Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRÅ MELLOMTRINN TIL UNGDOMSTRINN Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står og med blanke ark og farjestifter tel, ……. FORELDREMØTE FOR 7. TRINN ORSTAD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRÅ MELLOMTRINN TIL UNGDOMSTRINN Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står og med blanke ark og farjestifter tel, ……. FORELDREMØTE FOR 7. TRINN ORSTAD."— Utskrift av presentasjonen:

1 FRÅ MELLOMTRINN TIL UNGDOMSTRINN Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står og med blanke ark og farjestifter tel, ……. FORELDREMØTE FOR 7. TRINN ORSTAD SKULE ONSDAG 13. APRIL 2016

2 UNGDOMSSKULEN Plassering i bygg Inndeling / grupper Arbeidsøkter Fag Karakterar Vurdering Framandspråk Valfag Spesielt for ungdomstrinn

3 PLASSERING I BYGG Nyttar to rom i M-avdeling, 13 og 14; er der saman med 5., 6. og 7. trinn Har eige datarom for U-trinn Har eige mediatek for U-trinn Nyttar spesialromma slik dei er vane med Kroppsøving vert i Orstadbygget

4 KARAKTERAR Nyttar talkarakter 1 – 6 i fag Byggjer på: kompetansemåla i kunnskapsløftet Karakter i skriftleg og munnleg engelsk 3 karakterar i norsk: hovudmål, sidemål og munnleg Berre ein karakter i framandspråk Karakter i valfag; karakter på 10. trinn gjeld om dei har same faget; elles eit snitt av dei tre åra Orden og åtferd: god - nokså god - lite god Karakteroppgjer til jul og sommaren

5 INNDELING / GRUPPER To hovudgrupper med tre / fire kontaktlærarar Delte i to grupper i alle fag Saman i kroppsøving med to lærarar Kontaktlærarar som dekker mange fag Delte i eigne grupper i framandspråk / fordjuping og valfag Har k&h på heile trinnet samstundes i lag med tre lærarar

6 ARBEIDSØKTER Har 31 x 45 min. arbeidsøkter gjennom veka Varierande arbeidslengde med 65, 45 og 90 min Byrja kl 0810 tysdag, onsdag og torsdag Ferdig med obligatorisk skule tysdag kl 1300 og torsdag kl 1315; Ferdig kl 1430 på onsdag Undervisning til kl 1500 på måndag; valfag dei to siste timane Har høve til å gjera lekser på skulen tysdag og torsdag etter skuleslutt; krev då god arbeidsro

7 FAG Ingen nye obligatoriske ” fag ”; skal ha obligatorisk opplæring på begge målformene i norsk, med karakter i begge målformene Skal ha 8 timar framandspråk / fordjuping i engelsk eller norsk gjennom dei tre åra; 3 + 2 + 3 Tysk / fransk / spansk er framandspråka Norsk / engelsk er fordjupingsfaga Skal ha 6 timar valfag gjennom dei tre åra; 2 timar kvart år Fysisk aktivitet og helse; produksjon av informasjon; produksjon av varer og tjenester; design og redesign; produksjon for sal og scene; internasjonalt samarbeid; natur, miljø og friluftsliv; innsats for andre; dei åtte vi tilbyr Utdanningsval; 4 skuletimar gjennom 3 år Ikkje ” Skulen og eleven sitt val ” Ikkje ” praktisk prosjektarbeid ”

8 FRAMANDSPRÅK TYSK - FRANSK - SPANSK Språklæring - kommunikasjon - språk og kultur Mål for opplæringa for kva eleven skal kunna Karakter i faget; kan få munnleg eksamen; tel ved inntak til vidaregåande Må ha det alle tre åra Eleven vel i samråd med dykk foreldre Svarfrist er sett til tysdag 26. april

9 VALFAG 13 valfag; Orstad kan tilby åtte av dei Produksjon for sal og scene Produksjon av informasjon Produksjon av varer og tenester Design og redesign Natur, miljø og friluftsliv Internasjonalt samarbeid Fysisk aktivitet og helse Innsats for andre 2 timar kvart år gjennom tre år; dei to siste timane på måndag

10 VURDERING Skriftleg vurdering på arbeid Munnleg vurdering Talkarakter Prøver med vurdering og karakter Mappe / portfolie ( etter kvart på It`s learning ); får vurdering på arbeid i mappa Mappe / portfolie; ved elev- og foreldresamtale

11 SPESIELT FOR U-TRINN Har høve til å gå heim i den store matpausen; håp om ” kantine ” ein dag, truleg torsdag Yrkesprosjekt på 8. trinn; ut i arbeidsliv og besøk til / kontakt med vidaregåande skular både på 9. og 10. trinn Leirskule på Knaben på 8. trinn Polen-tur i byrjinga av 10. trinn Fleire heildagsprøver i skriftlege fag; på 8. og 9. trinn nyttar vi heller 3-timarsprøver i skriftlege fag


Laste ned ppt "FRÅ MELLOMTRINN TIL UNGDOMSTRINN Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står og med blanke ark og farjestifter tel, ……. FORELDREMØTE FOR 7. TRINN ORSTAD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google