Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieretning Bygg og anlegg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieretning Bygg og anlegg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieretning Bygg og anlegg
Gir grunnlag for svært mange yrker og arbeidssituasjoner ! Prosjekteier, prosjektleder, prosjekterende, utførende, kontrollerende, leverandør, forvalter/driver/utvikler (privat og offentlig), samt undervisning og FoU Studieretning Bygg og anlegg

2 Studiets oppbygging (struktur): Med valgfagene former du din egen fagprofil
(Studieretning gir rammer mht kollisjonsfrihet) 2 Studieretning Bygg og anlegg

3 Bygg og anlegg (BA) K BA VTAG VM
Kjernefag fra BA kombineres ofte med emner fra andre studieretninger Fagvalgbrosjyren gir eksempler på mulige fagprofiler K UNIS MSc-prog. BA VTAG VM Eiend.-FU Studieretning Bygg og anlegg

4 Fagprofil Anleggsteknikk
Emner innen anleggsteknikk kombinert med geologi-/geoteknikkemner, og emner innen vegbygging, eller vann- og miljøteknikk Anleggsteknikk – Ingeniørgeologi Fokuserer mot tyngre anleggsarbeider og spes. anlegg i fjell Anleggsteknikk – Infrastruktur Design og utførelse av lettere anlegg spes. innen samferdsel og kommunal- tekniske anlegg Studieretning Bygg og anlegg

5 Fagprofil Bygnings- og materialteknikk
Emner innen bygningsfysikk, bygningsteknikk, bygningsmateriallære og/eller bygningsforvaltning i kombinasjon med f.eks. konstruksjons-/materialfag, energibruk/inneklima, brannteknikk, geoteknikk el.l. Prosjektering/konstruksjon Produksjon/utførelse Forvaltning/drift/utvikling Studieretning Bygg og anlegg

6 Fagprofil Geoteknikk Bygg- og anleggsprofil Konstruksjonsprofil
Geoteknisk prosjektering/vurdering: Fundamentering av bygninger, veger, bruer Infrastruktur - arealbruk Skråningsstabilitet - skredfare Dype utgravinger (20 – 25 m i bløte leirer) Konstruksjonsprofil Samvirke mellom jord og konstruksjon Numeriske simuleringer - Elementmetoden Spesielle fundamenter/konstruksjoner Offshore (plattformer, ankere, bunnkonstr.) Dynamikk (maskinvibr. , jordskjelv…) Arktisk geoteknikk (UNIS) Studieretning Bygg og anlegg

7 Geotechnics and Geohazards
Et to-årig masterprogram for norske og utenlandske studenter ved faggruppe Geoteknikk Nærmere informasjon i egne brosjyrer Studieretning Bygg og anlegg

8 Fagprofil Marin byggteknikk
Kyst og havn Planlegging, prosjektering og utførelse av byggverk i kystsonen og i havner Bølger, is, strøm, vind Arktisk teknologi og konstruksjoner Utvikling og prosjektering av marine konstruksjoner Utvinning/transport av olje og gass i kaldt klima Samarbeid med UNIS Studieretning Bygg og anlegg

9 Coastal and Marine Civil Engineering
Et to-årig masterprogram for norske og utenlandske studenter ved faggruppe Marin Byggteknikk Nærmere informasjon i egne brosjyrer Studieretning Bygg og anlegg

10 Fagprofil Ledelse av BA-prosjekter
Emner innen prosjektstyring, økonomi og administrasjon kombineres med ett eller flere anvendte bygg-fag Gir spesiell kompetanse innen teknikker og metoder knyttet til prosjektledelse, organisering og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter Studieretning Bygg og anlegg

11 MSc in Project Management
2-årig, engelskspråklig studieprogram (samarb. IVT – SVT) Internasjonalt samarbeid Gjennomføring av prosjekter Industriselskaper Eiendomsselskaper Entreprenører Prosjekt-/bygelederfirmaer Offentlige bedrifter/etater osv. Se fagvalgbrosjyren for nærmere info Studieretning Bygg og anlegg

12 Studieretning Bygg og anlegg
Gir mulighet for spesialisering i forskjellige tekniske og organisasjonsmessige sider ved geoteknisk og byggeteknisk prosjektering, utføring og forvaltning – på land, i kystsonen og til havs. Gir grunnlag for et bredt spekter av yrker og arbeidssituasjoner ! Studieretning Bygg og anlegg


Laste ned ppt "Studieretning Bygg og anlegg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google