Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Martin Larsen Hirth Ingrid Cecilia Holthe Jostein Ryssevik Ingrid Cecilia Holthe Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Nøkkeltall for den maritime næringen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Martin Larsen Hirth Ingrid Cecilia Holthe Jostein Ryssevik Ingrid Cecilia Holthe Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Nøkkeltall for den maritime næringen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Martin Larsen Hirth Ingrid Cecilia Holthe Jostein Ryssevik Ingrid Cecilia Holthe Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Nøkkeltall for den maritime næringen på Vestlandet Utarbeidet av ideas2evidence på oppdrag fra Vestlandsrådet Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Martin Hirth

2 Målsettinger for arbeidet Utvikle autorative nøkkeltall basert på anerkjente og grundig dokumenterte data og metoder Presisjon – utvikle tall som gir mening og er nøyaktige i en regional kontekst Sammenlignbarhet – mellom næringer og geografiske områder/nivåer Reproduserbarhet – utvikle tall som forholdsvis enkelt lar seg oppdatere med nye årganger

3 Nøkkeltall - datatilfang ansatte, omsetning, resultat, verdiskapning (driftsresultat + lønnskostnader) eksport, antall nyetablerte virksomheter de siste fem år Alle nøkkeltall utenom eksport og nyeetableringer er hentet fra Foretaks- og bedriftsregisteret. Dette er detaljerte bakgrunnsdata om bedrifter, inkludert årsregnskapsdata (datauttrekk fra Ravninfo.no) På bakgrunn av disse dataene på foretaksnivå, har vi beregnet nøkkeltall med aggregert informasjon for alle relevante geografiske nivå Nyetableringer: spesialuttrekk fra Statistisk Sentralbyrå Eksport: spesialuttrekk fra Statistisk Sentralbyrå

4 Utfordringer Klynge versus næring: Bedrifter er registrert på næringskoder (NACE) basert på bransjetenkning – dette samsvarer ikke alltid med en klyngeperspektiv hvor alle bedrifter med en naturlig plass i klyngens verdikjede bør være med Hovedkontorproblemet: Alle økonomiske tall registrert på foretakets hovedkontor selv om de har betydelige aktiviteter i lokalavdelinger andre steder i landet. Enkeltmannsforetak: Leverer ikke regnskapstall Eksport: SSBs statistikkgrunnlag mangelfullt og ikke direkte relaterbart til næringskoder.

5 To sett av nøkkeltall Sammenligningstall basert på data fra foretak aggregert opp fra hele næringskoder (NACE) fordelt geografisk etter foretakets juridiske adresse (dvs. hovedkontorets beliggenhet) Presisjonstall tilføring av selskap fra andre næringskoder (NACE) som i en vesentlig grad er en del av den maritime nærings verdikjede (eksempel: IT-selskap, finansielle og juridiske tjenester etc.) fordeling av økonomiske nøkkeltall mellom hovedkontor og avdelinger i andre deler av landet

6 Manuell identifikasjon av selskap fra andre næringskoder Nødvendig for å gi en helt korrekt fremstilling av næringen på Vestlandet Bygger på næringskodene Kilder for manuell identifikasjon: Proff bedriftsdatabase, Nortrade – Eksportportal, Piscus-register, Lloyds Maritime Encyclopedia Store endringer i forhold til nøkkeltall basert utelukkende på næringskoder Identifisert over 500 foretak på Vestlandet Kun gjennomført for vestlandsfylkene Presisjonstallene er derfor ikke direkte samenlignbare med tall fra resten av landet.

7 Løsning på hovedkontor- problematikken En rekke foretak har hovedkontor utenfor Vestlandet, men en betydelig næringsaktivitet i regionen Problematikken går begge veier – vestlandsfirma med stor aktivitet i andre deler av landet Løsning: Ved hjelp av tall over ansatte på bedriftsnivå (fra SSB), har vi beregnet vekter for hvor stor del av et konserns aktivitet som er lokalisert på ulike steder. De økonomiske nøkkeltallene for hvert konsern (som omsetning, verdiskaping o.l.) er deretter fordelt geografisk med utgangspunkt i disse vektene Identifisert og estimert nøkkeltall for 214 foretak med hovedkontorproblematikk For å kontrollere for omvendt hovedkontorproblematikk, har vi gjennomgått de 20 største foretakene i hvert av vestlandsfylkene innenfor hver klynge med samme metode.

8 Bruksområder for tallsettene Sammenligningstall Gir en objektiv sammenligning mellom geografiske områder Brukes dersom Vestlandsrådet selv vil fremstille næringene i forhold til andre regioner Nøkkeltall med kvalitative justeringer – Presisjonstall Bedre egnet til klyngebeskrivelse, men kvalitative justeringer gjør tallene mer subjektive Gir en presis beskrivelse av næringsklyngen på Vestlandet Kan benyttes til sammenligninger på tvers av fylke eller andre geografier internt på Vestlandet Kan ikke brukes dersom Vestlandsrådet selv vil fremstille næringene i forhold til andre regioner, men…… Kan i noen grad sammenlignes med andre undersøkelser basert på tilsvarende metodikk

9 Næring, klynger og undergrupper Maritim næring Maritim klynge (inkl maritim virksomhet i petroliumssektoren) Marin klynge Rederi Verft Tjesteleverandører Utstyrsprodusenter Foredling Salg Tjesteleverandører Utstyrsprodusenter Fiske Oppdrett

10 Hva vi har levert Rapport Alle grunndata i Excel-format Verktøy for beregning og visualisering

11 Den maritime næringen - sammenlignsingstall

12 Maritim næring – Sammenligningstall fordelt på fylke

13 Den maritime næringen - presisjonstall

14 Maritim næring – Presisjonstall

15 Maritim næring – verdiskaping og lønn per ansatt

16 Nyetableringer – Maritim næring 2005-2009 Antall 20052006200720082009 Norge 928905918693594 Vestlandet 393369396299226 Rogaland 8077998646 Hordaland 1521301499982 Sogn og Fjordane 4341472623 Møre og Romsdal 1181211018875 Prosent av Norge 20052006200720082009 Vestlandet 42 %41 %43 % 38 % Rogaland 9 % 11 %12 %8 % Hordaland 16 %14 %16 %14 % Sogn og Fjordane 5 % 4 % Møre og Romsdal 13 % 11 %13 %

17 Maritim klynge SammenligningstallPresisjonstall

18 Omsetning maritim klynge

19 Verdiskaping maritim klynge

20 Marin klynge SammenligningstallPresisjonstall

21 Omsetning marin klynge

22 Verdiskaping marin klynge

23 Eksport, 2008 Ikke inkludert tjenesteeksport VaregruppeVestlandetNorgeAndel Fisk og fiskevarer19 10037 32851 % Skip, unntatt fiskefart ø y 5 03310 52348 % Skipspropeller1 2292 26154 % Motordeler1 0962 21549 % Fiskefart ø y 46947499 % Andre fart ø y 36555166 % Bommer og kraner til skip 15051629 % Turbiner396164 % Forbrennings-motorer94918 % Totalt27 49253 50451 %

24 Eksportverdi fisk og fiskevarer 2005-2009, alle tall i millioner


Laste ned ppt "Martin Larsen Hirth Ingrid Cecilia Holthe Jostein Ryssevik Ingrid Cecilia Holthe Martin Larsen Hirth Jostein Ryssevik Nøkkeltall for den maritime næringen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google