Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BarnsBeste Brukerutvalget Siri Gjesdahl leder. Strategi/ satsingsområder: 2007: Oppstart regjeringens satsing på barn som pårørende Modellkommuneforsøket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BarnsBeste Brukerutvalget Siri Gjesdahl leder. Strategi/ satsingsområder: 2007: Oppstart regjeringens satsing på barn som pårørende Modellkommuneforsøket."— Utskrift av presentasjonen:

1 BarnsBeste Brukerutvalget Siri Gjesdahl leder

2 Strategi/ satsingsområder: 2007: Oppstart regjeringens satsing på barn som pårørende Modellkommuneforsøket med 26 kommuner Familieambulatoriene Smil-grupper BarnsBeste - nettverk Tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet Tidlig Inn – opplæringspakke BTI-modellen

3 BarnsBeste som implementeringsdriver System Ledelse i helseforetak – forankring Politikere – nasjonalt og lokalt – lovtekster Journalkrav Opplæring Rettet til fagpersoner – helsepersonell, samarbeidende personell eks. skole / barnehage Rådgivning Først og fremst til fagfolk, men også direkte til barn og unge/foreldre

4 Barn som pårørende-forskningen Multisenterstudien E-læringskurs Allmennlegeforeningen – Barnevern / barn som pårørende. Akuttkortet Kunnskapsbaserte fagprosedyrer Implementeres nå i Hfene. Møter med alle RHF/ HF Søsken til noen med spiseforstyrrelse Samarbeid med Villa Sult Barn som pårørende i minoritetsfamilier Samarbeid med AHUS - SSHF - Nakmi - Agderforskning

5 Årets pårørendekommune Samarbeid med Pårørendesenteret med flere Barn og søsken av innsatte Lokal pilot i Kristiansand med blant FFP ++ Barn med foreldre på utenlandsoppdrag I samarbeid med Forsvaret Veteranavdeling Snakketøyet Dansk, svensk,russisk, nederlan Barn og søsken til sjeldne diagnoser Filmer i samarbeid med Sanden Media Internasjonal konferanse – mai 2017 Samarbeid med Nka, Socialstyrelsen (DK + S)

6 Sandras historie – Pappa med sjelden demens www.pfilm.no

7 Egen organisering og forankring Fra klinikk til fagstaben BarnsBeste Samarbeid med Helsedirektoratet

8 Journalistiske artikler Snarveier Kunnskapssider

9 Barn som pårørende - Resultater fra en multisenterstudie Helsedirektoratet/BarnsBeste Er vi blitt bedre til å ivareta barn som pårørende?

10 Barn som pårørende i helselovene Lov om helsepersonell § 10a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende § 25, 3. ledd. Opplysninger til samarbeidende personell Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-7a. Om barneansvarlig helsepersonell mv. Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende

11 Barn som etterlatte Søsken Mangler ved loven

12 Følger bare delvis opp loven om barn som pårørende. Ulik forankring for arbeidet. Mangelfulle eller ikke utnyttede ressurser til å følge opp. Begrenset kompetanse i familie- fokusert praksis og om hvordan foreldres sykdom påvirker barna. I liten grad utviklet systemer for kvalitetssikring, blant annet innen kommunikasjon og rapportering. Hva sier helsetjenesten?

13 Barn av psykisk syke foreldre rapporterer lavere livskvalitet enn normalbefolkningen. Foreldrene tror at barnas livskvalitet er bedre enn barna selv beskriver. Barn og ungdom har behov for å snakke om sin situasjon, men får ikke tilstrekkelig informasjon til å forstå sin forelders sykdom og konsekvensene av den. Barn og ungdom tar vesentlig mer omsorgsoppgaver og husarbeid enn vanlig. Hva sier barna?

14 Hva sier familiene? Familiene har stort behov for praktisk hjelp i hjemmet Familiene etterspør nærhet og forutsigbarhet i situasjonen Familier med tilleggs- problemer innen økonomi, bolig og utrygghet trenger hjelp med slike forhold

15 Kvalitetssikre gjennomføring av loven. Utvikle modeller for tverrfaglig samarbeid og koordinering av innsats. Møt familiene hjemme, der de lever, og der barna er, ikke bare på et kontor. Legge til rette for hjemmebesøk der man kartlegger familiens behov. Anbefalinger

16 Gi familier som lever med sykdom et helhetlig tilbud – for eksempel prøve ut familieplan for familier med langvarige og sammensatte behov. Prøve ut modell med familiekontakt/ familie- koordinator. Hjelp til å sikre økonomisk trygghet og egnet bolig for familier som ikke har dette.

17

18 Noen bøker:

19


Laste ned ppt "BarnsBeste Brukerutvalget Siri Gjesdahl leder. Strategi/ satsingsområder: 2007: Oppstart regjeringens satsing på barn som pårørende Modellkommuneforsøket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google