Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Gir grunnlag for svært mange yrker og arbeidssituasjoner ! Prosjekteier, prosjektleder, prosjekterende,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Gir grunnlag for svært mange yrker og arbeidssituasjoner ! Prosjekteier, prosjektleder, prosjekterende,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Gir grunnlag for svært mange yrker og arbeidssituasjoner ! Prosjekteier, prosjektleder, prosjekterende, utførende, kontrollerende, leverandør, forvalter/driver/utvikler (privat og offentlig), samt undervisning og FoU

2 2 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Studiets oppbygging (struktur): Med valgfagene former du din egen fagprofil (Studieretning gir rammer mht kollisjonsfrihet)

3 3 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Bygg og anlegg (BA) Kjernefag fra BA kombineres ofte med emner fra andre studieretninger –Fagvalgbrosjyren gir eksempler på mulige fagprofiler K VM Eiend.- FU UNIS MSc-prog. VTAG BA

4 4 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Fagprofil Anleggsteknikk Emner innen anleggsteknikk kombinert med geologi-/geoteknikkemner, og emner innen vegbygging, eller vann- og miljøteknikk Anleggsteknikk – Ingeniørgeologi –Fokuserer mot tyngre anleggsarbeider og spes. anlegg i fjell Anleggsteknikk – Infrastruktur –Design og utførelse av lettere anlegg spes. innen samferdsel og kommunal- tekniske anlegg

5 5 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Fagprofil Bygnings- og materialteknikk Emner innen bygningsfysikk, bygningsteknikk, bygningsmateriallære og/eller bygningsforvaltning i kombinasjon med f.eks. konstruksjons-/materialfag, energibruk/inneklima, brannteknikk, geoteknikk el.l. –Prosjektering/konstruksjon –Produksjon/utførelse –Forvaltning/drift/utvikling

6 6 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Fagprofil Geoteknikk Bygg- og anleggsprofil –Geoteknisk prosjektering/vurdering: Fundamentering av bygninger, veger, bruer Infrastruktur - arealbruk Skråningsstabilitet - skredfare Dype utgravinger (20 – 25 m i bløte leirer) Konstruksjonsprofil –Samvirke mellom jord og konstruksjon Numeriske simuleringer - Elementmetoden Spesielle fundamenter/konstruksjoner Offshore (plattformer, ankere, bunnkonstr.) Dynamikk (maskinvibr., jordskjelv…) Arktisk geoteknikk (UNIS)

7 7 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Geotechnics and Geohazards Et to-årig masterprogram for norske og utenlandske studenter ved faggruppe Geoteknikk Nærmere informasjon i egne brosjyrer

8 8 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Fagprofil Marin byggteknikk Kyst og havn –Planlegging, prosjektering og utførelse av byggverk i kystsonen og i havner –Bølger, is, strøm, vind Arktisk teknologi og konstruksjoner –Utvikling og prosjektering av marine konstruksjoner –Utvinning/transport av olje og gass i kaldt klima –Samarbeid med UNIS

9 9 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Coastal and Marine Civil Engineering Et to-årig masterprogram for norske og utenlandske studenter ved faggruppe Marin Byggteknikk Nærmere informasjon i egne brosjyrer

10 10 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Fagprofil Ledelse av BA-prosjekter Emner innen prosjektstyring, økonomi og administrasjon kombineres med ett eller flere anvendte bygg-fag Gir spesiell kompetanse innen teknikker og metoder knyttet til prosjektledelse, organisering og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter

11 11 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg MSc in Project Management 2-årig, engelskspråklig studieprogram (samarb. IVT – SVT) Internasjonalt samarbeid Gjennomføring av prosjekter –Industriselskaper –Eiendomsselskaper –Entreprenører –Prosjekt-/bygelederfirmaer –Offentlige bedrifter/etater –osv. Se fagvalgbrosjyren for nærmere info

12 12 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Gir mulighet for spesialisering i forskjellige tekniske og organisasjonsmessige sider ved geoteknisk og byggeteknisk prosjektering, utføring og forvaltning – på land, i kystsonen og til havs. Gir grunnlag for et bredt spekter av yrker og arbeidssituasjoner !


Laste ned ppt "1 Bygg- og miljøteknikk, NTNU Studieretning Bygg og anlegg Gir grunnlag for svært mange yrker og arbeidssituasjoner ! Prosjekteier, prosjektleder, prosjekterende,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google