Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROGRAMFAG TIL VAL Om faget og førebuing til oppstart 06.12.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROGRAMFAG TIL VAL Om faget og førebuing til oppstart 06.12.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 PROGRAMFAG TIL VAL Om faget og førebuing til oppstart 06.12.05

2 Guttorm Ulla STORTINGSMELDING 30 Kan gjere val Betre føresetnader for å gjere val Engasjement / motivasjon Entreprenørskap Samarbeid - vgs Samarb. – næringsliv Samarbeid skuleeigarar Balanse teori / praksis Fordjuping Erstatte skolens/elevens val Tilpassa undervisning Lærarkompetanse Det enkelte utdanningsprogram tilpassa ungdomsskulens nivå Karakteriserer valt utd.progr. Hospitering – bedrift / vgs IKT Regional tilrettelegging Kan velje meir enn eitt fag Ikkje avgrense val i 10 kl Forsøk hausten 05 – gjennomført 06

3 Guttorm Ulla Bakgrunn for faget Stort fråfall i vidaregåande - omval Yrkesorientering Det trettenårige skuleløp Tilpassa elevens interesser og behov Erfaring med innhald, oppgåver og arbeidsmåtar som karakteriserer det enkelte utdanningsprogram Praktisk aktivitet Hospitering i vidaregåande skule og arbeidsliv IKT 113 timar a 60 min på ungdomstrinnet

4 Guttorm Ulla FORMÅL Høve til å gjere val (og trening) Erfaring med innhald, oppgåver og arbeiudsmåtar som karakteriserer dei ulike utdanningsprogramma Tilpassa opplæring, praktisk aktivitet og fordjuping

5 Guttorm Ulla RETNINGSLINJER Eigar av grunnskulen har ansvaret. Søke råd hos og samarbeide med vgs og arbeidsliv/utviklingsmiljø. Læreplanar skal utviklast lokalt på grunnlag av kompetanseplattformer og/eller læreplanar i Vg 1 i yrkesfag. Programområda for studieførebuande fag. Tydelege kompetansemål (mestring etter endt opplæring) Lokalt tilpassa innhald og organisering utifrå kompetansemåla. (Omsyn til mulegheiter og føresetnader)

6 Guttorm Ulla TRE FASAR FØREBUING –Når eg skal velje – kva har eg å velje mellom (lokalsamfunn) –Kva er mine interesser? Kva kan eg? Kva vil eg? GJENNOMFØRING (største biten) –”Smakebitar” på utdanningsprogrammet –Praktisk, karakteriserer, vidare utdanning og yrke VURDERING –Reflektere over eigne val utifrå dokumenterte erfaringar og kunnskapar – vidare utdanning og yrke

7 Guttorm Ulla VURDERING ”Bestemmelsene om standpunktvurdering og karakter skal være som for tilvalgsfag på ungdomstrinnet. Denne ordningen skal gjelde hele perioden det gjennomføres systematisk utprøving av faget for, det vil si til og med skoleåret 2007/08.” ”Det kan være naturlig å benytte mapper slik at elevene får ivareta helheten i sitt arbeid med faget” Heile læreplanen finn du her (s 121): http://www.odin.dep.no/filarkiv/254450/laereplaner0 6.pdf

8 Guttorm Ulla UTFORDRINGAR Regional organisering Kommunal organisering Organisering på Sykkylven ungdomsskule Gode planar som gir eleven heilskap og samanheng –Skuleplan / Lokale læreplanar / elevmappe Praktisk aktivitet som karakteriserer utd. program Praktisk samarbeid med vgs Praktisk samarbeid med næringslivet (partnerskap) Andre satsingsfelt som del av faget (IKT, entreprenørskap osb…) Avklare roller

9 Guttorm Ulla Nettstader http://skolenettet.ls.no/laereplaner/login_lp.aspx?id= 10723&scope=ScopeLaerAns&epslanguage=NOhttp://skolenettet.ls.no/laereplaner/login_lp.aspx?id= 10723&scope=ScopeLaerAns&epslanguage=NO http://aetat.no studieguiden.no www.vilbli.no http://www.mittvalg.net www.skolearbeidsliv.no 7etg.no www.ue.no


Laste ned ppt "PROGRAMFAG TIL VAL Om faget og førebuing til oppstart 06.12.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google