Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanse om Fairtrade og etisk handel i Sauda Gunn-Lise Jacobsen, KS Innkjøpsforum28. – 29. august 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanse om Fairtrade og etisk handel i Sauda Gunn-Lise Jacobsen, KS Innkjøpsforum28. – 29. august 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konferanse om Fairtrade og etisk handel i Sauda Gunn-Lise Jacobsen, KS Innkjøpsforum28. – 29. august 2008

2 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Hva kan KS gjøre: For å bidra til at alle kommuner blir Fairtrade – kommuner? For å sikre at kommuner stiller etiske krav i sine innkjøp?

3 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 KS tilrettelegger og formidler medlemmenes behov og påvirker statlige rammebetingelser KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon heter ikke lenger "Kommunenes Sentralforbund".

4 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Lov og forskrift Hvem gjelder det og for hva? Hva ligger allerede i lov og forskrift for å gjøre etisk handel? Hva kan KS gjøre for at alle kommuner skal bli Fairtrade kommuner? Hva gjør KS med etiske krav i dag ? Hva kan KS gjøre videre med etisk krav Kort om KS Innkjøpsforum Agenda

5 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Lov og forskrifter ved offentlige anskaffelser Relevante lover og regler - Lov og forskrift om offentlige anskaffelser av 16.07.1999, nr. 69 ( LOA) - Forskrift fastsatt ved kgl. res 7.april 2006 nr. 402 Gjelder for: - Kommuner - Stat - Fylker - Bedrifter med offentlig eierskap og offentlig subsidiering > 50 % Offentlige anskaffelser: - Varer - Tjenester - Bygge- og anleggsarbeider

6 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Lov om offentlige anskaffelser Grunnleggende krav i LOA § 5: Konkurranse(kunngjøring) Likebehandling(opplysningsplikt) Forutberegnelighet(konkurransegrunnlag) Gjennomsiktighet(anskaffelsesprotokoll) Etterprøvbarhet(anskaffelsesprotokoll) Objektive og ikke-diskriminerende kriterier (spesifikasjon) Dokumentasjon er viktig for alle punkter Alle hovedprinsippene følges av konkrete regler for gjennomføring av en anskaffelse

7 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Hva gjelder allerede i lov og forskrift for å gjøre etisk handel? Andre hovedprinsipper Miljø og levesyklusvurderinger skal hensyntas Universell utforming Sosial dumping Informasjonsplikt God anbudsskikk God forretningsskikk

8 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 LOA § 11a. Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter fra 1. mars 2008 Alle oppdragsgivere plikter å ta inn en klausul i kontrakten som skal forhindre sosial dumping. Det skal informeres om klausulen i konkurransegrunnlaget. Alle oppdragsgivere plikter å gjennomføre nødvendig kontroll for å påse at kontraktsklausulen overholdes. Gjelder tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger NOK 1,65 mill Link til KS Advokatene: http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=48213http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=48213

9 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Hva kan KS gjøre for at alle kommuner skal bli Fairtrade kommuner? Offentlige anskaffelser: Kommunene kan ikke stille krav om Fairtrade (LOA og merkevarer) Kommunene kan stille generelle etiske krav Objektive og ikke-diskriminerende kriterier

10 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Landstinget i KS anbefaler at kommunene tar et lokalt ansvar for utfordringene som klimaendringene skaper innenfor klima og sårbarhet KS ønsker å ta ansvar for miljøet og utfordrer nå medlemmene til å gjøre det samme. Mange kommuner og fylkeskommuner gjør mye bra innenfor miljø, og flere er allerede sertifisert, sier Halvdan Skard, politisk leder i KS. KS som Miljøfyrtårn: Miljøsertifisert 13. mars http://www.ks.no/templates/Topic.aspx?id=48030 Hva gjør KS i dag?

11 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Hva gjør KS i dag? KS Bedrifts prosessveileder i arbeidet med etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger?

12 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Noen eksempler som gjelder innkjøp fra veilederen Hvordan praktiserer vi innkjøpsregelverket hos oss, og hva kan eventuelt forbedres? Benytter vi oss av, eller investerer kommunen i virksomheter som bryter med menneske - rettighetene eller arbeidstakernes rettigheter til fri organisering og kollektive forhandlinger? I hvilken grad er kommunen opptatt av å ta del ansvar for å heve miljøstandarden i produsent- og leverandørleddet? Hva gjør KS i dag?

13 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Livskraftige kommuner http://www.livskraftigekommuner.no//templates/Start.aspx?id=46834 Nettverk med 4 -6 kommuner Faglig utveksling, KS rådgiver Har med politisk og leder nivå Har med områder som: miljø, klima, livskvalitet, kulturarv, areal, internasjonalt samarbeid nord-sør Hva gjør KS i dag?

14 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Hva kan KS gjøre videre Skape bevissthet om etisk handel Politisk bevissthet er viktig for krav til etisk handel og for å påvirke næringslivet Formidle gode løsninger Legge til rette for erfaringsutveksling Bruke nåværende nettverk eks. livskraftige kommuner (6 nettverk) Påvirke mulighetene for kommunene til å gjennomføre kontrollkrav for etiske krav KS Innkjøpsforum planlegger samfunnsansvar kurs der etiske krav er tenkt som et av temaene

15 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 KS har inngått avtale med Friends Fair Trade for innkjøp av gaveartikler til foredragsholdere, innledere på konferanser m.m. som KS arrangerer KS og Fairtrade

16 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 KS Innkjøpsforum (KSI) er et faglig forum i KS. KSIs formål er å høyne forståelsen og kunnskapen om anskaffelser med sikte på å effektivisere innkjøp i kommunal sektor. KSI skal særlig drive informasjons-, opplærings-, rådgivnings- og påvirkningsarbeid innen hovedområdene innkjøpsfaglig kompetanse, innkjøpssamarbeid, regelverk, organisasjonsutvikling, IKT, markedsovervåkning og leverandørutvikling. Link: http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=7696 http://www.ks.no/templates/Page.aspx?id=7696

17 KS Innkjøpsforum ( KSI ) Presentasjon | 2008 Gunn-Lise Jacobsen KS Innkjøpsforum Epost Email: gunn-lise.jacobsen@ks-no Telefon Phone KS: (+47) 24 13 26 00 Mobil Cellular: (+47) 45 40 56 05gunn-lise.jacobsen@ks-no http://www.ks.no KS KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON THE NORWEGIAN ASSOCIATION OF LOCAL AND REGIONAL AUTHORITIES


Laste ned ppt "Konferanse om Fairtrade og etisk handel i Sauda Gunn-Lise Jacobsen, KS Innkjøpsforum28. – 29. august 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google