod Dette havet er så konservert i kroppen til seinare virveldyr Virveldyra har nyrer som sørger for ein stabil vass og salthushalding

7 Celler er avhengige av ein stabil saltkonsentrasjon for:
Å oppretthalde fysisk form Kjemiske reaksjonar skal foregå under stabile tilhøve

8 Osmose

9 Osmose Spontan røyrsle av væske over ein semipermeabel membran fra ein lav konsentrasjon til ein høgare konsentrasjon

10

11

12

13

14 Osmose Spontan røyrsle av væske over ein semipermeabel membran fra ein lav konsentrasjon til ein høgare konsentrasjon

15 Cellemembran Vasselskande del = hydrofil Vassfryktande del = hydrofob

16 Vasselskande del = hydrofil
Vassfryktande del = hydrofob Vasselskande del = hydrofil

17

18 Virveldyrceller har ein cellemembran med poreprotein som slepp igjennom vatn
Dette gjer desse celle av hengige av eit stabilt osmotosk miljø for ikkje å bli øydelagde

19

20

21

22

23 Plantar Plantar brukar osmose for å ta vatn opp i røtene
Vatnet ver dertetter transportert rundt i planten med bruk av kapillærkraft og osmose

24 Kapillarkraft Vatnet kan trekkast opp gjennom røyra i planten ved kapillærkraft når kreftene mellom sidene i kapillærrøyra til planten overstig dei intermolekylære kreftene til vassmolekyla

25 Ser ein på vassøyla i kapillærrøyra til planten vil overflata på vatnet (menisken) derfor ha ei konkav form Vatn

26 Vatnet blir tatt opp i plantecellene med osmose
Det er osmose som skapar trykket i plantecellene som held plantedelane oppe Dersom plantane vert utsett for salt i miljøet vil dei difor ikkje klare å ta opp vatn Planten vil då bli slapp i blada og vil delvis miste form

27

28

29 Ser ein på vassøyla i kapillærrøyra til planten vil overflata på vatnet (menisken) derfor ha ei konkav form kapillarrøyr Vatn


Laste ned ppt "Vasshushaldning og osmose"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google