Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 ØYSTESE GYMNAS KUNNSKAPSLØFTET UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 ØYSTESE GYMNAS KUNNSKAPSLØFTET UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 ØYSTESE GYMNAS KUNNSKAPSLØFTET UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING

3 3 STUDIESPESIALISERANDE: Vg1 Vg2 Vg3 Internasjonal linje i USA på Vg2 Anna: Kvardagslivstrening Innføringsklasse for framandspråklege Påbyggingsklasse(Vg3) ØYSTESE GYMNAS

4 4 FAG Vg1: fellesfag. Vg2/Vg3: fellesfag og programfag Min. 90 veketimar over 3 år

5 5 FELLESFAG Dette er obligatoriske fag som inngår på kvart årstrinn (Vg1,2 og 3) td norsk, engelsk, historie 15 veketimar kvart år

6 6 FELLESFAG NORSK 14 t (Vg1, 2 og 3) MATEMATIKK (T el. P) 8 t ( Vg1 og 2) NATURFAG 5 t (Vg1) ENGELSK 5 t (Vg1) FRAMANDSPRÅK 8 t (Vg1 og 2) SAMFUNNSFAG 3 t (Vg1) HISTORIE 6 t (Vg2 og 3) GEOGRAFI 2 t (Vg1) KROPPSØVING 6 t (Vg1, 2 og 3)

7 7 PROGRAMFAG Er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet ein vel Studiespesialiserande: Vg2 og Vg3

8 8 PROGRAMFAG Vg2 og Vg3 Du må på Vg2 og Vg3 fordjupe deg innanfor eitt av programområda realfag eller språkfag, samfunnsfag og økonomi  min.10 veketimar både på Vg2 og Vg3 5 veketimar valfritt programfag på Vg2 og Vg3

9 9 VALFRIE PROGRAMFAG Er programfag frå ditt eige programområde eller frå andre studieførebuande utdanningsprogram  Td Idrettsfag, musikk,dans og drama,

10 10 Vi tilbyr Toppidrett Breiddeidrett Friluftsliv Musikk, dans og drama Formgjeving

11 11 Matematikk fellesfag Vg1T (= teoretisk matematikk) Er grunnlag for programfag i matematikk og andre matematikkrelaterte programfag Vg1P (= praktisk matematikk) For dei som ikkje ønskjer meir matematikk enn det obligatoriske Kan komme opp til eksamen etter 1T/1P

12 12 MATEMATIKK Vg2: 2T el. 2P: 3 veketimar (=fellesfag) Må erstattast av eit anna programfag frå Studiespesialisering viss du tar matematikk R1/S1 som programfag

13 13 Programfag matematikk R : matematikk for realfag R1 og R2 = 5 t/v S : matematikk for samfunnsfag S1 og S2 = 5 t/v

14 14 Framandspråk fellesfag Med framandspråk frå grunnskulen: Fortsette med nivå II i det framandspråket du har hatt – med 4 veketimar på Vg 1 og Vg2.  kan velje å ta dette språket på nivå III som programfag i Vg3

15 15 eller Du kan ta eit nytt framandspråk på nivå I – med 4 veketimar på Vg1 og Vg2  kan velje å ta dette språket på nivå II som programfag i Vg3

16 16 NB! Du har ikkje krav på å halde fram med det framandspråket som du hadde på ungdomstrinnet dersom skulen din ikkje tilbyr det.

17 17 UTAN FRAMANDSPRÅK FRÅ GRUNNSKULEN Ta eit framandspråk på nivå I – med 4 veketimar på Vg1 og 4 på Vg2 Halde fram på nivå II i Vg3 med 5 veketimar  Vil då få færre timar til val av programfag på Vg3

18 18 RÅDGJEVING Desember/januar: orientering om val av programområde/programfag Alle elevane får tilbod om individuell samtale med rådgjevar Tidspunkt: januar Dette gjeld både utdannings- og yrkesveiledning og sosialpedagogisk rådgjeving.


Laste ned ppt "1. 2 ØYSTESE GYMNAS KUNNSKAPSLØFTET UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google